Einde van een tijdperk

Einde van een tijdperk

Zelden in de geschiedenis is er een periode geweest waarin binnen het christendom zoveel gespeculeerd werd over de ‘eindtijd’ en de aanstaande terugkomst van Jezus Christus, als tegenwoordig. De huidige financiële crisis wordt daarbij mede als oorzaak aangevoerd.

Financiële implosie

Sommige analisten adviseren de mensen om al hun geld van de bank te halen, voordat dit verdwenen is in een financiële implosie. Diverse deskundigen zeggen dat het hele bankensysteem zal instorten. Volgens een commentator op Dailykos.com moeten mensen ook hun kluisjes bij de banken leeghalen, want deze kunnen geplunderd worden als de bank failliet gaat.

Volgens beursgoeroe Jim Rogers staat er een ‘Super-Crash’ aan te komen die zo ernstig zal zijn dat de meeste Amerikanen die nu leven, een herstel ervan niet meer mee zullen maken. Miljarden verdwijnen in het niets. Er zou inmiddels al 2000 miljard dollar in rook zijn opgegaan. Corrupte bankiers hebben de kleinen uitgemergeld en de armen uitgezogen zonder dat ze daarvoor vervolgd worden, aldus Rogers. Danny Schechter noemt in zijn boek Plunder de huidige crisis de schuld van de banken en noemt het de grootste bankroof uit de geschiedenis – geen overval op een bank, maar een roof door banken. Schechter wijst met een beschuldigende vinger naar hypotheekverstrekkers, roekeloze makelaars, zelfzuchtige bankiers en domme politici die de ‘roofleningen’ ongemoeid lieten. De vice-president van Europa’s grootste hedgefonds, GLG, Emmanuël Roman, waarschuwt dat duizenden hedgefondsen (beleggingsfondsen) op de rand van instorten staan. Allerlei scenario’s volgen elkaar in rap tempo op. Volgens Peter Schiff, president van aandelenmakelaar Euro Pacific Capital en auteur van het boek ‘Crash Proof’ krijgen de Verenigde Staten binnenkort te maken met hyperinflatie, waardoor de economie de totale vernieling in zal gaan. Schiff deed zijn uitspraken op CNN waar hij te gast was in het programma van Glenn Beck.

´Staat van Beleg´

Volgens Schiff is Amerika hard op weg om de Weimar-Republiek uit de jaren ’20 van de vorige eeuw te imiteren. Toen werd er net als nu in de VS almaar geld gecreëerd totdat er een hyperinflatie ontstond, met als gevolg rellen, armoede, honger, etc. Volgens Schiff klopt er niets van de inflatiecijfers die gemanipuleerd worden. Ook denkt hij dat er een moment kan komen dat de Amerikaanse regering de ‘Martial law’ (Staat van Beleg) zal afkondigen omdat de bevolking in opstand zal komen. De door het Amerikaanse Congres aangenomen 700 miljard dollar kostende reddingsplan voor de financiële sector bevat een aantal schokkende passages die nauwelijks aandacht hebben gekregen. Passages die de ergste vermoedens en complottheorieën van de laatste jaren doen uitkomen. Er zijn namelijk sterke aanwijzingen dat wanneer de bankencrisis in Amerika blijft verslechteren, de overheid zal besluiten tot een ‘bank-holiday’. Dat betekent dat alle banken voor onbepaalde tijd hun deuren zullen sluiten. Europa zal dit voorbeeld ongetwijfeld volgen. Mocht deze informatie die door talloze bronnen worden bevestigd, kloppen, dan betekent dit dat men niet meer over zijn geld kan beschikken. PIN-automaten zullen niet meer werken, en ook het internetbetalingsverkeer zal worden geblokkeerd. In de VS zullen, zoals al langer wordt gevreesd, de ´Staat van Beleg’ worden afgekondigd. Dan zal het leger worden ingezet om eventuele ongeregeldheden met harde hand de kop in te drukken.

