Kunstmatige Intelligentie

Kunstmatige Intelligentie

De wereld verandert snel. Tal van ontwikkelingen, waaraan ook in AMEN Actueel aandacht is/wordt besteed, voltrekken zich in een razend tempo. Eén van die ontwikkelingen is de opkomst van AI. Deze letters staan voor Arteficial Intelligence, oftewel in het Nederlands: Kunstmatige Intelligentie. En ja, AI bereikt ook het terrein van religie en/of godsdienst. Zelfs de Bijbel wordt daarbij genoemd.

Kerkdienst
In Duitsland is al geëxperimenteerd met een kerkdienst, geleid door een chatbot. Dat gebeurde tijdens de Deutscher Evangelische Kirchentag van 7 tot 11 juni j.l. met als thema: ‘Nu is het de tijd’.
In de St. Paulkerk in Fürth werd op initiatief van theoloog/filosoof en AI-kunstenaar Jonas Simmerlein (29) van de Universiteit van Wenen, een complete dienst gehouden: "Ongeveer 98% van wat je vandaag ziet en ervaart, komt van de machine." De dienst werd ‘geleid’ door vier verschillende avatars op het scherm, twee jonge vrouwen en twee jonge mannen. 
Op de site van de Kirchentag werd in een verslag onder meer het volgende gezegd: “De dienst, gemodereerd door Jürgen Pelzer van de Diakoniekolleg Bayern, was  volledig digitaal: kunstmatig gegenereerde avatars in menselijke vorm, geprojecteerd op een scherm, namen het hele 45 minuten durende programma over van ontvangst van de gemeente tot voorbede, psalmgebed, geloofsbelijdenis en preek en Onze Vader tot aan de zegen. Zelfs de muziek tussen de afzonderlijke elementen werd gecomponeerd door een kunstmatige intelligentie.
Ook al klonk er gelach of gemompel van het publiek bij individuele passages van de AI-teksten, de beleving van de dienst was nog steeds merkbaar. Ongevraagd stonden de deelnemers op voor de geloofsbelijdenis en de zegening en spraken ook gebeden en psalmen uit voor zover ze de spreeksnelheid van de AI konden volgen.”
Naast enthousiasme waren er ook kritische geluiden: “Het panel was het erover eens dat AI mensen in aanbidding niet kan vervangen. Wie predikt of een dienst leidt, put uit persoonlijke ervaring, terwijl de AI zich baseert op een collectief van talloze teksten van duizenden mensen. Op deze manier kan er geen relatie ontstaan tussen de persoon die predikt en de gemeente, wat essentieel is voor de aanbiddingservaring (…) Veel vragen over persoonlijkheid, lichamelijkheid en menselijke relaties in relatie tot het gebruik van AI in de context van spiritualiteit blijven voorlopig onbeantwoord. Maar de AI-dienst bood als experiment een opwindend inzicht in wat technisch mogelijk is - en in de grenzen van wat mogelijk en nuttig is. Ten slotte vroeg Jürgen Pelzer ChatGPT om een zegen. Het antwoord: “Natuurlijk kan ik je een laatste zegen geven. Houd er echter rekening mee dat ik als AI-model geen eigen religieuze overtuigingen of autoriteit heb” (Bron: Kirchentag.de)

In een verslag van The Associated Press is onder meer te lezen: “De AI-kerkdienst was een van de honderden evenementen op de conventie van protestanten in de Beierse steden Neurenberg en het naburige Fürth, en trok zo'n enorme belangstelling dat mensen een uur lang voor het 19e-eeuwse neogotische gebouw een lange rij vormden. voordat het begon. “Je krijgt uiteindelijk een behoorlijk solide kerkdienst”, zei Simmerlein, bijna verrast door het succes van zijn experiment. Inderdaad, de gelovigen in de kerk luisterden aandachtig terwijl de Kunstmatige Intelligentie predikte over het achter zich laten van het verleden, focussen op de uitdagingen van het heden, het overwinnen van angst voor de dood en het nooit verliezen van het vertrouwen in Jezus Christus.
Sommige mensen filmden het evenement enthousiast met hun mobiele telefoon, terwijl anderen kritischer toekeken en weigerden hardop mee te praten tijdens het Onze Vader.

Anna Puzio, 28, een onderzoeker naar de ethiek van technologie van de Universiteit Twente in Nederland, woonde ook de dienst bij. Ze zei dat ze veel kansen ziet in het gebruik van AI in religie, zoals het gemakkelijker beschikbaar en inclusief maken van religieuze diensten voor gelovigen die om verschillende redenen hun geloof niet persoonlijk kunnen ervaren met anderen in gebedshuizen.
Ze merkte echter op dat er ook gevaren zijn als het gaat om het gebruik van AI in religie.
"De uitdaging die ik zie, is dat AI erg menselijk is en dat het gemakkelijk is om erdoor misleid te worden", zei ze. (Bron: APnews.com)

Yuval Harari
Volgens de inmiddels bekende Israëlische auteur en professor aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, Yuval Noah Harari, zouden nieuwe religies gecreëerd kunnen worden die ‘echt correct’ zijn. Zelfs het produceren van een ‘nieuwe Bijbel’ is met de komst van AI een realistische mogelijkheid.

