Bilderberg

Bilderberg

Onder de oppervlakte van het wereldgebeuren speelt zich een ingewikkeld politiek, maatschappelijk en intellectueel proces af, dat naar onze mening alles te maken heeft met de verborgen activiteiten van satan. Wie vanuit de Bijbel een beetje begrip heeft van de werkwijze van Gods tegenstander, weet dat hij zich bedient van allerlei dubieuze tactieken om mensen te misleiden en zijn greep op hen te verstevigen. En dat is nodig, want zijn doel is: wereldheerschappij.

Het mag duidelijk zijn, dat deze verborgen activiteiten van de tegenstander(s), boze machten in de geestelijke wereld, vorm en inhoud krijgen door mensen, van hoog tot laag. Hotel Bilderberg 354x270 AMEN 71Zogenaamde geheime genootschappen spelen hierin een belangrijke rol, zoals bijvoorbeeld de Bilderberg-conferentie. Deze maand verschijnen er twee boeken over de Bilderbergers.

1. Daniël Estulin - De ware geschiedenis van de Bilderbergconferentie
Het Reformatorisch Dagblad besteedde hier aandacht aan middels een interview met de schrijver. Hier volgen enkele citaten (zie voor het hele artikel www.refdag.nl).

De beste slaven van Bilderberg

Daniël Estulin verwacht nieuwe oorlogen als straks de olievoorraad op is

Daniël Estulins grootvader adviseerde hem zich te verdiepen in de Bilderberggroep. De KGB-officier dacht dat deze organisatie de wereldregering naar zich toe kon trekken. In zijn pogingen de stelling van zijn grootvader te ontkrachten, stuitte Estulin op de macht van het geheime genootschap. In De ware geschiedenis van de Bilderbergconferentie doet hij uit de doeken waar de club volgens hem voor staat.
Daniël Estulin had op zijn dertigste verjaardag in juni 1996 een afspraak in zijn woonplaats Toronto. Vlak voor een zitting van de Bilderbergconferentie wilde een bron hem zien. Estulin zag zijn man naderen boven in de 260 meter hoge Trust Tower. Onder zijn arm een opgerold tijdschrift, aan zijn handen leren handschoenen. Uit het magazine kwam het handgeschreven verslag van de vorige dag. Het hart van de onderzoeksjournalist bonsde. Hij had nu goud in handen. Samen gingen ze naar de lift. Het belletje klonk en Estulin stapte naar voren. „Pas op!” schreeuwde de bron, en hij trok de journalist stevig naar achteren. Voor Estulin was een huiveringwekkende diepte. De vloer was uit de lift gehaald. Estulin had op de drempel van de dood gestaan. Er was wel een reden voor. Samen met enkele vrienden had hij voor het eerst publiciteit gegeven aan de Bilderbergconferentie in de stad. En openbaarheid was de doodsvijand van het genootschap.
De ´Bilderbergers´ hadden in Toronto besloten tot oorlog, ditmaal over Kosovo. Een Aziatische crisis zou de Europese en Amerikaanse economieën anders meesleuren. Een oorlog moest nieuwe omzet creëren voor internationale ondernemingen.

Privaat

Op de balie van Hotel Bilderberg in Oosterbeek -de plek waar het genootschap werd geboren- prijkt het boek van de in Rusland geboren schrijver. Momenteel woont Estulin in Madrid…
“De Bilderberggroep is een club voor de machtigste mensen ter wereld”, legt hij uit. „Elk jaar houdt de groep van ongeveer 120 mensen een conferentie van een paar dagen. Omdat het geheim is, kan iedereen vrijuit zijn mening geven.”

Wie behoren ertoe?
“Premiers en presidenten van NAVO-landen. Verder natuurlijk industriëlen en bankiers uit Amerika en Europa. Vergeet niet de leden van de Europese Commissie. Ten slotte de media, zoals The New York Times, Reuters en Le Monde. De eigenaren van deze media hebben gezworen dat over de conferentie wordt gezwegen.
De vaste kern van bezoekers bestaat uit zo’n vijftig mensen. Daartoe behoren David Rockefeller, Henry Kissinger en niet te vergeten koningin Beatrix. Het was ook haar vader, prins Bernhard, die in 1954 de eerste bijeenkomst belegde op de plek waar wij nu zitten.”

