Opstand tegen ongebreidelde immigratie

Opstand tegen ongebreidelde immigratie

Duitsland is tegenwoordig in de ban van de PEGIDA-demonstraties. In diverse Duitse steden gaan duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de ongebreidelde islamisering van het land.

In de Duitse stad Dresden zijn maandagavond 15 december j.l. zeker 15.000 mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen islamisering en voor strengere asielzoekerswetten. De demonstranten verenigen zich onder de vlag van ‘Pegida': ‘Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes‘ (Vaderlandslievende Europeanen tegen de islamisering van het avondland).

Kritiek
Natuurlijk is de politiek correcte multiculti elite er als de kippen bij om deze demonstraties te veroordelen. Zo was Bondskanselier Merkel scherp in haar veroordeling: ‘haatzaaierij en laster’ en riep ze de Duitsers op zich niet te laten misleiden en misbruiken door Pegida en niet langer te demonstreren tegen de islamisering van Europa. Haar werd lof toegezwaaid door Saoedi Arabië en de Saoedische president eiste dat Duitsland de mensenrechten in acht moet nemen. “Dat is grotesk, aangezien er bijna geen land ter wereld is waar de mensenrechten zó met voeten worden getreden. Met ‘mensenrechten’ worden in de islamitische (denk)wereld dan ook hoofdzakelijk moslimrechten bedoeld” (bron: zaplog.nl).
Sociaal-democraat Ralf Jäger, minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, bestempelde de demonstranten als 'nazi's in krijtstreep'. Zijn partijgenoot Heiko Maas, de federale minister van Justitie, noemt het bestaan van Pegida een 'schande voor Duitsland' en meent dat de demonstranten worden verteerd door ressentimenten.
De opponenten van Pegida verwijten de organisatie dezelfde slogan – Wir sind das Volk (wij zijn het volk) – te gebruiken als de vrijheidslievende Oost-Duitsers die er in 1989 de Berlijnse Muur mee wisten te slechten (bron: Elsevier.nl).

Bezorgd
De beweging wordt door allerlei mensen weggezet als (extreem)rechts, zoals te horen bij tegen-demonstraties. Het gros van de Pegida-aanhangers zegt gewoon mensen te zijn, die hun bezorgdheid willen uiten. In een document op internet zet Pegida uiteen wat hun positie is.
Daarin wordt aangegeven, dat men niet tegen de opvang van oorlogsvluchtelingen en vervolgden omwille van politiek, godsdienst of seksuele voorkeur is. Integendeel, dat wordt beschouwd als humanitaire plicht. Ook is men niet tegen legale immigranten die werk maken van hun integratie in de Duitse c.q. Europese samenleving. Men ageert vooral tegen de vele illegale immigranten, die een bedreiging vormen voor werk en inkomen van de autochtone bevolking.

De leider van Pegida, Lutz Bachmann, zegt dat hij politieke vluchtelingen wil blijven opnemen, maar dat hij bezwaren heeft tegen economische migranten. Hij is geïnteresseerd in het Canadese en Zwitserse systeem waarin vooral geschoolde immigranten een visum krijgen. Bachmann begrijpt heel goed dat een vergrijzend Duitsland immigranten behoeft. Hij benadrukt ook het belang van integratie – immigranten die de Duitse taal niet leren, hebben immers geen enkele kans op de arbeidsmarkt.

Men verwijt de Duitse regering en de Europese elite laksheid in de controle en het negeren van duidelijke signalen van de bevolking. Er is grote bezorgdheid over het toenemende verlies van de eigen nationale identiteit. Sluipenderwijs ontstaat er een soort ‘parallelle Islam-gemeenschap’, die eist dat er sharia-rechtbanken en -politie moet komen, etc. Daar is men fel op tegen. Ook verzet men zich tegen religieus en/of politiek radicalisme en vindt dat zgn. haatpredikers uitgezet moeten worden.

Social Media
De groep organiseert de protesten veelal via sociale media. Men heeft een facebook-pagina met inmiddels meer dan 140.000 volgers. Begonnen de demonstraties vooral in het Oosten van de Bondsrepubliek, Dresden, ook in andere steden komen de protesten langzaam van de grond. Zelfs in het buitenland is de interesse gewekt. In Denemarken bijvoorbeeld werd een demonstratie aangekondigd voor 19 januari: “We willen een vreedzame en gematigde demonstratie, waaraan alle normale burgers kunnen deelnemen. Vermijd u kleding met militaire symboliek en/of fanatieke sportfan kleding, evenals kleding van de Danish Defence League e.d. Er mogen geen vechthonden worden meegebracht”, aldus hun Facebook-pagina.
Onlangs zijn gemaskerde dieven in het islamitische getto uit de City-kerk in de op één na grootste stad van Denemarken, Århus, voor de ogen van de kerkbezoekers tijdens een concert met de armen vol mantels, jassen en tassen gerend. Van tevoren werd de kerkbezoekers geadviseerd geen waardevolle spullen in hun auto´s achter te laten. Toch werden er, ondanks de bewaking, auto´s opengebroken. Er werden ook Bijbels gestolen, die echter (hoe kan dat nou?) in afvalcontainers werden teruggevonden, volgens E.J. Bron.

Nederland
Inmiddels is er ook een Nederlandse Facebook-pagina, met ruim 2.500 volgers. Naar eigen zeggen is dit “een burgerinitiatief tegen de islamitische en links-liberale overheersing van Europa”.
Of er in ons land ook demonstraties georganiseerd gaan worden, is nog niet bekend. Zeker is wel, dat de weerzin tegen het asiel- en immigratiebeleid van de regering ook bij de Nederlandse bevolking gaandeweg toeneemt. Niet voor niets is de PVV momenteel de grootste partij in de peilingen.

UPDATE 19 januari 2015

Rechtschapen burgers zouden nooit naar PEGIDA toegaan, aldus de Duitse Bondskanselier Angela Merkel. Daarmee wilde ze vermoedelijk de toestroom naar de “avondwandeltochten” in Dresden stoppen. Maar het tegendeel was het geval: toen de aanhangers vorige week maandag al voor de 12e keer bijeenkwamen, waren er zoveel deelnemers als nooit tevoren: 25.000! PEGIDA, zo lijkt het, is geen spook dat snel voorbijgaat, maar een burgerbeweging die dagelijks groeit en zich over heel Duitsland uitbreidt. Dit fenomeen werd onderzocht door de Technische Universiteit Dresden. Een onderzoeksteam wilde weten wie er deelneemt aan PEGIDA en welke motieven de demonstranten hebben.
Uit het onderzoek blijkt, dat de ‘typische’ PEGIDA-demonstrant uit de middenklasse komt, goed opgeleid is, werk heeft met een bovengemiddeld netto-inkomen, rond 48 jaar oud is, zonder geloofsovertuiging, geen partijlidmaatschap heeft en uit de omgeving van Dresden in de deelstaat Sachsen komt.

Overigens is de demonstratie die maandagavond 19 januari gepland was in Dresden afgelast wegens dreiging aanslag(en). Zie de Facebookpagina van PEGIDA.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'