Internet Nederland vol met antisemitisme

Internet Nederland vol met antisemitisme

Uit een gezamelijk onderzoek van de Nederlandse Israël Feiten Monitorgroep, het Netwerk tegen Anti-Semitisme en het Israëlische Yad VaShem Holocaust-instituut blijkt dat op het internet in Nederland in snel toenemende mate hevig antisemitisme voorkomt. In het rapport, dat is aangeboden aan alle Nederlandse politieke partijen en aan de regering, staat te lezen dat met name ‘Nederlands sprekende Arabieren’ zich schuldig maken aan grove uitingen van haat tegen de Joden en Israël, en niet zelden oproepen tot een nieuwe Holocaust.

‘Antisemitisme en haat tegen Israël waarbij antisemitistische retoriek wordt gebruikt is een veel voorkomend fenomeen geworden op het internet in Nederland,’ constateert het rapport. ‘Opmerkingen die 10 jaar gelden nog ondenkbaar waren, zijn nu gewoon geworden en lijken bij niemand meer verbazing te wekken.’ Na het drie maanden volgen van het Nederlandse internet stellen de onderzoekers dat ‘het klimaat rond het publieke debat op het internet rond Israël en het conflict in het Midden Oosten verslechtert.’

Het gezamelijke rapport, getiteld ‘Anti-Israël en anti-Semitische activiteiten op het Internet in Nederland’, geeft voorbeelden en trends van het demoniseren van , hevige onverdraagzame haattirades tegen de Joden en tegelijkertijd Holocaust-ontkenning, het vergelijken van de Israëli’s met de Nazi’s en het oproepen tot het ‘terugsturen van de Joden naar de doodskampen’, met andere woorden: het pleiten voor een nieuwe Holocaust.

‘Klus van Hitler moet afgemaakt worden’

Om een goed en algemeen beeld te krijgen bekeken de onderzoekers onder andere zowel open als besloten groepen op Hyves -dat naar eigen zeggen zo’n 9 miljoen leden heeft- als de commentaren van het publiek op de online versie van de Volkskrant. In Nederland zijn er op Hyves zo’n 35 groepen die specifiek ‘pro-Palestijns’ of ‘anti-Israël’ zijn. De meerderheid van deze groepen ‘wordt geleid door in Nederland levende jonge Arabische immigranten of nakomelingen van Arabische immigranten,’ en hebben duizenden leden. Het grootste pro-Israël Hyves forum heeft 900 leden.

‘Posts waarin wordt oproepen om de Joden te vermoorden komen vaak voor. Anderen roepen op om Israëlische vlaggen te verbranden. Ook waren er oproepen om Hitler’s ‘klus af te maken’ of de ‘Joden te vergassen’.’ Een Nederlandse pro-Palestijnse Hyves groep noemt zichzelf ‘De jihad strijders’ en prijst openlijk zelfmoordaanslagen op burgers aan.

Hoewel racisme en misbruik door Hyves verboden wordt, concludeert het rapport dat ‘het waarschuwingssysteem dat racistische commentaren moet stoppen anti-Semitische opmerkingen en posts niet weet te voorkomen, noch de overduidelijke haat tegen Israël.’

Volgens het rapport verwijdert de ‘gerespecteerde, links georiënteerde’ Volkskrant na klachten vaak en zorgvuldig anti-Semitische haatopmerkingen op de online site van de krant, die maandelijks door meer dan 200.000 mensen wordt bekeken. Toch werd geconstateerd dat in 8 van de 9 online discussies anti-Semitische opmerkingen worden gemaakt, omdat de ‘meeste anti-Israël activitisten nu oppassen met het maken van rechtstreekse anti-Semitische opmerkingen. Daarom gebruiken ze nu vaak jargon afkomstig uit de tijd van Nazi-Duitsland, en worden Israëli’s vaak met de Nazi’s vergeleken.’ Ook worden er vaak toespelingen gemaakt op het ontkennen van de Holocaust en worden er leugens geplaatst over de geschiedenis van Israël of de Joodse cultuur.

Afgelopen week besloot het Openbaar Ministerie in Utrecht om de Arabische Europese Liga te gaan vervolgen wegens het opnieuw plaatsen van een cartoon, waarin ontkent werd dat er tijdens de Holocaust 6 miljoen Joden zijn vermoord. Volgens het OM beledigt de cartoon de Joden als een groep en is deze daarom verboden voor publicatie.

Hamas zoekt conflict over Holocaust-lessen

In de Gazastrook lopen de gemoederen deze dagen hoog op vanwege het gerucht dat VN-hulporganisatie Unrwa scholieren wil onderwijzen over de Holocaust. De radicaalislamitische Hamasbeweging is woedend over het voornemen.

Hamas, dat de baas is in de kuststrook die grenst aan Israël, noemt de Holocaust "een leugen die is verzonnen door de zionisten". In een open brief krijgt het hoofd van Unrwa het dringende advies om niet over te gaan tot de aanschaf van geschiedenisboeken met informatie over de vernietiging van miljoenen joden in de Tweede Wereldoorlog.

VN-onderwijs

De VN-organisatie verzorgt onderwijs voor circa 200.000 kinderen in de Gazastrook. Unrwa-woordvoerder Adnan Abu Hasna zei vandaag in een reactie dat de geschiedenisboeken die nu worden gebruikt, geen melding maken van de Holocaust. Op de vraag of de VN-organisatie daarin verandering gaat brengen, wilde de zegsman geen antwoord geven.

Verafschuwing

Palestijnen verafschuwen de reactie van de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog op de Holocaust. De creatie van de staat Israël in 1948 had als bijeffect dat de helft van de Arabische bevolking van het toenmalige Britse Palestina als vluchteling belandde in de Gazastrook, op de Westelijke Jordaanoever en in andere landen, zoals Jordanië.

Israël is op haar beurt woedend over ontkenningen van de Holocaust. In het Midden-Oosten maken veel partijen en landen zich daaraan schuldig.

Bronnen: DTJ media, Brabantsdagblad

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'