‘Israël’ wegvertaald

‘Israël’ wegvertaald

Het Deense Bijbelgenootschap (DBS) heeft in voorjaar 2020 een herziene Bijbel -Bibelen 2020- uitgegeven. Het is een anti-Israëlische versie, waarbij het woord ‘Israël’ o.a. werd vervangen door ‘ons’, zoals bijvoorbeeld in Psalm 121:4 "Zie, de Bewaarder van Israël [DBS: 'ons'] sluimert noch slaapt", zoals Jan Frost rapporteert.

Jan Frost, een enthousiaste Bijbellezer en supporter van Israël uit Denemarken, vestigde de aandacht van de media op de weglatingen op YouTube en andere sociale netwerken. Hij telde 59 omissies van de 60 verwijzingen naar Israël in het Nieuwe Testament. Verwijzingen naar "het volk van Israël" werden vervangen door "joden", terwijl "land van Israël" het "land van joden" werd.
Op andere plaatsen werden verwijzingen naar Israël vertaald als verwijzingen naar alle lezers of de hele mensheid.

Een vertegenwoordiger van het DBS vertelde Frost dat de beslissing was genomen om te voorkomen dat het land Israël met de staat Israël wordt verward. De namen van andere landen uit die tijd die nog bestaan, zoals Egypte, zijn echter niet veranderd.

Niet alleen Deense christenen uiten hun onvrede over deze ‘vertaling’, maar ook uit Israël worden proteststemmen gehoord. “In het belang van de christelijke waarheid en in het belang van de staat Israël, die nu net uit de as van de Holocaust is herrezen, moet de Evangelisch-Lutherse Kerk van Denemarken de DBS-Bijbel 2020-editie onmiddellijk intrekken”, aldus Ds. Dr. Petra Heldt (directeur van de Oecumenische Theologische Broederschap, Jeruzalem). Bron: Gatestoneinstitute.org

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Gods plan met Israël

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.

Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gods plan met Israël'

Hooglied

Hooglied - over een herder en zijn geliefde

Hooglied is een bijzonder Bijbelboekje. Het behoort tot de zogenaamde feestrollen. Binnen het Jodendom wordt het gelezen op de achtste dag van het Paasfeest - Pesach - het feest waarop de verlossing van Israël uit Egypte wordt herdacht. Daarbij wordt het boek gezien als een afspiegeling van Gods liefdesverklaring aan Israël en het verbond tussen Hem en Zijn volk.

Diverse 'partijen' komen erin aan het woord, maar de belangrijkste zijn toch wel de herder en zijn geliefde. Samen vormen ze een prachtig paar, waarin de Herder en Zijn volk Israël niet moeilijk zijn te herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Hooglied'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er - eind 2016, bijna 3 jaar later - deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'