Hete herfst in een bizarre wereld

Hete herfst in een bizarre wereld

We maken ons op voor de herfst. Ongetwijfeld een hete herfst, want Amerikaanse presidentsverkiezingen. Wordt het Trump of Clinton? Waarschijnlijk de laatste. Of geen van de twee?

Een republikein of een democraat, op zich zal het niet zoveel uitmaken als het gaat om de buitenlandpolitiek van de VS. Obama heeft het beleid onder Bush niet teruggedraaid. Er zou heel wat veranderen – ‘change’ – maar dat viel erg mee allemaal. In Europa was de ‘obamania’ destijds zo mogelijk nog groter dan in de Verenigde Staten. Eindelijk zou de wereld verlost worden van George W. Bush en zijn gehate neocons of haviken. Van dat enthousiasme is niet zoveel meer over. De democratische hoop is nu gericht op Hillary Clinton. Trump geldt als outsider en over hem valt niet veel te zeggen, want geen politieke achtergrond. Over Clinton des te meer! Zij loopt al langer mee en wie op internet over haar leest en video’s bekijkt, wordt daar niet vrolijk van. 
Een vrouw met – net als haar man – pikdonkere kanten, die bijvoorbeeld over de dood van de Lybische leider Muammar al-Gadaffi lachend gilt: “We came, we saw, he died” (We kwamen, we zagen, hij stierf). Zie video hieronder.
In de uitgelekte emails van Clinton is te lezen dat Gadaffi dood moest, niet omdat hij zijn volk terroriseerde en democratie in de weg stond (officiële lezing), maar omdat hij, kort gezegd, plannen had de olie niet meer in dollars af te willen rekenen, maar in goud of andere valuta. Overigens is dit ook een van de redenen waarom Saddam Hoessein in Irak het veld moest ruimen! Zie hier en hier.

Naar het zich laat aanzien, heeft de machtselite die achter de schermen opereert, het liefst Clinton als president. Met haar kunnen zij namelijk eggen en ploegen, net als met haar man destijds. Grote zorgen worden geuit, zelfs in linkse kringen zoals op de site joop.nl. Over het ‘gevaar’ van Clinton als president, zie hier, hier en hier.
Duidelijk is wel, dat zij de voorkeur heeft van de elite op Wall Street en binnen het Militair Industriëel Complex (d.i. een bundeling van de belangen van het politieke leiderschap, het militaire leiderschap en de wapenindustrie). Voor hun macht en invloed waarschuwde president Dwight D. Eisenhower al in 1961 in een televisietoespraak tot het volk. 
Feit is dat de (gemanipuleerde) mainstream media in Amerika (en daarbuiten) in meerderheid gaan voor Clinton…
En wie de berichtgeving volgt, ontdekt dat Clinton ook het traditionele christelijke geloof op de schop wil nemen en de grootste pessimisten denken zelfs aan een oorlog met Rusland, zoals Clinton onlangs in een toespraak suggereerde - zie hier (vanaf 21.00 min.) Door de vrijages met China (en nu ook met Turkije) wordt Rusland een steeds grotere bedreiging voor de Amerikaanse hegemonie. In eerder genoemd boek ‘The Grand Chessboard’ komt dat ook aan de orde. Het is mede daarom dat de NAVO het net rond Rusland, tegen alle afspraken in, steeds verder aantrekt. Dat móet volgens sommigen wel tot een escalatie leiden en de katalysator daarvoor zou Oekraïne (kunnen) zijn. Inmiddels is namelijk ook wel duidelijk dat de coupe die daar heeft plaatsgevonden, georchestreerd is vanuit het Westen (vooral Amerika). Net als eerder de ‘Arabische lente’, met als resultaat: chaos. Niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in Europa.

Nog even terug naar de vraag van de inleiding: ‘Wordt het Trump of Clinton?’ Of geen van de twee? Dat laatste behoeft uitleg. Zoals gezegd, de elite ambieert Clinton. Maar stel nou dat Trump op miraculeuze wijze toch veel stemmen vergaart en misschien wel lijkt te gaan winnen. Dan zijn er twee opties. Of er wordt fraude gepleegd bij de verkiezingen, zodat Clinton wint. Of er gebeurt iets onverwachts. Dat kan zijn een ramp, een aanslag of een moord. Of… de financiële ineenstorting van de economie. Dat gevaar wordt namelijk met de dag groter, ook in Europa trouwens. De overheid (lees: president Obama) zou dan de staat van beleg (‘Martial Law’) kunnen afkondigen, als gevolg waarvan Obama tot nader order in functie blijft... Het lijkt een horrorscenario, maar volgens sommigen niet onmogelijk. We gaan het zien.