Bronnen van de FEMA (Federal Emergency Management Agency) bevestigen de komst Martial law in de Verenigde Staten, zoals bijvoorbeeld op de website www.globalresearch.ca te lezen is. De bronnen melden dat het bankendebacle ernstiger en veel omvangrijker is dan de Amerikaanse regering de wereld voorhoudt. Dit heeft wereldwijde implicaties, ook voor Europa. De VS zullen de grondbeginselen van de rechtstaat terzijde leggen en een autoritaire en preventieve veiligheidsstaat afkondigen. Het beperken van de vrijheden gaat nu al in een rap tempo. Minister van Defensie Robert Gates zou het bevel hebben gegeven om het Amerikaanse leger onder DEFCON 1 te plaatsen indien de situatie daartoe aanleiding mocht geven. Dat betekent de ´staat van oorlog´ of ´volledig gereed tot oorlog´. Voor zover bekend is DEFCON 1 voor het laatst afgekondigd tijdens de Cubacrisis in 1962, toen de Sovjet-Unie raketten op Cuba wilde plaatsen en de VS dreigden met een totale oorlog als dit zou gebeuren. De militairen zouden nu worden ingezet om binnenlandse ongeregeldheden de kop in te drukken. Zo zullen ´oproerige Amerikaanse burgers´ die zich tegen de overheid verzetten, worden opgepakt en naar REX 84 kampementen, die door heel de VS zijn opgebouwd, worden overgebracht. Onder de staat van beleg wordt de grondwet buiten werking gesteld en kan men iedere burger zomaar oppakken en voor onbepaalde tijd opsluiten. Peter Schiff en Glenn Beck zijn het erover eens dat de huidige financiële implosie deel uitmaakt van een vooropgezet plan. Ze waarschuwen dat het ministerie van Financiën inmiddels ´dictatoriale bevoegdheden´ heeft gekregen.

Einde hegemonie

De vooraanstaande Amerikaanse econoom Nouriel Roubini, voorziet een langdurige en diepe recessie, die volgens hem “het begin van het einde” markeert van de Amerikaanse hegemonie. Dat meldt The Daily Telegraph op 23 oktober 2008. Roubini sluit niet uit dat dit gepaard zal gaan met een “grootscheepse, akelige oorlog”. “Wij betalen nu de prijs voor de grootste beleggings- en kredietzeepbel uit de geschiedenis”, aldus Roubini tijdens een bijeenkomst van hedgefondsen in Londen. Hij gelooft niet dat de reddingsoperaties van overheden nog veel zullen uithalen en zegt dat de beleidsmakers door hun opties heen zijn. “Het is alsof we als blinden in een mijnenveld lopen. Iedere situatie is riskant geworden en niemand kan de ander meer vertrouwen.” Beursspecialisten verwachten dat de Dow Jones index verder zal zakken tot mogelijk onder de 5000 punten in 2009. De laatste keer dat Wall Street eindigde onder de 5000 punten was op 20 november 1995.

Tentenkampen

Het aantal tentenkampen in Amerika, als gevolg van de kredietcrisis, stijgt explosief. De tentcity’s duiken inmiddels overal op. Stonden ze eerst vooral rondom Los Angeles en Santa Barbara in Californië, intussen staan ze op honderden plaatsen door het hele land. Op de overbevolkte terreinen zijn de voorzieningen niet meer toereikend, maar de betrokken gemeenten zeggen niets te kunnen doen voor deze daklozen, die zonder pardon uit hun huizen zijn geschopt, omdat ze de hypotheek niet meer konden betalen. Sinds het begin van de kredietcrisis in 2007 zijn al miljoenen Amerikanen hun huis uitgezet en dakloos geraakt. Ook het aantal mensen dat eet van een voedselbank is sindsdien enorm toegenomen. Amerikaanse officials zijn bezorgd over het groeiende aantal zelfmoorden in de VS. “Veel mensen vertellen ons dat ze alles hebben verloren. Hun huizen, hun banen, alles”, aldus Virginia Cervasio, directeur van een zelfmoordonderzoekcentrum in Florida. Dr. Edward Charlesworth, een klinische psycholoog in Houston, zegt dat de huidige crisis een soort chronische angst bij de mensen kweekt, een gevoel van hulpeloosheid, alsmede ook woede dat hun regering hen in de steek heeft gelaten.

