Opstand tegen ongebreidelde immigratie

Opstand tegen ongebreidelde immigratie

Duitsland is tegenwoordig in de ban van de PEGIDA-demonstraties. In diverse Duitse steden gaan duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de ongebreidelde islamisering van het land.

In de Duitse stad Dresden zijn maandagavond 15 december j.l. zeker 15.000 mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen islamisering en voor strengere asielzoekerswetten. De demonstranten verenigen zich onder de vlag van ‘Pegida': ‘Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes‘ (Vaderlandslievende Europeanen tegen de islamisering van het avondland).

Kritiek
Natuurlijk is de politiek correcte multiculti elite er als de kippen bij om deze demonstraties te veroordelen. Zo was Bondskanselier Merkel scherp in haar veroordeling: ‘haatzaaierij en laster’ en riep ze de Duitsers op zich niet te laten misleiden en misbruiken door Pegida en niet langer te demonstreren tegen de islamisering van Europa. Haar werd lof toegezwaaid door Saoedi Arabië en de Saoedische president eiste dat Duitsland de mensenrechten in acht moet nemen. “Dat is grotesk, aangezien er bijna geen land ter wereld is waar de mensenrechten zó met voeten worden getreden. Met ‘mensenrechten’ worden in de islamitische (denk)wereld dan ook hoofdzakelijk moslimrechten bedoeld” (bron: zaplog.nl).
Sociaal-democraat Ralf Jäger, minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, bestempelde de demonstranten als 'nazi's in krijtstreep'. Zijn partijgenoot Heiko Maas, de federale minister van Justitie, noemt het bestaan van Pegida een 'schande voor Duitsland' en meent dat de demonstranten worden verteerd door ressentimenten.
De opponenten van Pegida verwijten de organisatie dezelfde slogan – Wir sind das Volk (wij zijn het volk) – te gebruiken als de vrijheidslievende Oost-Duitsers die er in 1989 de Berlijnse Muur mee wisten te slechten (bron: Elsevier.nl).

Bezorgd
De beweging wordt door allerlei mensen weggezet als (extreem)rechts, zoals te horen bij tegen-demonstraties. Het gros van de Pegida-aanhangers zegt gewoon mensen te zijn, die hun bezorgdheid willen uiten. In een document op internet zet Pegida uiteen wat hun positie is.
Daarin wordt aangegeven, dat men niet tegen de opvang van oorlogsvluchtelingen en vervolgden omwille van politiek, godsdienst of seksuele voorkeur is. Integendeel, dat wordt beschouwd als humanitaire plicht. Ook is men niet tegen legale immigranten die werk maken van hun integratie in de Duitse c.q. Europese samenleving. Men ageert vooral tegen de vele illegale immigranten, die een bedreiging vormen voor werk en inkomen van de autochtone bevolking.

De leider van Pegida, Lutz Bachmann, zegt dat hij politieke vluchtelingen wil blijven opnemen, maar dat hij bezwaren heeft tegen economische migranten. Hij is geïnteresseerd in het Canadese en Zwitserse systeem waarin vooral geschoolde immigranten een visum krijgen. Bachmann begrijpt heel goed dat een vergrijzend Duitsland immigranten behoeft. Hij benadrukt ook het belang van integratie – immigranten die de Duitse taal niet leren, hebben immers geen enkele kans op de arbeidsmarkt.

Men verwijt de Duitse regering en de Europese elite laksheid in de controle en het negeren van duidelijke signalen van de bevolking. Er is grote bezorgdheid over het toenemende verlies van de eigen nationale identiteit. Sluipenderwijs ontstaat er een soort ‘parallelle Islam-gemeenschap’, die eist dat er sharia-rechtbanken en -politie moet komen, etc. Daar is men fel op tegen. Ook verzet men zich tegen religieus en/of politiek radicalisme en vindt dat zgn. haatpredikers uitgezet moeten worden.

Social Media
De groep organiseert de protesten veelal via sociale media. Men heeft een facebook-pagina met inmiddels meer dan 140.000 volgers. Begonnen de demonstraties vooral in het Oosten van de Bondsrepubliek, Dresden, ook in andere steden komen de protesten langzaam van de grond. Zelfs in het buitenland is de interesse gewekt. In Denemarken bijvoorbeeld werd een demonstratie aangekondigd voor 19 januari: “We willen een vreedzame en gematigde demonstratie, waaraan alle normale burgers kunnen deelnemen. Vermijd u kleding met militaire symboliek en/of fanatieke sportfan kleding, evenals kleding van de Danish Defence League e.d. Er mogen geen vechthonden worden meegebracht”, aldus hun Facebook-pagina.
Onlangs zijn gemaskerde dieven in het islamitische getto uit de City-kerk in de op één na grootste stad van Denemarken, Århus, voor de ogen van de kerkbezoekers tijdens een concert met de armen vol mantels, jassen en tassen gerend. Van tevoren werd de kerkbezoekers geadviseerd geen waardevolle spullen in hun auto´s achter te laten. Toch werden er, ondanks de bewaking, auto´s opengebroken. Er werden ook Bijbels gestolen, die echter (hoe kan dat nou?) in afvalcontainers werden teruggevonden, volgens E.J. Bron.