Bizar
Sommige dingen klinken bizar, maar besef wel dat we momenteel leven in een bizarre wereld, waarin niet alleen mensen met elkaar overhoop liggen, maar ook duistere machten werkzaam zijn. Dat maakt dat de werkelijkheid soms ons voorstellingsvermogen overtreft. Want als Nine Eleven inderdaad een zgn. ‘inside job’ was, dan zijn bepaalde figuren in de hoogste rangen van de overheid en geheime diensten medeverantwoordelijk voor de dood van bijna 3000 Amerikaanse burgers. Bizar!
Maar wat te denken van Hillary Clintons vriendin Madeleine Albright. Tijdens de regering van president Bill Clinton in de periode 1997-2001 was ze de 64e minister van Buitenlandse Zaken. 
Zij ontving uit handen van Barack Obama op 19 mei 2012 de Medal Of Freedom. Zo’n 16 jaar eerder werd haar gevraagd of prijs voor de sancties van het VN-embargo, de dood van een half miljoen kinderen in Irak, dat waard geweest is. Haar antwoord: “Een moeilijke keuze, maar de prijs, we denken dat de prijs het waard geweest is.” Bizar! (Bekijk hier de video)

Satanisch streven
Als wij bedenken dat het wereldgebeuren onder invloed staat van duistere machten onder leiding van satan, moeten we niet vreemd opkijken van zulke dingen. De Heere Jezus noemt hem een “mensenmoordenaar van het begin af” en “een leugenaar en de vader van de leugen” (Joh. 8:44).
We weten wat satans plan is: wereldheerschappij. Er is dus een nieuwe wereldorde nodig, waarin plaats is voor een overkoepelende regering. En zoiets gaat niet vanzelf. Mensen zijn gesteld op hun (eigen) vrijheid, e.d. Daarom zijn ingrijpende gebeurtenissen nodig: oorlogen, rampen, geweld, noem maar op. Chaos creëren en van daaruit roepen, dat er maar één oplossing is: een centraal geleide regering, zodat de problemen van de mensheid eenvoudiger kunnen worden opgelost. Klinkt goed op zich, maar als die regering bestaat uit mensen die God niet (willen) kennen, is het oppassen geblazen.
In dat streven is geen plaats voor liefde en gerechtigheid, maar slechts voor macht, rijkdom en eer. Daarom kunnen we de gekste dingen verwachten. De Bijbel zegt zelfs (zie pagina 14) dat wereldleiders in de eindtijd bezeten zullen zijn in hun streven naar macht. Zover is het nog niet, maar verbaas je nergens over.
Met de mooiste redeneringen en argumenten kunnen mensen c.q. overheden tot de wreedste daden komen. Zoals wijlen Michael Meacher zei in eerder genoemde docu van EenVandaag: “Het is cynisch, maar regeringen – en de mensen willen daar liever niet aan denken – kunnen meedogenloos zijn.”
En zo is het. Benieuwd wat dit najaar gaat brengen. Er staat genoeg op de rol voor de komende tijd. Presidentsverkiezingen in Amerika, brandhaard in Syrïe en Turkse inmenging, Chinees-Russische betrekkingen (zie bijv. hier en onderaan dit artikel), valutaoorlog om de hegemonie van de dollar, enz. En dichter bij huis: rapport van justitieonderzoek naar de daders van de vliegramp MH 17, verdeeldheid over het vluchtelingenprobleem in Europa. Terroristische dreiging van IS, turbulentie op financiële markten, etc. Genoeg te beleven.

Gods plan
Wat er ook gebeurt, als gelovigen hoeven wij nooit radeloos te zijn. Want God, onze hemelse Vader, heeft Zijn plan in Zijn Woord ontvouwd. En laten we eerlijk zijn: dat ziet er prima uit!
Op enig moment zal de Heere ingrijpen in de gang van zaken in deze wereld. Hij zal de vijand tenietdoen en Zijn rijk van gerechtigheid en vrede oprichten op de aarde. Dan zullen er geen geheimen meer zijn, geen verborgen politieke agenda’s of geheime genootschappen en wat dies meer zij. Alles wordt aan het licht gebracht. De machtigen der aarde zullen moeten buigen voor de rechtvaardige Koning der koningen.
Laten we nooit vergeten dat alle ontwikkelingen in de wereld uiteindelijk zullen uitlopen op de vervulling van Gods Woord en Zijn beloften. Dat is onze hoop en daarmee kunnen we verder, te allen tijde. Zoals een oud lied zegt:

Die hoop moet al ons leed verzachten,
Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog.
Voor hen die ’t heil des Heeren wachten,
Zijn bergen vlak en zeeën droog!

Links over Chinees-Russische betrekkingen: 

De BRICS-landen
VS leger waarschuwt voor oorlog met China en Rusland
Rusland en China hebben de VS niet langer nodig
Dreigt nieuwe Koude Oorlog?
Verklaring voor Russisch-Chinees verstandshuwelijk
Rusland, China en Iran vormen een sterk team
Poetin: krankzinnig om te denken dat Rusland de NAVO aanvalt

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Op weg naar de eindtijd

De titel van dit boekje zegt dat we nog niet in de eindtijd leven. De wereldgeschiedenis beweegt zich echter wel in die richting. Het is mooi om te zien dat God Zijn plan door middel van Zijn Woord bekendgemaakt heeft. Meer en meer zien we dat actuele ontwikkelingen om ons heen een plek lijken te krijgen in hoe de (nabije) toekomst zal gaan verlopen. Daarom is het belangrijk om te weten wat God zegt in Zijn Woord. Hoe het ook zal gaan, we weten dat God het Begin is én het Einde. En daartussenin is Hij bij ons.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Op weg naar de eindtijd'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (3)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 3