Vrijheid

Vrijheid

Niet alleen democratie, maar ook begrippen als vrijheid en veiligheid staan hoog in het Europese (en Amerikaanse) vaandel. Op zichzelf natuurlijk lovenswaardig, maar de praktijk ziet er minder fraai uit, ook in ons eigen land.

Vrijheid 240x158 AMEN 71Zie bijvoorbeeld recente berichtgeving:
* 'Privacy burgers dreigt te verdwijnen'
(Novum) - De Nederlandse burgers dreigen hun privacy kwijt te raken doordat opsporingsbevoegdheden steeds verder worden uitgebreid en bij een maatschappelijk probleem het strafrecht als eerste redmiddel wordt beschouwd. Dat stelt Bert-Jaap Koops in zijn oratie. Hij is benoemd tot hoogleraar Regulering van technologie aan het Tilburg Institute for Law, Technologie en Society.
Volgens Koops heeft Nederland een strafrechtmaatschappij gekregen. Via onder meer internet, camera's, mobiele telefoons en DNA-analyses krijgen justitie en politie steeds meer gegevens en mogelijkheden om criminelen op te sporen. Koops vreest een maatschappij waarin 'burgers niet langer onbevangen zichzelf kunnen zijn'. De hoogleraar bepleit daarom maatregelen om te voorkomen dat Nederland ongemerkt in een maatschappij zonder privacy terechtkomt en niet meer terug kan. Privacy is volgens Koops een belangrijke waarborg om de macht van de overheid in toom te houden. Bron: www.elsevier.nl

* Nederland scoort slecht op privacygebied in Europa
Het Electronic Privacy Information Center en Privacy International hebben hun jaarlijkse rapport, waarin ze de privacy van de burgers in zeventig landen onder de loep nemen, gepubliceerd. Nederland scoort in dat rapport opvallend slecht en eindigt in de onderste regionen, met slechts twee Europese landen achter zich. De geëvalueerde landen krijgen punten op basis van grondwettelijke bepalingen, wetten die de persoonlijke levenssfeer moeten beschermen, identiteitskaarten en omgang met biometrische gegevens en dergelijke. De Nederlandse overheid lijkt echter verschillende steken te laten vallen. Opvallende items zijn de omgang met identiteitskaarten en biometrische gegevens, voorzieningen om gegevens te delen met derden en het onderscheppen van communicatie. Op alledrie deze punten krijgt Nederland de minimumscore toebedeeld.
Bron: www.tweakers.net

* Verkeersegevens van alle 16 miljoen potentiële verdachten van Nederland vastleggen
Dit plan publiceerde het kabinet stilletjes in de donkere dagen voor Kerst. Het voorstel is gebaseerd op een Europese richtlijn, maar gaat nog een stapje verder. Vooral onschuldige burgers moeten zich zorgen maken.
Het voorstel voorziet in het vastleggen en bewaren van alle verkeers-, gespreks- en locatiegegevens. Wie heb je gebeld, gemaild of ge-msn’t? Wanneer, hoe laat en lang? Naar wie sms’te je en waar was je toen? Als het voorstel is ingevoerd, worden al deze gegevens anderhalf jaar bewaard in een grote hooiberg.
Justitie kan daar dan ongehinderd in grasduinen en zal dat in tienduizenden gevallen per jaar ook doen. De rechtmatigheid daarvan wordt alleen door de rechter getoetst in een fractie van de gevallen, als het tot een echte zaak komt.
De plannen van het kabinet komen neer op een aanzienlijke inbreuk op de privacy…. Het parlement heeft vrijwel zonder debat wetten aangenomen waardoor justitie nu ieder gegeven bij ieder bedrijf mag opvragen.

Niks te vrezen
Wie niks te verbergen heeft, heeft niks te vrezen, hoor je wel zeggen. Was het maar zo eenvoudig. Je hebt alleen niks te vrezen als je kunt uitsluiten dat een opsporingsambtenaar de plank ooit mis zal slaan, of slordig, bevooroordeeld of corrupt is; als je bereid bent om ten onrechte te worden opgepakt, ondervraagd, opgesloten en voorgeleid op grond van een onjuiste conclusie uit onschuldige digitale gegevens.
Bron: www.nu.nl

* Einde anoniem emailen en bellen in zicht
Op 20 februari meldde de New York Times dat Europese regeringen wetgeving voorbereiden om anoniem internetten en telefoneren tegen te gaan. Gesteld dat de nieuwe richtlijnen worden goedgekeurd zullen bedrijven worden verplicht om gedetailleerde gegevens over uw bel- en internetgedrag vast te leggen. Het wordt u dan verboden om onjuiste gegevens op webpagina’s in te voeren, en de bedrijven zullen erop moeten toezien dat u de nieuwe regels netjes naleeft. Het gebruik van bijvoorbeeld een anoniem email-adres, omdat u meent recht te hebben op privacy of omdat u niet te veel door spam geplaagd wilt worden, zal niet meer mogelijk zijn.
Een Nederlandse ontwerptekst stelt voor dat bij alle telefoontjes die u pleegt in databases wordt vastgelegd vanaf welke locatie het gespek plaatsvond. Anonieme verkoop van prepaidkaarten zal worden uitgebannen.
Het is een logische uitbreiding op reeds afgetimmerde wetgeving die internetproviders verplicht al uw dataverkeer vast te leggen en jaren lang op te slaan. Dat de Nederlandse media ons elke dag informeren over de escapades van Britney Spears en Paris Hilton, maar niet de moeite neemt om ook maar één enkel woord aan deze nieuwe aanval op onze vrijheid te wijden, stemmen niet optimistisch over hoe dit gaat aflopen...
Bron: vrijheids.net / www.nytimes.com

