Gaza: privedomein van Mohammeds monsters

Gaza: privedomein van Mohammeds monsters

Op zondag 16 oktober openden terroristen van de Al-Aksa Martelaren Brigade, afkomstig uit Nablus (Sichem) nabij Gush Etzion, ten zuiden van Bethlehem, vanuit een auto het vuur op een groep mensen die stonden te wachten bij een bushalte, een plaats die ook gebruikt wordt door lifters. Zij vermoorden daarbij twee jonge vrouwen en een 15 jarige jongen.

Gerechtvaardigd

De vrouw was twee maanden geleden getrouwd. Vijf anderen raakten gewond. De schutters wisten te ontkomen. Nauwelijks een half uur later werd het vuur geopend op een auto nabij het dorp Eli, waarbij een Israëlische burger gewond raakte. Volgens de Palestijnse Autoriteit zijn deze aanslagen te wijten aan Israëls liquidatie en arrestatie politiek. Men noemde de genadeloze moorden op de drie jongeren, een gerechtvaardigde actie op Israëls oorlog tegen het terrorisme. Terreurleider Mahmoud Abbas wil dat Israël stopt met het arresteren van moslimterroristen die aanslagen plannen en kinderen trainen om met zelfmoordaanslagen Joden te vermoorden. Hij wil ook dat Israël moordenaars vrijlaat die reeds in Israël voor hun misdaden zijn veroordeeld zoals Marwan Barghouti.

Fatah

Sinds het begin van de Oslo-oorlog, eind september 2000, zijn 1067 Israëli’s door Palestijnen vermoord. Tussen eind september 2000 en augustus 2005 werden in totaal 23.375 aanslagen gepleegd waarbij 18.000 Palestijnen betrokken waren. In 142 van de gevallen ging het om zelfmoordaanslagen. De Al Aksa Martelaren Brigade, de gewapende tak van Mahmoed Abbas Fatah beweging, is verantwoordelijk voor de meeste moorden op onschuldige Israëlische burgers. Deze beweging heeft in de eerste negen maanden van dit jaar bij interne gewelddadigheden meer Palestijnen gedood (219) dan bij gevechten met het Israëlische leger om het leven zijn gekomen (218). Leden van Al Fatah zijn onlangs door Abbas ondergebracht in één van de veiligheidsdiensten.

President Bush

George W.Bush zegt dat hij niet zal toestaan dat Irak verwordt tot een terreurstaat. Bush wil een totale overwinning op het wereldwijde terrorisme. “Het islamitische terrorisme is de grootste bedreiging van de vrije wereld en de enige remedie is een meedogenloze strijd tot de dag van de ultieme overwinning” aldus een resolute Bush. Tegelijkertijd dwingt hij Israël de Joodse dorpen in Gaza te ontruimen en te overhandigen aan Mohammeds gewelddadige volgelingen. Daarmee is hij medeplichtig aan het ontstaan van de terreurstaat Hamasstan op de ruïnes van het bijbelse Gaza. Volgens Bush veroordelen de gematigde moslims het islamitische terrorisme, maar geen enkele islamitische leider of Arabisch land heeft tot dusver de beestachtige moorden, die dagelijks in Irak plaatsvinden, veroordeeld. De duivel heeft de geesten van deze moslims al 1400 jaar klaargestoomd voor de laatste finale slag. Er bestaat geen enkele kans op vrede met deze figuren omdat ze in opdracht van hun profeet de oorlog hebben verklaard aan alle ‘ongelovigen’.
De Bush Administratie houdt geen enkele rekening met Israëls recht op het aloude thuisland. Condoleeza Rice noemde woensdag 19 oktober j.l. Israëls plan om de plaats Ma’aleh Adumim uit te breiden, volledig in strijd met de Amerikaanse politiek. “Wij hebben de Israëli’s in niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt dat dit tegen onze politiek is”, aldus Rice. De burgemeester van deze plaats, Benny Kashriel, riep als reactie premier Sharon op om zich niets aan te trekken van dit soort uitspraken en onmiddellijk te starten met de bouw van nieuwe woningen.
Ma’aleh Adumim ligt in een deel van Judea wat in bijbelse tijden toebehoorde aan de stam Benjamin. Bush verklaarde donderdag 20 oktober tijdens een persconferentie waarbij ook Mahmoud Abbas aanwezig was, dat de droom die hij deelt met de Arabische wereld over de geboorte van een moslimstaat in het hart van Israëls thuisland, dichterbij de realiteit is dan ooit tevoren. Hij maakte nog eens duidelijk dat hij al zijn invloed zal aanwenden dit te realiseren. Hij waarschuwde Israël zich ervan te weerhouden Washingtons vredesinitiatieven niet te dwarsbomen en het dagelijks leven van de Palestijnen niet te hinderen, daarmee doelend op de noodzakelijke wegversperringen en het veiligheidshek.