Welvaartsevangelie

Godsdienst-professor Jonathan Walton zegt te geloven dat de zogenaamde voorspoeds- en welvaartsevangelisten voor een belangrijk deel medeschuldig zijn aan de financiële crisis waarin veel Amerikanen zich thans bevinden. Zij hebben hun goedgelovige christelijke volgelingen op de rand van de afgrond gebracht. Volgens de leer van deze evangelisten zal God ´een weg bereiden voor arme mensen om te kunnen genieten van de mooie dingen in het leven’. Deze leer blijkt een gevaarlijk gevolg te hebben gekregen tijdens de huizenmarktexplosie. Gemeenteleden werden aangespoord om riskante leningen en hypotheken af te sluiten omdat God wel voor ze zou zorgen. Wat de mensen niet hebben beseft, is dat God hier volledig buiten staat en ze het slachtoffer zijn geworden van inhalige makelaars en banken die uit waren op geld. De Bijbel maakt duidelijk dat geldzucht de wortel van alle kwaad is en de Here Jezus zei. “…gij kunt niet God dienen en Mammon” (Matt. 6:24). Bekende evangelisten hebben hun volgelingen voorgehouden dat wanneer ze geld aan de kerk offerden, God hen een huis zou geven. En als ze dat huis ook inderdaad kregen, dachten ze dat hun gebeden verhoord waren.
De evangelisten die dit ´evangelie´ prediken doen dat vooral om zichzelf te verrijken. Dat blijkt uit de vaak zeer luxueuze levensstijl die ‘succespredikers’ er over de ruggen van hun toehoorders op na houden.

Rusland

De financiële crisis begint ook in Rusland haar sporen na te laten. De Russische bevolking wordt zelfs geconfronteerd met oude Sovjet tijden toen ze uren in de rij moesten staan voor vrijwel lege winkels. In Rusland heeft zich de laatste jaren een enorme explosie van consumeren voorgedaan. De wereldwijde financiële crisis, de toegenomen irritaties bij buitenlandse investeerders over de agressieve buitenlandse politiek van Rusland en de neiging van het Kremlin om steeds vaker in te grijpen in de private sector, heeft de aandelenmarkt compleet doen instorten. De Russische beurs verloor sinds mei 2008 al tweederde van haar waarde. De gebeurtenissen spelen zich in zo´n hoog tempo af dat de meeste Russen niet eens in de gaten hebben hoe ernstig de toestand is. Daarnaast wordt net als in Sovjet tijden ieder negatief bericht over de gevolgen van de crisis voor Rusland door de regering uit het nieuws gehouden. Zo hebben de Russen de indruk gekregen dat de crisis zich alleen in het Westen voordoet. Kranten schrijven bijvoorbeeld dat de Britten niet eens meer genoeg geld hebben om hun doden te begraven.

Europa

De internationale financiële crisis is de afgelopen tijd vanuit Duitsland en Frankrijk omschreven als een ‘hoofdzakelijk Amerikaans probleem’. Maar de Europese banken blijken nog dieper in de schulden te zitten dan de Amerikaanse banken. Het blijkt dat de Europese banken buiten de boeken nog grotere risico’s hebben genomen dan de Amerikaanse. De ogen van de wereld zijn gericht op Washington, maar de kern van het gevaar begint zich richting Europa te begeven. Landen als Duitsland, Frankrijk en Italië glijden sneller en dieper weg dan de VS, en Spanje verkeert op het randje van een zodanige depressie dat het economische systeem volledig op instorten staat. De Europese regeringsleiders zullen dit als een kans zien de huidige EU-leden te dwingen tot meer eenheid. Een crisis zoals zich nu voordoet, kan Brussel in staat stellen om te komen tot een krachtige Europese regering met een president aan het hoofd. De crisis in Europa is zó ernstig dat deze een serieuze bedreiging vormt voor de toekomst. Toen op de Bilderbergconferentie in Baden-Baden in juni 1991 over de invoering van één Europese munt werd gesproken, waarschuwden top-economen van de Europese Commissie al dat het nieuwe betaalmiddel een grote financiële crisis mogelijk niet zal overleven. Rien Meijer schreef reeds op 20 november 2006 in de Financiële Telegraaf dat de Europese Commissie naar één uniforme betaalmarkt toe wil, de Single European Payments Area, kortweg Sepa.
De Europese leiders hebben opgeroepen om in november een wereldvergadering met de 20 belangrijkste economieën ter wereld te houden in Washington om het vastgelopen financiële systeem ‘fundamenteel’ te veranderen. Wat begon met de subprime hypothekenmarkt zette zich door in het bankwezen en begint nu hele landen te bedreigen. IJsland is al omgevallen, Hongarije is failliet, Pakistan wankelt en ook Argentië is op de rand van een faillissement beland. De Washington Post meldt dat de leiders van de Europese Unie uit zijn op een fundamentele verandering van het huidige financiële systeem. De alsmaar verslechterende economische toestand zal uiteindelijk uitdraaien op een gigantische malaise die door de wereldleiders zal worden aangegrepen een totaal nieuw betalingssysteem in te voeren. Tijdelijk EU-voorzitter, de Franse president Nicolas Sarkozy, maakt steeds duidelijk dat er snel besluiten moeten worden genomen. “We hebben niet het recht ‘het geluk’ en de mogelijkheid van deze situatie voorbij te laten gaan om het financiële systeem van de 21ste eeuw te creëren.” Het feit dat de EU en met name Sarkozy het voortouw neemt om snel dit nieuwe systeem op te zetten, is een bevestiging van het feit dat de EU langzaam maar zeker het leiderschap van de VS wil overnemen, nu Amerika steeds minder invloed en steeds méér problemen krijgt. “Europa wil het. Europa eist het. Europa zal het krijgen”, aldus een vastbesloten Sarkozy over de noodzaak van de geplande wereld-topconferentie. Op 25 oktober, tijdens de ASEM-top in Peking, verklaarde de president van de Europese Commissie, José Manuel Barosso: “We blijven samen overeind of gaan samen ten onder”.
Barosso en Sarkozy vinden beiden dat er een vaste president van Europa moet komen. Dat hebben zij na afloop van de EU-top in Brussel tegen journalisten gezegd. “We hebben een president nodig die niet elk half jaar vervangen wordt”, zei Barosso tegen Eurobserver. “En als Sarkozy dat wil zijn, dan stem ik zeker voor.” Sarkozy was het volledig eens met ‘José Manuel’, zoals hij de voorzitter noemt, al ging hij niet zo ver zijn eigen naam te noemen. Hij vindt het grote nadeel van het wisselende voorzitterschap dat ‘moeilijke dossiers’ niet effectief kunnen worden behandeld als ze steeds van hand tot hand gaan. Een onafhankelijke denktank in Brussel, het Thomas More Instituut, geeft Sarkozy hoge cijfers voor zijn optreden tot nu toe. Een vaste EU-president is een van de sleutelonderwerpen uit het Verdrag van Lissabon. De Europese leiders praten over democratie, maar het is pure machtspolitiek wat ze laten zien. Ze hebben hun eigen agenda en houden zich bezig met pure volksverlakkerij.