Onbelangrijk nieuws: Koningin Beatrix bezoekt Bilderberg conferentie
Op de website www.koninklijkhuis.nl staan de activiteiten van onze vorstin vermeld. De agenda van juni 2006 zag er zo uitt:
2 juni: Koningin Beatrix bezoekt 50-jarige Mobarak moskee,
2 juni: Koningin onthult informatiezuil Nationale Parken
7 juni: Koningin Beatrix ontvangt President Joesjtsjenko van Oekraïne
13 juni: Koningin bij opening Reinaldahuis
14 juni: Koningin bezoekt Veteraneninstituut in Doorn
Op 12 juni stond er een foto van Beatrix mét kleinkinderen in het AD. Leuk!
Maar waar was onze Koningin tussen 8 t/m 11 juni? Op de website wordt niets gemeld, en ook in de Nederlandse media was het die dagen doodstil. Ze zal toch niet ziek geweest zijn?
Nee, zo laat de Ottawa Citizen van 9 juni zien:
Koningin Beatrix was volgens deze en andere Canadese kranten één van de deelnemers aan de supergeheime Bilderberg-conferentie in Ottawa, samen met mensen als Hillary Clinton, David Rockefeller, James Wolfenson (directeur van de Wereldbank), Henry Kissinger en ruim 100 andere ´movers and shakers´ van deze wereld. Volgens sommige journalisten is tijdens de conferentie vooral gesproken over het manipuleren van olieprijzen, het opheffen van de Amerikaanse grenzen en het al dan niet met nucleaire middelen aanvallen van Iran…

Wat wil de beweging?
„Een nieuwe wereldorde. Het uitgangspunt is een gezamenlijk wereldbestuur onder een aristocratie uit Europa en Amerika…

Het centrale motief van Bilderberg is ´beheersing´, door het creëren van de massamens. Mede door de digitalisering lijkt het individualisme echter de toekomst te hebben.
“Internet is zonder meer een bevrijdende macht. Maar tegelijk zijn we slaven. We worden 24 uur per dag in de gaten gehouden”, zegt Estulin.
Hij pakt zijn mobieltje. “Zelfs als deze uitstaat, kunnen ze je ermee volgen. In Londen word je elke dag 300 keer gesignaleerd door een bewakingscamera. Contant geld zal verdwijnen. Straks kunnen we alleen nog betalen met een ingeplante chip. Media als MTV zorgen ervoor dat zo’n chip in de mode komt. Als iedereen die chip heeft, kan men ons geld met één druk op de knop laten verdwijnen. Mensen zoals ik die zich tegen het systeem keren, hebben dan niets meer te eten.”

Welke regering schiet iets op met pakhuizen vol video’s en telefoontaps?
Na de WTC-aanvallen op 11 september 2001 bleek dat de inlichtingendienst vooraf wel aanwijzingen had gehad, maar dat de menselijke capaciteit ontbrak de gegevens te analyseren.

De schrijver lacht schamper. “De Amerikaanse regering was zelf medesamenzweerder. Toen Bush en Cheney in mei 2001 doorkregen dat het economisch weer fout ging, besloten ze definitief de controle over de oliebronnen te verwerven. Om invallen in Afghanistan en Irak te rechtvaardigen moest dan maar een deel van de mensheid worden opgeofferd. Via de media vertelt de Amerikaanse regering dat de aanslag is beraamd door een man in een lang kleed op een paar slippers en met een kalasjnikov.”

Slaven

De Bilderbergers spreken ook over één wereldreligie. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? „De meeste leden geloven niet in God. Maar ze weten dat de massa een uitlaatklep nodig heeft voor zijn angsten. Daarvoor zoekt men een kerk die beheersbaar is. Op de inhoud van die religie heeft Bilderberg zich volgens mij nog niet beraden. Het zal wel uitlopen op een mix van allerlei godsdiensten en culturen. Als het maar een passieve beweging is die zich aanpast aan de bestaande orde.”

Waarom heeft u dit boek geschreven?
“Ik heb een obsessie voor vrijheid. Mijn vader zat gevangen in de Sovjet-Unie omdat hij vocht voor de vrijheid van het woord. Na drie jaar werden zijn beulen moe van het martelen. Ik wil nu andere mensen bewust maken van het juk van de slavernij. De beste slaven denken immers dat ze vrij zijn.”