Gaza privédomein

Wat ter wereld bezielt Bush eigenlijk? De terreurleider Abbas steunen terwijl hij tegelijkertijd fel van leer trekt tegen het internationale moslimterrorisme? Bush waarschuwt Israël met regelmaat het zogenaamde vredesproces niet te frustreren en terughoudendheid te betrachten ten opzichte van de Palestijnse moslimbendes als die weer eens dodelijk hebben toegeslagen. Hij noemt Mahmoed Abbas een prima leider die serieus van plan is het terrorisme te bestrijden. Maar Abbas heeft tot dusver helemaal niets laten zien in die richting. Ook zijn streven is, net als die van zijn voorganger Yasser Arafat, de volledige vernietiging van Israël. Onder zijn leiding zijn Hamasleiders uit Damascus neergestreken in Gaza, en trekken duizenden islamitische mensen de grens met Egypte over om zich aldaar te vestigen. Er wordt hen helemaal niets in de weg gelegd. Daar in Gaza ontwikkelt zich iets waar de hele wereld op termijn mee te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan Zacharia 12, vers 6:
“Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem.”
Ook zijn de eerste Russen in Gaza neergestreken. Het gaat om 15 “militaire adviseurs” die de Palestijnse veiligheidsdiensten (lees: terreurgroepen) gaan trainen. Let op: dit is pas het begin! De Egyptenaren en Palestijnen openden weloverwogen de grensovergang bij Rafah tijdens Yom Kippoer op donderdag 13 oktober, om de Russen en terroristen van allerlei pluimage, waaronder leden van Al-Qaeda, binnen te laten. Met deze actie heeft Egypte opnieuw het gesloten akkoord met Israël over de grenscontrole geschonden. Israël heeft met de overdracht geen enkele controle meer op de ongebreidelde invoer van wapens en terroristen. Een leek kon zien wat er zou gaan gebeuren na Israëls ontruiming van Gaza. De kuststrook is nu het privédomein van Mohammeds monsters. Hamas heeft 5000 terroristen onder de wapens in Gaza, ondergebracht in zeven brigades. Inmiddels heeft Al-Qaeda ook een basis ingericht in de Sinaï, waar terroristen worden opgeleid om van daaruit naar Gaza, Judea en Samaria te worden gestuurd. Ook hier onderneemt Egypte niets tegen.
De ‘Palestijnse’ woordvoerder Nabil Shaath, zei voor de BBC dat Bush tijdens een bijeenkomst in 2003 gezegd zou hebben dat God hem zou hebben aangespoord de terroristen in Afghanistan met geweld aan te pakken en een eind te maken aan de tirannie in Irak. God zou daarna opnieuw tot hem hebben gesproken en hem de opdracht hebben gegeven te zorgen voor een staat voor het Palestijnse volk en vrede in het Midden-Oosten. “En bij God, dat zal ik doen” zou hij hebben gezegd. Tegen Mahmoud Abbas die in 2003 bij Bush te gast was, zei hij “Ik heb de morele en religieuze plicht ervoor te zorgen dat de Palestijnen een eigen staat krijgen”. Het Witte Huis ontkent de Palestijnse claim dat Bush gezegd zou hebben dat God zijn politiek dicteert en noemt de uitspraken en beweringen van Shaath voor de BBC absurd! De vraag is nu wie er liegt!

Uit: ´Uit het nieuws´; zie ook: franklinterhorst.nl

Bronnen:
http://www.thegoldenreport.com/
Israël Today-Newsletter, 14-16 en 17 oktober 2005.
http://news.yahoo.com/
Jerusalem Newswire, 28 en 30 september en 7 en 17 oktober 2005.
Arutz-7 Editor, 17 oktober 2005.Israelinsider, 7 oktober 2005.
USA Today, 12 oktober 2005.
WorldNetDaily 8 september 2005.
Zions Cry News, 24 september 2005.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'