Samenzwering

De wereldleiders zijn het met elkaar eens dat de wereld in grote nood verkeert en als er niet snel iets gedaan wordt, het wereldse financiële systeem zal instorten. Dat het snel bergafwaarts kan gaan heeft het verleden wel bewezen. Op 23 oktober 1929 stond de beurs van New York al een hele tijd hoog genoteerd. Slechts een dag daarna stortte de hele beurs ineen. Dit had in 1930 en 1931 tot gevolg dat duizenden banken hun deuren moesten sluiten. 1929 is lang geleden maar ook op 19 oktober1987 deed zich een ernstige beurscrisis voor in New York (ook wel ´Zwarte Maandag´ genoemd). De Dow Jones-index daalde met maar liefst 508 punten. Na hectisch beraad met de regering, pompte de Federal Reserve miljarden dollars in de markt om het vertrouwen te herstellen. Hiermee werd toen nog een ramp voorkomen. Zo niet, dan waren 47 miljoen beleggers in één klap al hun geld kwijtgeraakt. De wereldleiders zijn niet meer dan marionetten die vanuit de achtergrond gedirigeerd worden. Onzichtbare handen trekken aan de touwtjes. Er bestaat een wereldwijde samenzwering die de meest heilige rechtsposities van de mensen met voeten treden. De topfiguren in deze beweging maken de dienst uit in het internationale bankwezen, de multinationals, de media, de handel en de industrie. Eén van deze figuren is David Rockefeller die de machtigste man ter wereld genoemd wordt, ver verheven boven alles en iedereen. De Rockefellers, voormalig beheerders van de Chase Manhattan Bank, thans in bezit van JP Morgan Chase, stichtten en besturen de Council on Foreign Relations (CFR) en de Trilaterale Commissie (TC). De TC is in 1973 opgezet door David Rockefeller en Zbigniew Brzezinski. De laatste voorspelde de komst van wat hij noemde ‘het technotronische tijdperk.’ In zijn boek ´Between Two Ages´ schreef hij dat mensen minutieus onder toezicht komen te staan: "Spoedig zal het mogelijk worden om voortdurend elektronisch toezicht te hebben over de meest persoonlijke informatie van burgers. Deze gegevens zullen onmiddellijk door de autoriteiten kunnen worden opgevraagd."

