Website AMEN.nl geheel vernieuwd

Website AMEN.nl geheel vernieuwd

Gezien en gehoord worden op het internet, dat is belangrijk tegenwoordig. De ontwikkelingen zijn razendsnel gegaan de afgelopen jaren. Naast de oude vertrouwde media als radio en tv, krant en tijdschrift, heeft de website z’n plaats definitief ingenomen. En hoe! Werk aan de winkel dus, ook voor AMEN…

Inhaalrace
Was een website tot voor kort nog een toegevoegde waarde voor media, overheden en bedrijven, nu niet meer. Het internet komt steeds meer op de eerste plaats. Niet alleen als het gaat om kopen en verkopen, maar ook als het nieuws en entertainment betreft. De jongere generatie is er volkomen mee vertrouwd en heeft steeds minder met het lezen van een krant of tijdschrift.

Het Engelse Office of Communications (kortweg: Ofcom) publiceerde in april 2014 haar jaarlijkse rapport over mediagebruik onder volwassenen – ‘Adults’ Media Use and Attitudes Report 2014’. Daarin komt duidelijk naar voren dat moderne middelen als laptops, smartphones en tablets steeds meer terrein winnen. Een voorbeeld: het aantal volwassenen in Engeland dat een tablet (zoals bijv. een I-pad) gebruikt om online te gaan is in een jaar tijd bijna verdubbeld (16% in 2012 en 30% in 2013).

De grafiek hiernaast is het resultaat van de vraag wat men het meest zou missen. De eerste staaf geeft het totale plaatje weer. In de leeftijd van 16 tot 75+ zou 42% de tv het meest missen, 22% de smartphone, 15% de PC, laptop, e.d., 7% de radio en slechts 2% krant of tijdschrift.
De tweede en derde staaf laten zien, dat kranten en tijdschriften voor lui van 16-34 jaar helemaal niet relevant meer zijn. Vooral het gebruik van de smartphone neemt in die leeftijdsgroep een belangrijke plaats in (47 en 36% zou dit apparaat het meest missen).

Wie het complete rapport leest, zal ontdekken dat het gebruik van moderne communicatiemiddelen als smartphone en tablet hand over hand toeneemt. Er heeft een enorme inhaalrace plaatsgevonden. In de (nabije) toekomst zal het lezen van nieuws, artikelen en allerlei andere informatie via het beeldscherm, van welke afmeting ook, de gewoonste zaak van de wereld zijn. Reden genoeg dus om daar rekening mee te houden, ook voor een magazine als AMEN.

AMEN Online
Al geruime tijd is AMEN op het internet aanwezig middels de website amen.nl. Tot voor kort was dat een ‘gewone’ site, zoals er vele zijn. Zo’n website is goed te lezen op een wat groter scherm, maar ongeschikt voor kleinere, zoals op smartphone en tablet.
Door het goede werk van Procurios is de AMEN-site helemaal vernieuwd.  De  achterliggende techniek is geoptimaliseerd en ook qua lay-out is er veel veranderd. De website van AMEN is nu helemaal bij de tijd! Geschikt voor de PC én ook voor andere apparaten, van welke afmeting dan ook. Het formaat van de site past zich automatisch aan. De artikelen zijn nu dus ook prima te lezen op smartphone en tablet. Knap stukje werk!

Met gepaste trots constateren we, dat AMEN daarmee vooraan loopt als het gaat om christelijke websites. Elke abonnee kan nu zelf een account aanmaken op de website en zo toegang krijgen tot alle artikelen. Dat gaat heel eenvoudig, via de website: linksboven op ‘Menu’ klikken en dan naar ‘Abonnementen’. De rest wijst zich vanzelf. U ontvangt via de administratie een bevestigingsmail en kunt aan de slag.

Inmiddels staan er meer dan 1000 artikelen op de website van AMEN. Zo is er een schat aan informatie beschikbaar. Handig als naslag, voor Bijbelstudie, preken of lezingen, werkstukken, et cetera.
Op de site is een speciale knop ‘Zoek in alle artikelen’. Deze zoekfunctie geeft de mogelijkheid om in al die artikelen middels een woord, een tekst, of wat dan ook, alles te vinden wat men wil. Elk nieuw nummer van AMEN wordt op de site gezet, dus het aantal artikelen breidt zich gestaag uit!

AMEN kent een paar abonnementsvormen:
1. alleen het (papieren) blad,
2. het blad ontvangen én online lezen,
3. alleen online
En dat allemaal voor minimaal één vrije gift per jaar!

AMEN Actueel
In het blad is de rubriek AMEN Actueel opgenomen. De bedoeling daarvan is om actuele zaken te belichten in kerk en wereld. Alleen… het is voor een tweemaandelijks magazine natuurlijk lastig om actueel te kunnen zijn. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Bovendien is AMEN in de eerste plaats een Bijbelmagazine, waarin het gaat om het getuigenis van Gods Woord. En dat willen we vóór alles zo houden!
Reden dus om de actualiteit in het blad beperkt te houden en daar op de website meer mee te doen. Regelmatig worden er items geplaatst en zo nodig later voorzien van updates als de actualiteit dat vereist.
Immers, we kunnen - ook als christenen - niet om de actualiteit heen. We leven er middenin. Ja maar, zegt iemand, daar hebben we toch de media voor, tv en krant. Dat klopt, alleen er is iets gruwelijk mis in de reguliere media (en dat geldt helaas ook vaak voor media van christelijke of evangelische signatuur!): het ware verhaal wordt niet verteld, hooguit ten dele.