Titel: ”De ware geschiedenis van de Bilderbergconferentie”
Auteur: Daniel Estulin
Uitgeverij: Kosmos-Z&K, Utrecht, 2007
ISBN 978 90 215 8266 5 | € 17,95

2. Dr. Gerard Aalders – Bilderberg Groep

CIA financierde Bilderberg Groep
De Amerikaanse inlichtingendienst CIA financierde en organiseerde mede de eerste edities van de Bilderbergconferentie.
Dat stelt dr. Gerard Aalders van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Aalders verrichtte de afgelopen jaren een uitgebreide archiefstudie naar de geschiedenis van de Bilderberg Groep.
De Bilderberg Groep is een in 1954 mede door prins Bernhard opgericht genootschap dat bestaat uit vooraanstaande personen uit de wereld van de politiek en industrie. De groep komt jaarlijks in een luxueus hotel achter gesloten deuren bijeen om te brainstormen over de internationale politieke en economische ontwikkelingen.
De wetenschapper beroept zich onder meer op originele documenten van de Bilderberg Groep zelf die hij heeft gevonden.
Over zijn bevindingen verschijnt medio maart een boek bij Uitgeverij Van Praag. Volgens Aalders is 98 procent van de bronnen waar hij zich op baseert nog nooit eerder gepubliceerd. Een groot aantal van de door hem gevonden documenten wordt ook in het boek afgebeeld.

Communistische gevaar
”Bernhard heeft zich voor het karretje van de CIA laten spannen”, stelt Aalders. De betrokkenheid van de Amerikaanse overheid in de Bilderberg Groep is nooit eerder bewezen. ”De relatie tussen Europa en Amerika holde begin jaren ‘50 achteruit. Amerika zag het als cruciaal belang om de invloedrijkste Europeanen te doordringen van het communistische gevaar.”
Overigens kan Aalders niet bewijzen dat Bernhard af wist van de steun die de CIA aan de conferenties verleende. ”Maar het lijkt me zeer waarschijnlijk”, stelt hij. ”Hij was in die jaren goed bevriend met twee opeenvolgende CIA-directeuren.” (ANP)
Bron: Het Parool

Titel: Bilderberg Groep
Auteur: Dr. Gerard Aalders
Uitg. Van Praag
ISBN 978 90 490 2401 7 | € 22,50
=========================================================================

Nieuw boek van Robin de Ruiter

Dit boek ontmaskert een van de meest controversiële geschriften uit de geschiedenis. Waarschijnlijk zijn de originele Protocollen de stenografisch opgetekende verslagen van een aantal geheime voordrachten. De schrijver(s) van deze documenten is onbekend. De Protocollen beschrijven het plan om de bestaande overheden te vervangen door een supermacht, die middels een schrikbewind de gehele wereld zal regeren.

De Protocollen spreken (aan het eind van de 19e eeuw!!) over de Eerste Wereldoorlog, de val van de tronen in Rusland, Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en Spanje, de oprichting van de Volkenbond, de economische wereldcrisis van 1929, de Tweede Wereldoorlog, het verdwijnen van veel Europese adel en monarchieën, de bewapeningswedloop en zelfs de oprichting van een internationale politiemacht.

Volgens de heersende wereldopinie zijn de Protocollen een antisemitische vervalsing. Daardoor werd de mogelijkheid gecreëerd om het Joodse volk bloot te stellen aan de meest gruwelijke vervolgingen. Robin de Ruiter rekent voor eens en altijd af met de valse beschuldigingen tegen de Joden als zijnde de auteurs van dit geschrift. Volgens De Ruiter heeft het Joodse volk part noch deel aan het ontstaan van de Protocollen en hebben zij niets met een Joodse samenzwering te maken!

De meeste mensen geloven en beweren dat de Protocollen een vervalsing zijn. Robin de Ruiter is echter andere mening toegedaan. Vijfentwintig jaar onderzoek laat zien dat de plannen zoals beschreven in de Protocollen wél echt zijn. Wie ze aandachtig leest, ontkomt niet aan het feit dat er een duidelijk parallel bestaat met de ‘City of Man’ uit 1941 en George Orwells boek ‘1984’. Alles wat in de Protocollen beschreven wordt heeft een onvoorstelbare profetische kracht. Een terugblik op de gebeurtenissen van de laatste honderd jaar laat zien dat nagenoeg alle plannen, zoals vermeld in de Protocollen, op wonderbaarlijke, vaak schrikbarende wijze zijn uitgekomen.

In het boek is als bijlage een Nederlandse vertaling van De Protocollen van de Wijzen van Sion uit 1933 opgenomen.

Prijs: € 22,00 – 318 pag.
Uitgever: Mayra Publications
Info: www.mayrapublications.nl

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'