Internet Nederland vol met antisemitisme

Internet Nederland vol met antisemitisme

Uit een gezamelijk onderzoek van de Nederlandse Israël Feiten Monitorgroep, het Netwerk tegen Anti-Semitisme en het Israëlische Yad VaShem Holocaust-instituut blijkt dat op het internet in Nederland in snel toenemende mate hevig antisemitisme voorkomt. In het rapport, dat is aangeboden aan alle Nederlandse politieke partijen en aan de regering, staat te lezen dat met name ‘Nederlands sprekende Arabieren’ zich schuldig maken aan grove uitingen van haat tegen de Joden en Israël, en niet zelden oproepen tot een nieuwe Holocaust.

‘Antisemitisme en haat tegen Israël waarbij antisemitistische retoriek wordt gebruikt is een veel voorkomend fenomeen geworden op het internet in Nederland,’ constateert het rapport. ‘Opmerkingen die 10 jaar gelden nog ondenkbaar waren, zijn nu gewoon geworden en lijken bij niemand meer verbazing te wekken.’ Na het drie maanden volgen van het Nederlandse internet stellen de onderzoekers dat ‘het klimaat rond het publieke debat op het internet rond Israël en het conflict in het Midden Oosten verslechtert.’

Het gezamelijke rapport, getiteld ‘Anti-Israël en anti-Semitische activiteiten op het Internet in Nederland’, geeft voorbeelden en trends van het demoniseren van , hevige onverdraagzame haattirades tegen de Joden en tegelijkertijd Holocaust-ontkenning, het vergelijken van de Israëli’s met de Nazi’s en het oproepen tot het ‘terugsturen van de Joden naar de doodskampen’, met andere woorden: het pleiten voor een nieuwe Holocaust.

‘Klus van Hitler moet afgemaakt worden’

Om een goed en algemeen beeld te krijgen bekeken de onderzoekers onder andere zowel open als besloten groepen op Hyves -dat naar eigen zeggen zo’n 9 miljoen leden heeft- als de commentaren van het publiek op de online versie van de Volkskrant. In Nederland zijn er op Hyves zo’n 35 groepen die specifiek ‘pro-Palestijns’ of ‘anti-Israël’ zijn. De meerderheid van deze groepen ‘wordt geleid door in Nederland levende jonge Arabische immigranten of nakomelingen van Arabische immigranten,’ en hebben duizenden leden. Het grootste pro-Israël Hyves forum heeft 900 leden.

‘Posts waarin wordt oproepen om de Joden te vermoorden komen vaak voor. Anderen roepen op om Israëlische vlaggen te verbranden. Ook waren er oproepen om Hitler’s ‘klus af te maken’ of de ‘Joden te vergassen’.’ Een Nederlandse pro-Palestijnse Hyves groep noemt zichzelf ‘De jihad strijders’ en prijst openlijk zelfmoordaanslagen op burgers aan.

Hoewel racisme en misbruik door Hyves verboden wordt, concludeert het rapport dat ‘het waarschuwingssysteem dat racistische commentaren moet stoppen anti-Semitische opmerkingen en posts niet weet te voorkomen, noch de overduidelijke haat tegen Israël.’

Volgens het rapport verwijdert de ‘gerespecteerde, links georiënteerde’ Volkskrant na klachten vaak en zorgvuldig anti-Semitische haatopmerkingen op de online site van de krant, die maandelijks door meer dan 200.000 mensen wordt bekeken. Toch werd geconstateerd dat in 8 van de 9 online discussies anti-Semitische opmerkingen worden gemaakt, omdat de ‘meeste anti-Israël activitisten nu oppassen met het maken van rechtstreekse anti-Semitische opmerkingen. Daarom gebruiken ze nu vaak jargon afkomstig uit de tijd van Nazi-Duitsland, en worden Israëli’s vaak met de Nazi’s vergeleken.’ Ook worden er vaak toespelingen gemaakt op het ontkennen van de Holocaust en worden er leugens geplaatst over de geschiedenis van Israël of de Joodse cultuur.

Afgelopen week besloot het Openbaar Ministerie in Utrecht om de Arabische Europese Liga te gaan vervolgen wegens het opnieuw plaatsen van een cartoon, waarin ontkent werd dat er tijdens de Holocaust 6 miljoen Joden zijn vermoord. Volgens het OM beledigt de cartoon de Joden als een groep en is deze daarom verboden voor publicatie.

Hamas zoekt conflict over Holocaust-lessen

In de Gazastrook lopen de gemoederen deze dagen hoog op vanwege het gerucht dat VN-hulporganisatie Unrwa scholieren wil onderwijzen over de Holocaust. De radicaalislamitische Hamasbeweging is woedend over het voornemen.

Hamas, dat de baas is in de kuststrook die grenst aan Israël, noemt de Holocaust "een leugen die is verzonnen door de zionisten". In een open brief krijgt het hoofd van Unrwa het dringende advies om niet over te gaan tot de aanschaf van geschiedenisboeken met informatie over de vernietiging van miljoenen joden in de Tweede Wereldoorlog.

VN-onderwijs

De VN-organisatie verzorgt onderwijs voor circa 200.000 kinderen in de Gazastrook. Unrwa-woordvoerder Adnan Abu Hasna zei vandaag in een reactie dat de geschiedenisboeken die nu worden gebruikt, geen melding maken van de Holocaust. Op de vraag of de VN-organisatie daarin verandering gaat brengen, wilde de zegsman geen antwoord geven.

Verafschuwing

Palestijnen verafschuwen de reactie van de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog op de Holocaust. De creatie van de staat Israël in 1948 had als bijeffect dat de helft van de Arabische bevolking van het toenmalige Britse Palestina als vluchteling belandde in de Gazastrook, op de Westelijke Jordaanoever en in andere landen, zoals Jordanië.

Israël is op haar beurt woedend over ontkenningen van de Holocaust. In het Midden-Oosten maken veel partijen en landen zich daaraan schuldig.

Bronnen: DTJ media, Brabantsdagblad

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Gods plan met Israël

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.

Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gods plan met Israël'

Hooglied

Hooglied - over een herder en zijn geliefde

Hooglied is een bijzonder Bijbelboekje. Het behoort tot de zogenaamde feestrollen. Binnen het Jodendom wordt het gelezen op de achtste dag van het Paasfeest - Pesach - het feest waarop de verlossing van Israël uit Egypte wordt herdacht. Daarbij wordt het boek gezien als een afspiegeling van Gods liefdesverklaring aan Israël en het verbond tussen Hem en Zijn volk.

Diverse 'partijen' komen erin aan het woord, maar de belangrijkste zijn toch wel de herder en zijn geliefde. Samen vormen ze een prachtig paar, waarin de Herder en Zijn volk Israël niet moeilijk zijn te herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Hooglied'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er - eind 2016, bijna 3 jaar later - deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'