* Van privacyparadijs tot controlestaat
Op 1 februari j.l. verscheen een studie van het Rathenau-insituut naar de heikele afweging tussen privacy en veiligheid.
In de studie wordt voor het eerst aandacht besteed aan het totaalbeeld van de veiligheidsmaatregelen die de Nederlandse overheid neemt in de strijd tegen misdaad en terreur. Hoe grijpen deze maatregelen op elkaar in? Welke prijs betalen we ervoor als maatschappij en is het die prijs waard? Want hoewel burgers bereid lijken te zijn hun privacy op te geven voor meer veiligheid, hebben de meesten van hen geen notie van de maatregelen die de overheid allemaal neemt uit naam van hun veiligheid...

Overheid in een spagaat
De overheid dient over de veiligheid van burgers te waken. Tegelijkertijd vormt diezelfde overheid een bedreiging voor de privacy van burgers. Dat leidt tot een spagaat. De overheid gaat er te gemakkelijk vanuit dat veiligheid boven alles gaat en dat burgers bereid zijn hun privacy in te leveren. Mensen blijken vaak geschokt als ze ontdekken hoeveel politie en justitie -achter hun rug om- over hen te weten kunnen komen. Zorgvuldig handelen is ook een belangrijk punt. Zo is er de notificatieplicht die justitie verplicht om mensen te informeren over onderzoek dat naar hen is verricht. De overheid blijkt echter onder het mom van opsporingsbelang nauwelijks aan deze plicht te voldoen. Daarmee loopt zij het risico het vertrouwen van burgers te verspelen. Het Rathenau-instituut pleit daarom voor meer openheid van de overheid en een betere informatievoorziening.
Bron: www.rathenau.nl

* Hello Goobye!
In dit NCRV-prgramma van 21 februari j.l. het ongelooflijke verhaal van een jong stel dat op trektocht door Amerika vast kwam te zitten in Denver Colorado door enorme sneeuwstormen. Ze waren op weg naar Mexico en door dit oponthoud raakte hun visum verlopen, 10 dagen om precies te zijn. Bij de Mexicaanse grens werden ze gecontroleerd door de Amerikaanse grenspolitie en onmiddelijk gearresteerd.
Ze werden van elkaar gescheiden en kwamen allebei in een maximaal beveiligde gevangenis terecht. Door de vorig jaar in werking gestelde Patriot Act kregen ze 30 dagen geen toestemming om contact op te nemen met familie of het Nederlands Consulaat. Uiteindelijk komt de man vrij na 6 weken en zijn vriendin na 2 maanden; ze mogen de aankomende 10 jaar Amerika niet meer in. Uitzending gemist? Zie www.hellogoodbye.nl.

* Alle paspoorten krijgen chip met vingerafdrukken vanaf 2009
De Europese Commissie zal in de loop van juni de normen voor de toekomstige Europese paspoorten presenteren. De documenten moeten een elektronische chip met vingerafdrukken van de houder bevatten.
De maatregel zal van toepassing zijn op alle Europese paspoorten die vanaf de zomer van 2009 worden uitgereikt. In de paspoorten zal een elektronische chip met een vooraf geregistreerd beeld van de vingerafdrukken van de houder geïntegreerd worden.
Eerder was reeds beslist dat de paspoorten vanaf augustus 2006 een elektronische chip met een foto van de houder moeten bevatten. België is een van de eerste Europese landen die de regel heeft ingevoerd. De integratie van chips moet de strijd tegen vervalsingen en de smokkel van gestolen paspoorten versterken.
Bron: www.hln.be

* Reeds 3500 scholen in Engeland gebruiken vingerscanners
De London Evening Standard rapporteerde onlangs dat inmiddels 3500 scholen vingerscanners hebben ingevoerd of de apparatuur in bestelling hebben. Zonder vingerafdruk is er geen toegang tot school mogelijk en is het voor de scholieren onmogelijk een lunch te kopen. Toestemming van de ouders? Nergens voor nodig!
Ouders en actiegroepen zijn bang voor het effect dat uitgaat van deze ’sociale conditionering’. Het afstaan van persoonlijke gegevens wordt voor deze kinderen de gewoonste zaak van de wereld. Daarnaast zijn er volop zorgen over identiteits-diefstal. Het is immers maar de vraag of de databases waarin de persoonlijke informatie wordt opgeslagen gevrijwaard zijn van veiligheidslekken.
Bron: www.vrijheids.net

