Gaza: privedomein van Mohammeds monsters

Gaza: privedomein van Mohammeds monsters

Op zondag 16 oktober openden terroristen van de Al-Aksa Martelaren Brigade, afkomstig uit Nablus (Sichem) nabij Gush Etzion, ten zuiden van Bethlehem, vanuit een auto het vuur op een groep mensen die stonden te wachten bij een bushalte, een plaats die ook gebruikt wordt door lifters. Zij vermoorden daarbij twee jonge vrouwen en een 15 jarige jongen.

Gerechtvaardigd

De vrouw was twee maanden geleden getrouwd. Vijf anderen raakten gewond. De schutters wisten te ontkomen. Nauwelijks een half uur later werd het vuur geopend op een auto nabij het dorp Eli, waarbij een Israëlische burger gewond raakte. Volgens de Palestijnse Autoriteit zijn deze aanslagen te wijten aan Israëls liquidatie en arrestatie politiek. Men noemde de genadeloze moorden op de drie jongeren, een gerechtvaardigde actie op Israëls oorlog tegen het terrorisme. Terreurleider Mahmoud Abbas wil dat Israël stopt met het arresteren van moslimterroristen die aanslagen plannen en kinderen trainen om met zelfmoordaanslagen Joden te vermoorden. Hij wil ook dat Israël moordenaars vrijlaat die reeds in Israël voor hun misdaden zijn veroordeeld zoals Marwan Barghouti.

Fatah

Sinds het begin van de Oslo-oorlog, eind september 2000, zijn 1067 Israëli’s door Palestijnen vermoord. Tussen eind september 2000 en augustus 2005 werden in totaal 23.375 aanslagen gepleegd waarbij 18.000 Palestijnen betrokken waren. In 142 van de gevallen ging het om zelfmoordaanslagen. De Al Aksa Martelaren Brigade, de gewapende tak van Mahmoed Abbas Fatah beweging, is verantwoordelijk voor de meeste moorden op onschuldige Israëlische burgers. Deze beweging heeft in de eerste negen maanden van dit jaar bij interne gewelddadigheden meer Palestijnen gedood (219) dan bij gevechten met het Israëlische leger om het leven zijn gekomen (218). Leden van Al Fatah zijn onlangs door Abbas ondergebracht in één van de veiligheidsdiensten.

President Bush

George W.Bush zegt dat hij niet zal toestaan dat Irak verwordt tot een terreurstaat. Bush wil een totale overwinning op het wereldwijde terrorisme. “Het islamitische terrorisme is de grootste bedreiging van de vrije wereld en de enige remedie is een meedogenloze strijd tot de dag van de ultieme overwinning” aldus een resolute Bush. Tegelijkertijd dwingt hij Israël de Joodse dorpen in Gaza te ontruimen en te overhandigen aan Mohammeds gewelddadige volgelingen. Daarmee is hij medeplichtig aan het ontstaan van de terreurstaat Hamasstan op de ruïnes van het bijbelse Gaza. Volgens Bush veroordelen de gematigde moslims het islamitische terrorisme, maar geen enkele islamitische leider of Arabisch land heeft tot dusver de beestachtige moorden, die dagelijks in Irak plaatsvinden, veroordeeld. De duivel heeft de geesten van deze moslims al 1400 jaar klaargestoomd voor de laatste finale slag. Er bestaat geen enkele kans op vrede met deze figuren omdat ze in opdracht van hun profeet de oorlog hebben verklaard aan alle ‘ongelovigen’.
De Bush Administratie houdt geen enkele rekening met Israëls recht op het aloude thuisland. Condoleeza Rice noemde woensdag 19 oktober j.l. Israëls plan om de plaats Ma’aleh Adumim uit te breiden, volledig in strijd met de Amerikaanse politiek. “Wij hebben de Israëli’s in niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt dat dit tegen onze politiek is”, aldus Rice. De burgemeester van deze plaats, Benny Kashriel, riep als reactie premier Sharon op om zich niets aan te trekken van dit soort uitspraken en onmiddellijk te starten met de bouw van nieuwe woningen.
Ma’aleh Adumim ligt in een deel van Judea wat in bijbelse tijden toebehoorde aan de stam Benjamin. Bush verklaarde donderdag 20 oktober tijdens een persconferentie waarbij ook Mahmoud Abbas aanwezig was, dat de droom die hij deelt met de Arabische wereld over de geboorte van een moslimstaat in het hart van Israëls thuisland, dichterbij de realiteit is dan ooit tevoren. Hij maakte nog eens duidelijk dat hij al zijn invloed zal aanwenden dit te realiseren. Hij waarschuwde Israël zich ervan te weerhouden Washingtons vredesinitiatieven niet te dwarsbomen en het dagelijks leven van de Palestijnen niet te hinderen, daarmee doelend op de noodzakelijke wegversperringen en het veiligheidshek.