Nout Wellink, president van de Nederlandse Bank (DNB), blijkt reeds vanaf 2005 lid van de Europese tak van de Trilaterale Commissie, evenals Onno Ruding, Jeroen van der Veer (de grote baas van Shell), Hans Weijers en Joris Voorhoeve, vooral bekend geworden door de val van Srebrenica. De TC is een belangengroep waarin de mondiale bankierslobby samen met andere leden van de ‘elite of finance and industry’ bouwt aan een Nieuwe Wereld Orde.

Wellink is ook regelmatig van de partij op de Bilderberg-vergaderingen. De Rockefellers hebben grote invloed gehad op de Amerikaanse presidenten vanaf Woodrow Wilson (1856-1924, president van 1912-1924). De Chase Manhattan Bank was de eerste Amerikaanse bank die een kantoor opende in Moskou (tijdens het communistische bewind aldaar). De Rockefellers zaten ook achter de stichting van de Amerikaanse Raad van Kerken en de Wereldraad van Kerken.

Nieuwe Wereld Orde (NWO)

Rijke families als Rockefeller, Rotschild (op dit moment zien we dat vooral de familie Rotschild in heel de wereld banken tegen enorme kortingen overneemt van overheden, die de schulden er dan eerst uitgehaald hebben - www.evestor.nl), DuPont, Russell, Onassis, Collins, Morgan, Astor, e.a. hebben grote invloed op het wereldgebeuren. Analisten voorspellen dat de grootgeldbezitters de uiteindelijke winnaars zullen zijn omdat ze deel uitmaken van de top van de NWO-elite. In feite besturen zij de wereld met hun enorme vermogens. Velen geloven dat de huidige wereldcrisis moedwillig op gang is gebracht om de mensheid klaar te maken voor een wereldwijd geldstelsel. Het was te verwachten dat de VN zou oproepen het financiële wereldsysteem te reorganiseren en óók zou oproepen tot een wereldtoezicht op de geldstromen, omdat deze organisatie geheel ten dienste staat van de NWO. De NWO-bankiers hebben de wereld precies waar ze haar willen hebben. De elite zal de economische paniek gebruiken om uiteindelijk te komen tot totalitaire controle over de hele wereld. Biljoenen zijn in rook op gegaan. Nu moeten hun lakeien in de regeringen biljoenen ‘lenen’ om het tekort op te vullen. Resultaat: sommige bankiers zijn biljoenen dollars rijker geworden. Denis Healey, voormalig Brits minister, schreef ooit dat wereldgebeurtenissen niet bij toeval plaatsvinden: “…ze zijn gepland, of het nu om nationale zaken of om de handel gaat. De meeste van deze gebeurtenissen zijn in scene gezet en worden gecontroleerd door degenen die aan de touwtjes trekken. Het doel is altijd hetzelfde: totale controle over de welvaart en het menselijk ras. Daar willen de megalomane satanische bankiers en hun slaafse volgelingen naartoe. Hiervoor zullen ze een wereldregering willen installeren.”

In de afgelopen dertig jaar zijn talrijke studies verschenen over deze elite-groep die niet alleen landen regeert, maar ook de media, het leger, het onderwijs, de banken, de handel en de industrie beheerst. Bij elk schandaal in Amerika blijkt hoe de leden van deze elite verbonden zijn met de machtigste economische en financiële instellingen in het land. Het uiteindelijke doel is te komen tot één Wereldregering, één Wereldeconomie en één Wereldgodsdienst. De wereld bevindt zich in de fase waarin dit allemaal werkelijkheid wordt. De tijd van de sterke man die straks de in hoge nood verkerende wereld uit de ellende moet helpen, komt snel naderbij. Deze figuur waart al enige tijd rond en de kans is aanwezig dat hij uit de Europese Unie komt. De profeet Daniël schetst een goed beeld van wie straks de absolute macht in de wereld zal bezitten, hoewel die maar heel kort zal zijn. Het beeld zoals Daniël dat beschrijft, verwijst naar een hersteld Romeins Rijk. Er zal een gecentraliseerde macht komen die praktisch de ganse wereld domineert. Alles wijst erop dat het om de huidige Europese Unie gaat. In Europa waart de geest rond die stamt uit de tijd van de torenbouw van Babel. De basis van Europa is volledig anti-bijbels. Het nieuwe Romeinse Rijk zal zich tot een grote macht ontwikkelen, maar deze macht zal volgens Daniël van zeer korte duur zijn. Het is als een verzameling van landen die als los zand aan elkaar hangen. Dit rijk verpulvert zo, dat het stof wordt en de wind alles zal wegblazen, zodat er niets van overblijft (Dan. 2)..

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'