Gutenberg
Op 19 mei j.l. sprak Harari met de Portugese journalist Pedro Pinto in Lissabon. Tijdens een live opname van de show "It's Not That Simple" vertelde Harari dat AI de eerste technologie ooit is die nieuwe ideeën creëert. Als zodanig bezit AI, in tegenstelling tot eerdere print- en uitzendtechnologieën die niet in staat zijn om te bepalen of de Bijbel 'goed of slecht' is, de kracht om religieuze overtuigingen te 'corrigeren'.
“Weet je, de drukpers, radio, televisie, ze zenden uit, ze verspreiden de ideeën gecreëerd door het menselijk brein, door de geest. Ze kunnen geen nieuw idee creëren', zei hij. “Gutenberg drukte de Bijbel in het midden van de 15e eeuw; de drukpers drukte evenveel exemplaren van de Bijbel als Gutenberg hem had opgedragen. Maar het creëerde geen enkele nieuwe pagina. Het had geen eigen ideeën over de Bijbel – is het goed? Is het erg? Hoe dit te interpreteren? Hoe dat te interpreteren?
"AI kan nieuwe ideeën creëren", zei Harari. “[Het] kan zelfs een nieuwe Bijbel schrijven. Door de geschiedenis heen droomden religies ervan een boek te laten schrijven door een bovenmenselijke intelligentie, door een niet-menselijke entiteit.
Harari suggereerde vervolgens dat, ondanks de drie Abrahamitische religies ter wereld die wereldwijd meer dan 3,8 miljard mensen omvatten, AI eindelijk zou kunnen leveren wat volgens hem een ‘juiste’ religie voor de massa zou zijn. "Over een paar jaar zijn er misschien religies die echt correct zijn", zei hij. “Denk maar aan een religie waarvan het heilige boek is geschreven door een AI. Dat zou over een paar jaar realiteit kunnen zijn.” (Bron: ChristianPost.com)

Nieuwe religie
Tijdens een wetenschappelijke conferentie van het Zwitserse Frontiers Forum in Montreux zei Harari dat AI een nieuwe grens had overschreden door onze taal 'te beheersen' en nu in staat is deze te gebruiken om de menselijke cultuur vorm te geven.
“De wereld staat aan de vooravond van een nieuwe religie gecreëerd door kunstmatige intelligentie”, beweerde de historicus.
De academicus – bekend van zijn bestseller Sapiens – zei dat software zoals ChatGPT aanbidders zou kunnen aantrekken door zijn eigen heilige teksten te schrijven.
Dr. Harari gebruikte het evenement om zijn stem toe te voegen aan de groeiende roep om dringende regulering van de sector, waarvan experts hebben gewaarschuwd dat deze zich midden in een 'gevaarlijke' wapenwedloop bevindt.
Hij zei: 'In tegenstelling tot wat sommige complottheorieën veronderstellen, hoef je echt geen chips in de hersenen van mensen te implanteren om ze te controleren of te manipuleren. Duizenden jaren hebben profeten, dichters en politici taal en verhalen gebruikt om mensen te manipuleren en te controleren en om de samenleving opnieuw vorm te geven. Nu is AI waarschijnlijk in staat om het te doen. Hij riep op tot strengere regelgeving en zei: “We moeten snel handelen voordat AI onze controle verliest. Regeringen moeten onmiddellijk het vrijgeven in het publieke domein van meer revolutionaire AI-tools verbieden voordat ze veilig worden gemaakt.'

Elon Musk 
Onder degenen die zich zorgen maken over de opkomst van AI in het algemeen, bevindt zich Elon Musk, o.a. eigenaar van Twitter. Hij wil de technologie tot het uiterste drijven, van ruimtevaart tot zelfrijdende auto's, maar hij trekt de grens bij Kunstmatige Intelligentie.
De miljardair deelde voor het eerst zijn afkeer van AI in 2014, noemde het de 'grootste existentiële bedreiging' van de mensheid en vergeleek het met 'het oproepen van een demon'.
Musk onthulde destijds ook dat hij in AI-bedrijven investeerde, niet om geld te verdienen, maar om de technologie in de gaten te houden voor het geval het uit de hand loopt. Zijn grootste angst is dat als AI geavanceerd wordt, het mensen kan inhalen en het einde van de mensheid kan betekenen, wat bekend staat als The Singularity
Die bezorgdheid wordt gedeeld door veel briljante geesten, onder wie wijlen Stephen Hawking, die in 2014 tegen de BBC zei: “De ontwikkeling van volledige Kunstmatige Intelligentie zou het einde van het menselijk ras kunnen betekenen.”
Ondanks zijn angst voor AI heeft Musk o.a. geïnvesteerd in OpenAI, waardoor het populaire ChatGPT-programma is ontstaan dat de wereld de afgelopen maanden stormenderhand heeft veroverd.
Tijdens een interview in 2016 merkte Musk op dat hij en OpenAI het bedrijf hebben opgericht om 'AI-technologie te democratiseren om deze op grote schaal beschikbaar te maken'.
Er zijn twee manieren waarop de vooruitgang van AI kan verlopen, waarbij de eerste ertoe leidt dat mensen en machines samenwerken om een wereld te creëren die beter geschikt is voor de mensheid. Mensen zouden bijvoorbeeld hun bewustzijn kunnen scannen en opslaan in een computer waarin ze voor altijd zullen leven.
Het tweede scenario is dat AI krachtiger wordt dan mensen, de controle overneemt en mensen tot slaven maakt - maar als dit waar is, zal dat verder weg in toekomst zijn. Voormalig Google-ingenieur Ray Kurzweil voorspelde dat dit in 2045 zal zijn bereikt. Hij heeft sinds het begin van de jaren negentig 147 voorspellingen gedaan over technologische vooruitgang - en in 86 procent daarvan had hij gelijk! (Bron: Dailymail.co.uk)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'