Gaza privédomein

Wat ter wereld bezielt Bush eigenlijk? De terreurleider Abbas steunen terwijl hij tegelijkertijd fel van leer trekt tegen het internationale moslimterrorisme? Bush waarschuwt Israël met regelmaat het zogenaamde vredesproces niet te frustreren en terughoudendheid te betrachten ten opzichte van de Palestijnse moslimbendes als die weer eens dodelijk hebben toegeslagen. Hij noemt Mahmoed Abbas een prima leider die serieus van plan is het terrorisme te bestrijden. Maar Abbas heeft tot dusver helemaal niets laten zien in die richting. Ook zijn streven is, net als die van zijn voorganger Yasser Arafat, de volledige vernietiging van Israël. Onder zijn leiding zijn Hamasleiders uit Damascus neergestreken in Gaza, en trekken duizenden islamitische mensen de grens met Egypte over om zich aldaar te vestigen. Er wordt hen helemaal niets in de weg gelegd. Daar in Gaza ontwikkelt zich iets waar de hele wereld op termijn mee te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan Zacharia 12, vers 6:
“Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem.”
Ook zijn de eerste Russen in Gaza neergestreken. Het gaat om 15 “militaire adviseurs” die de Palestijnse veiligheidsdiensten (lees: terreurgroepen) gaan trainen. Let op: dit is pas het begin! De Egyptenaren en Palestijnen openden weloverwogen de grensovergang bij Rafah tijdens Yom Kippoer op donderdag 13 oktober, om de Russen en terroristen van allerlei pluimage, waaronder leden van Al-Qaeda, binnen te laten. Met deze actie heeft Egypte opnieuw het gesloten akkoord met Israël over de grenscontrole geschonden. Israël heeft met de overdracht geen enkele controle meer op de ongebreidelde invoer van wapens en terroristen. Een leek kon zien wat er zou gaan gebeuren na Israëls ontruiming van Gaza. De kuststrook is nu het privédomein van Mohammeds monsters. Hamas heeft 5000 terroristen onder de wapens in Gaza, ondergebracht in zeven brigades. Inmiddels heeft Al-Qaeda ook een basis ingericht in de Sinaï, waar terroristen worden opgeleid om van daaruit naar Gaza, Judea en Samaria te worden gestuurd. Ook hier onderneemt Egypte niets tegen.
De ‘Palestijnse’ woordvoerder Nabil Shaath, zei voor de BBC dat Bush tijdens een bijeenkomst in 2003 gezegd zou hebben dat God hem zou hebben aangespoord de terroristen in Afghanistan met geweld aan te pakken en een eind te maken aan de tirannie in Irak. God zou daarna opnieuw tot hem hebben gesproken en hem de opdracht hebben gegeven te zorgen voor een staat voor het Palestijnse volk en vrede in het Midden-Oosten. “En bij God, dat zal ik doen” zou hij hebben gezegd. Tegen Mahmoud Abbas die in 2003 bij Bush te gast was, zei hij “Ik heb de morele en religieuze plicht ervoor te zorgen dat de Palestijnen een eigen staat krijgen”. Het Witte Huis ontkent de Palestijnse claim dat Bush gezegd zou hebben dat God zijn politiek dicteert en noemt de uitspraken en beweringen van Shaath voor de BBC absurd! De vraag is nu wie er liegt!

Uit: ´Uit het nieuws´; zie ook: franklinterhorst.nl

Bronnen:
http://www.thegoldenreport.com/
Israël Today-Newsletter, 14-16 en 17 oktober 2005.
http://news.yahoo.com/
Jerusalem Newswire, 28 en 30 september en 7 en 17 oktober 2005.
Arutz-7 Editor, 17 oktober 2005.Israelinsider, 7 oktober 2005.
USA Today, 12 oktober 2005.
WorldNetDaily 8 september 2005.
Zions Cry News, 24 september 2005.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Paulus, leermeester der heidenen

Op twee plaatsen in de Bijbel schrijft Paulus dat hij door God is aangesteld als "prediker, apostel en leraar van de heidenen" (1 Tim. 2:7 en 2 Tim. 1:11). In zijn nagenoeg laatste woorden schrijft hij: "Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen" (2 Tim. 4:17). Het valt meteen op: hij zegt dit in zijn allerlaatste brieven - anders gezegd: hij zegt dit aan het einde van zijn bediening. Het laatste - of tweede - deel van zijn bediening stond in het teken van het heil dat naar de heidenen gezonden was. In het licht daarvan mocht Paulus tot dan toe verborgen dingen bekendmaken, die alle te maken hebben met het ene lichaam van Christus, waar Christus Zelf als Hoofd deel van uitmaakt. Hierdoor deelt de gelovige van nu - in één lichaam onlosmakelijk met Hem verbonden - in de positie van Christus Zelf en daarmee in alle geestelijke zegen.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Info & Bestellen

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het Bijbelboek ESTHER

Het Bijbelboek Esther spreekt tot de verbeelding vanwege het mooie en soms spannende verloop van de geschiedenis die erin staat. Toch is dit boek niet bij iedereen even bekend, dan wel populair. Mogelijk heeft dit te maken met het gegeven dat de hoofdpersoon een vrouw is? Of is het vanwege de schijnbare afwezigheid van God?

Nu is het inderdaad zo dat je de Naam van God - in het Oude Testament altijd weergegeven met "HEERE" - in dit Bijbelboek niet terugvindt. En toch is Zijn verborgen aanwezigheid 'zichtbaar' en van doorslaggevend belang in de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk. In de redding van het volk is er voor Esther - en ook voor haar neef Mordechai - een hoofdrol weggelegd.

Tot op de dag van vandaag wordt - onder het Joodse volk - deze wonderlijke redding gevierd tijdens het Purimfeest.

Info & Bestellen