Nederland
Inmiddels is er ook een Nederlandse Facebook-pagina, met ruim 2.500 volgers. Naar eigen zeggen is dit “een burgerinitiatief tegen de islamitische en links-liberale overheersing van Europa”.
Of er in ons land ook demonstraties georganiseerd gaan worden, is nog niet bekend. Zeker is wel, dat de weerzin tegen het asiel- en immigratiebeleid van de regering ook bij de Nederlandse bevolking gaandeweg toeneemt. Niet voor niets is de PVV momenteel de grootste partij in de peilingen.

UPDATE 19 januari 2015

Rechtschapen burgers zouden nooit naar PEGIDA toegaan, aldus de Duitse Bondskanselier Angela Merkel. Daarmee wilde ze vermoedelijk de toestroom naar de “avondwandeltochten” in Dresden stoppen. Maar het tegendeel was het geval: toen de aanhangers vorige week maandag al voor de 12e keer bijeenkwamen, waren er zoveel deelnemers als nooit tevoren: 25.000! PEGIDA, zo lijkt het, is geen spook dat snel voorbijgaat, maar een burgerbeweging die dagelijks groeit en zich over heel Duitsland uitbreidt. Dit fenomeen werd onderzocht door de Technische Universiteit Dresden. Een onderzoeksteam wilde weten wie er deelneemt aan PEGIDA en welke motieven de demonstranten hebben.
Uit het onderzoek blijkt, dat de ‘typische’ PEGIDA-demonstrant uit de middenklasse komt, goed opgeleid is, werk heeft met een bovengemiddeld netto-inkomen, rond 48 jaar oud is, zonder geloofsovertuiging, geen partijlidmaatschap heeft en uit de omgeving van Dresden in de deelstaat Sachsen komt.

Overigens is de demonstratie die maandagavond 19 januari gepland was in Dresden afgelast wegens dreiging aanslag(en). Zie de Facebookpagina van PEGIDA.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Paulus, leermeester der heidenen

Op twee plaatsen in de Bijbel schrijft Paulus dat hij door God is aangesteld als "prediker, apostel en leraar van de heidenen" (1 Tim. 2:7 en 2 Tim. 1:11). In zijn nagenoeg laatste woorden schrijft hij: "Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen" (2 Tim. 4:17). Het valt meteen op: hij zegt dit in zijn allerlaatste brieven - anders gezegd: hij zegt dit aan het einde van zijn bediening. Het laatste - of tweede - deel van zijn bediening stond in het teken van het heil dat naar de heidenen gezonden was. In het licht daarvan mocht Paulus tot dan toe verborgen dingen bekendmaken, die alle te maken hebben met het ene lichaam van Christus, waar Christus Zelf als Hoofd deel van uitmaakt. Hierdoor deelt de gelovige van nu - in één lichaam onlosmakelijk met Hem verbonden - in de positie van Christus Zelf en daarmee in alle geestelijke zegen.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Bestel 'Paulus - Leermeester der heidenen'

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Het voornemen van de eeuwen'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het Bijbelboek ESTHER

Het Bijbelboek Esther spreekt tot de verbeelding vanwege het mooie en soms spannende verloop van de geschiedenis die erin staat. Toch is dit boek niet bij iedereen even bekend, dan wel populair. Mogelijk heeft dit te maken met het gegeven dat de hoofdpersoon een vrouw is? Of is het vanwege de schijnbare afwezigheid van God?

Nu is het inderdaad zo dat je de Naam van God - in het Oude Testament altijd weergegeven met "HEERE" - in dit Bijbelboek niet terugvindt. En toch is Zijn verborgen aanwezigheid 'zichtbaar' en van doorslaggevend belang in de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk. In de redding van het volk is er voor Esther - en ook voor haar neef Mordechai - een hoofdrol weggelegd.

Tot op de dag van vandaag wordt - onder het Joodse volk - deze wonderlijke redding gevierd tijdens het Purimfeest.

Bestel 'Het Bijbelboek Esther'