De christelijke filosoof en theoloog Prof. Dr. Georg Huntemann schreef het al in 1983: De massamedia “…bouwen dag aan dag een beeld op van de werkelijkheid, dat echter niet een weergave hiervan is, maar een vervorming” (pag. 13 van De onpersoonlijke mens, Uitg. De Vuurbaak).

Vandaag leven wij in een wereld waarin de leugen regeert. Ook in de media. Voorbeelden te over waaruit blijkt, dat nieuws wordt gemanipuleerd of er zelfs ronduit leugens worden verteld.
Daarom is het goed en belangrijk om verder te kijken dan je neus lang is en niet alles voor zoete koek te slikken. De mensheid wordt steeds meer gevangen in het anti-christelijke systeem dat in de Bijbel bekend staat onder de naam ’Babylon’. Babel wordt bestuurd én gestuurd door degene die genoemd wordt ‘de vader der leugen’ (Joh. 8:44). Enerzijds hoeven we dus in zo’n wereld niets anders te verwachten dan list, leugen en bedrog. Anderzijds is het daarom soms ook goed de leugen te ontmaskeren en op zoek te gaan naar de waarheid... 

Zie onderaan dit artikel 'Media: waarheidsvinding of propaganda'.

Twitter
Eén van de moderne communicatiekanalen is Twitter.
In 2013 maakten 3,3 miljoen Nederlanders gebruik van Twitter, bijna de helft daarvan dagelijks (bron: marketingfacts.nl).
Middels een Twitter-account kun je korte berichtjes doorgeven aan mensen die je volgen. En die volgers kunnen dat dan weer ‘retweeten’, doorgeven aan anderen die hen volgen…

En ja, we hebben inmiddels ook een Twitter-account aangemaakt: @AMEN_Actueel. Telkens als er iets wordt toegevoegd aan de AMEN-site of als we iets belangrijk vinden uit andere media om door te geven, zullen we dat via Twitter doen. Dus: volg ons op Twitter en stuur onze tweets zoveel mogelijk door naar anderen!

Media: waarheidsvinding of propaganda

De tijd dat het nieuws in de media nog gewoon een weergave was van de werkelijkheid ligt inmiddels ver achter ons. Meer en meer blijkt, dat de reguliere media tegenwoordig eerder propagandakanalen zijn dan objectieve berichtgevers over actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen.
En dat gaat het niet alleen over Amerikaanse media of Russische nieuwskanalen, maar ook over ons eigen ‘vertrouwde’ NOS, waarvan het ‘achtuur-journaal’ nog altijd dagelijks door zo’n anderhalf tot 2 miljoen kijkers gezien wordt.
Het (Westerse) wereldnieuws wordt hoofdzakelijk door een paar grote persbureaus zoals Reuters (GB), Associated Press (USA) en Agence France Presse (FR). Zij leveren in een constante stroom nieuwsberichten aan kleinere nieuwsorganisaties, zoals het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Het ANP dient dan weer als voornaamste bron van nieuws voor Nederlandse media.
Gevolg daarvan is, een nieuwsbericht op verschillende zenders en ook in diverse landen exact hetzelfde is.
Als er dus ergens in het begin van de nieuwsvoorziening onjuistheden zijn in de berichtgeving of manipulatie of regelrechte leugen, dan werkt dat door naar alle media die dat bericht gebruiken.
Journalisten, nieuwslezers, ze zijn – goede uitzonderingen daargelaten – verworden tot papegaaien, napraters. Terwijl de belangrijkste vraag voor een journalist zou moeten zijn: ‘Klopt het wat er gezegd wordt’?

Doorgeefluik van leugen
Op YouTube is kort college te zien, gegeven door de theoloog en mediadeskundige prof. dr. Cees Hamelink, (emeritus) hoogleraar media, religie en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam.

Aan de hand van diverse voorbeelden laat hij zien, dat je niet alles moet geloven wat de media ons voorschotelen: “Wij worden voortdurend om de tuin geleid”. Op 10 oktober 1990 zorgt de emotionele getuigenis van het Koeweitse meisje Nayirah voor de start van de eerste Golfoorlog. Nayirah verklaart dat Iraakse soldaten in Koeweit baby's uit de couveuses halen en ze op de koude ziekenhuisvloer voor dood achterlaten. De getuigenis blijkt achteraf nep. Nayirah is ingehuurd door een pr-agentschap uit de Verenigde Staten. In dit college vertelt professor Hamelink waarom de waarheid altijd als eerste sneuvelt in een oorlog.

En dat er gelogen wordt uit allerlei (politiek) overwegingen is één ding, aldus de professor, maar dat de media dat doorgeven. De media als een soort doorgeefluik van professionele leugenaars! Niet dat journalisten telkens liegen, maar ze laten zich wel te snel leiden door lieden die de leugens bedachten.
"Er zijn veel meer propagandisten en spindoctors in de wereld dan journalisten. Journalisten zijn in de minderheid ten opzichte van mensen die leugens construeren. De leugens worden buitengewoon bekwaam in elkaar gezet." Kijk zelf naar de boeiende video (16 minuten): klik hier.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'