Opstand tegen ongebreidelde immigratie

Opstand tegen ongebreidelde immigratie

Duitsland is tegenwoordig in de ban van de PEGIDA-demonstraties. In diverse Duitse steden gaan duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de ongebreidelde islamisering van het land.

In de Duitse stad Dresden zijn maandagavond 15 december j.l. zeker 15.000 mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen islamisering en voor strengere asielzoekerswetten. De demonstranten verenigen zich onder de vlag van ‘Pegida': ‘Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes‘ (Vaderlandslievende Europeanen tegen de islamisering van het avondland).

Kritiek
Natuurlijk is de politiek correcte multiculti elite er als de kippen bij om deze demonstraties te veroordelen. Zo was Bondskanselier Merkel scherp in haar veroordeling: ‘haatzaaierij en laster’ en riep ze de Duitsers op zich niet te laten misleiden en misbruiken door Pegida en niet langer te demonstreren tegen de islamisering van Europa. Haar werd lof toegezwaaid door Saoedi Arabië en de Saoedische president eiste dat Duitsland de mensenrechten in acht moet nemen. “Dat is grotesk, aangezien er bijna geen land ter wereld is waar de mensenrechten zó met voeten worden getreden. Met ‘mensenrechten’ worden in de islamitische (denk)wereld dan ook hoofdzakelijk moslimrechten bedoeld” (bron: zaplog.nl).
Sociaal-democraat Ralf Jäger, minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, bestempelde de demonstranten als 'nazi's in krijtstreep'. Zijn partijgenoot Heiko Maas, de federale minister van Justitie, noemt het bestaan van Pegida een 'schande voor Duitsland' en meent dat de demonstranten worden verteerd door ressentimenten.
De opponenten van Pegida verwijten de organisatie dezelfde slogan – Wir sind das Volk (wij zijn het volk) – te gebruiken als de vrijheidslievende Oost-Duitsers die er in 1989 de Berlijnse Muur mee wisten te slechten (bron: Elsevier.nl).

Bezorgd
De beweging wordt door allerlei mensen weggezet als (extreem)rechts, zoals te horen bij tegen-demonstraties. Het gros van de Pegida-aanhangers zegt gewoon mensen te zijn, die hun bezorgdheid willen uiten. In een document op internet zet Pegida uiteen wat hun positie is.
Daarin wordt aangegeven, dat men niet tegen de opvang van oorlogsvluchtelingen en vervolgden omwille van politiek, godsdienst of seksuele voorkeur is. Integendeel, dat wordt beschouwd als humanitaire plicht. Ook is men niet tegen legale immigranten die werk maken van hun integratie in de Duitse c.q. Europese samenleving. Men ageert vooral tegen de vele illegale immigranten, die een bedreiging vormen voor werk en inkomen van de autochtone bevolking.

De leider van Pegida, Lutz Bachmann, zegt dat hij politieke vluchtelingen wil blijven opnemen, maar dat hij bezwaren heeft tegen economische migranten. Hij is geïnteresseerd in het Canadese en Zwitserse systeem waarin vooral geschoolde immigranten een visum krijgen. Bachmann begrijpt heel goed dat een vergrijzend Duitsland immigranten behoeft. Hij benadrukt ook het belang van integratie – immigranten die de Duitse taal niet leren, hebben immers geen enkele kans op de arbeidsmarkt.

Men verwijt de Duitse regering en de Europese elite laksheid in de controle en het negeren van duidelijke signalen van de bevolking. Er is grote bezorgdheid over het toenemende verlies van de eigen nationale identiteit. Sluipenderwijs ontstaat er een soort ‘parallelle Islam-gemeenschap’, die eist dat er sharia-rechtbanken en -politie moet komen, etc. Daar is men fel op tegen. Ook verzet men zich tegen religieus en/of politiek radicalisme en vindt dat zgn. haatpredikers uitgezet moeten worden.