* Amerika-gangers veelvuldig bespioneerd
De Daily Telegraph meldde onlangs dat creditcard-transacties en mailcorrespondentie van Europeanen die het vliegtuig nemen naar Amerika gecontroleerd kunnen worden door de Amerikaanse autoriteiten. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij een in oktober gemaakte deal tussen Brussel en de Verenigde Staten.
Na een aanvraag in het kader van de ‘Freedom Of Information Act’ heeft de VS inzage moeten geven in de mate waarin van de nieuwe spioneer-mogelijkheden gebruik gemaakt wordt, en dit blijkt vele malen erger te zijn dan men zich gerealiseerd had.
Voor de duidelijkheid: als u voor het boeken van een ticket uw emailadres doorgeeft dan mag al uw ingaand en uitgaand mailverkeer gelezen worden, ongeacht of dit betrekking heeft op de geplande reis. Hetzelfde geldt voor alle transacties die gedaan worden met de creditcard waarmee u uw vlucht heeft betaald. Maar ach, het is voor uw veiligheid, en u heeft niets te verbergen toch?
Bron: www.vrijheids.net / www.telegraph.co.uk

* 'Verborgen irisscan griezelig'
Sarnoff, een techbedrijf uit New Jersey in de VS, heeft een patent gekregen op een ultieme Big Brother vinding: een irisscan die op afstand werkt én onzichtbaar is, dus ongemerkt en zo nodig zonder toestemming.
Dat meldt Technovelgy.com, een site geheel gewijd aan science fiction fantasieën die realiteit dreigen te worden. Planet.nl, die het bericht in Nederland openbaar maakte, noemt de ontwikkelingen 'griezelig'.

De scantechnologie maakt gebruik van een infrarood stroboscoop en een aantal camera's, verdekt opgesteld in bijvoorbeeld de vertrekhal van een vliegveld. Als een persoon binnen bereik van het systeem komt, geeft de stroboscoop een korte maar krachtige infraroodbundel, die weerkaatst en vanuit meerdere hoeken wordt opgevangen door camera's die 30 frames per seconden vastleggen. Slimme software analyseert vervolgens de tientallen frames op een duidelijke, scherpe afbeelding. En mocht die niet zijn verkregen, dan combineert het programma ook incomplete afbeeldingen tot het gewenste totaalbeeld van de iris, die vervolgens wordt 'gematcht' aan een irisdatabank vol persoonlijke gegevens.
Deze vinding lijkt rechtstreeks afkomstig van de Spielberg blockbuster Minority Report, met als belangrijke verschil dat in de film mensen nog op de hoogte worden gebracht wanneer ze zijn gescand. Dat is er in de realiteit niet meer bij! Met de gepatenteerde Sarnoffscanner kan iedereen ongemerkt en van een afstand automatisch worden geïdentificeerd. Dat mag gerust griezelig heten.
Dan maar een donkere zonnebril op? Vergeet het maar, de infraroodstralen gaan er probleemloos doorheen. Alleen de ogen permanent dichthouden helpt nog. Veiligheidsdiensten in de VS (e.a.) wrijven zich alvast in de handen.

Ook elders wordt gewerkt om de geautomatiseerde surveillancestaat mogelijk te maken. Wetenschappers van het MIT die onderzoek doen naar en simulaties maken van de werking van het brein, hebben een veelbelovend computerprogramma ontwikkeld dat zelflerend visuele patronen herkent.
De crux hierbij is het combineren van twee disciplines: neurologie en kunstmatige intelligentie. De bestaande kennis van het proces van de verwerking van een visuele impuls op het netvlies tot herkenning, duiding en 'begrip' in de neocortex in het menselijk brein, hebben de MIT onderzoekers vertaald in slimme software.
Dit computerprogramma is vervolgens, zelflerend, steeds beter in staat om objecten en patronen te herkennen op foto's van uiteenlopende straatbeelden met mensen, auto's en bomen. En, precies als een lerend kind, kan de computer de reeds opgedane kennis ook inzetten om nieuwe, nog onbekende objecten (bijvoorbeeld vliegtuigen) zelfstandig te categoriseren.
Deze laatste vinding is uiteraard, naast intelligente surveillancesystemen, ook te gebruiken voor vriendelijker toepassingen zoals een slimme zoekmachine voor foto's en video's.
Bron: Alpha-Online.nl / Planet.nl

Het is duidelijk: de ´zorg´ voor onze veiligheid leidt niet tot vrijheid, maar tot onderwerping! De ruimte is hier te klein om nog veel meer berichten te plaatsen, die aantonen dat de overheden er alles aan doen om hun greep op de mensen te verstevigen. Allemaal onder het mom van ´bescherming´, ´veiligheid´, e.d. En we hebben het nu nog niet eens gehad over andere ontwikkelingen, zoals de (gewenste) implantatie van microchips, e.d. Uit alles blijkt duidelijk, dat de wereld waarin ´Big Brother´ toezicht houdt, steeds meer vorm krijgt. Wordt dus vervolgd!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'