Social Media
De groep organiseert de protesten veelal via sociale media. Men heeft een facebook-pagina met inmiddels meer dan 140.000 volgers. Begonnen de demonstraties vooral in het Oosten van de Bondsrepubliek, Dresden, ook in andere steden komen de protesten langzaam van de grond. Zelfs in het buitenland is de interesse gewekt. In Denemarken bijvoorbeeld werd een demonstratie aangekondigd voor 19 januari: “We willen een vreedzame en gematigde demonstratie, waaraan alle normale burgers kunnen deelnemen. Vermijd u kleding met militaire symboliek en/of fanatieke sportfan kleding, evenals kleding van de Danish Defence League e.d. Er mogen geen vechthonden worden meegebracht”, aldus hun Facebook-pagina.
Onlangs zijn gemaskerde dieven in het islamitische getto uit de City-kerk in de op één na grootste stad van Denemarken, Århus, voor de ogen van de kerkbezoekers tijdens een concert met de armen vol mantels, jassen en tassen gerend. Van tevoren werd de kerkbezoekers geadviseerd geen waardevolle spullen in hun auto´s achter te laten. Toch werden er, ondanks de bewaking, auto´s opengebroken. Er werden ook Bijbels gestolen, die echter (hoe kan dat nou?) in afvalcontainers werden teruggevonden, volgens E.J. Bron.

Nederland
Inmiddels is er ook een Nederlandse Facebook-pagina, met ruim 2.500 volgers. Naar eigen zeggen is dit “een burgerinitiatief tegen de islamitische en links-liberale overheersing van Europa”.
Of er in ons land ook demonstraties georganiseerd gaan worden, is nog niet bekend. Zeker is wel, dat de weerzin tegen het asiel- en immigratiebeleid van de regering ook bij de Nederlandse bevolking gaandeweg toeneemt. Niet voor niets is de PVV momenteel de grootste partij in de peilingen.

UPDATE 19 januari 2015

Rechtschapen burgers zouden nooit naar PEGIDA toegaan, aldus de Duitse Bondskanselier Angela Merkel. Daarmee wilde ze vermoedelijk de toestroom naar de “avondwandeltochten” in Dresden stoppen. Maar het tegendeel was het geval: toen de aanhangers vorige week maandag al voor de 12e keer bijeenkwamen, waren er zoveel deelnemers als nooit tevoren: 25.000! PEGIDA, zo lijkt het, is geen spook dat snel voorbijgaat, maar een burgerbeweging die dagelijks groeit en zich over heel Duitsland uitbreidt. Dit fenomeen werd onderzocht door de Technische Universiteit Dresden. Een onderzoeksteam wilde weten wie er deelneemt aan PEGIDA en welke motieven de demonstranten hebben.
Uit het onderzoek blijkt, dat de ‘typische’ PEGIDA-demonstrant uit de middenklasse komt, goed opgeleid is, werk heeft met een bovengemiddeld netto-inkomen, rond 48 jaar oud is, zonder geloofsovertuiging, geen partijlidmaatschap heeft en uit de omgeving van Dresden in de deelstaat Sachsen komt.

Overigens is de demonstratie die maandagavond 19 januari gepland was in Dresden afgelast wegens dreiging aanslag(en). Zie de Facebookpagina van PEGIDA.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De gehoorzaamheid van de Zoon

In dit boekje gaat het naar aanleiding van Hebreeën 5:7-9 over de laatste periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur.

De drie fasen in die periode worden in Hebreeën 5:7-9 samengevat in drie verzen. Het is voor ons goed om hierover na te denken omdat het ons bepaalt bij de diepe weg die onze Heiland in gehoorzaamheid ging. Zijn verlossingswerk heeft vele gevolgen. Zo is het voor ons onder meer de basis van ons leven met Hem.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gehoorzaamheid van de Zoon'

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'ADAM als type van Christus'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'