Internet Nederland vol met antisemitisme

Internet Nederland vol met antisemitisme

Uit een gezamelijk onderzoek van de Nederlandse Israël Feiten Monitorgroep, het Netwerk tegen Anti-Semitisme en het Israëlische Yad VaShem Holocaust-instituut blijkt dat op het internet in Nederland in snel toenemende mate hevig antisemitisme voorkomt. In het rapport, dat is aangeboden aan alle Nederlandse politieke partijen en aan de regering, staat te lezen dat met name ‘Nederlands sprekende Arabieren’ zich schuldig maken aan grove uitingen van haat tegen de Joden en Israël, en niet zelden oproepen tot een nieuwe Holocaust.

‘Antisemitisme en haat tegen Israël waarbij antisemitistische retoriek wordt gebruikt is een veel voorkomend fenomeen geworden op het internet in Nederland,’ constateert het rapport. ‘Opmerkingen die 10 jaar gelden nog ondenkbaar waren, zijn nu gewoon geworden en lijken bij niemand meer verbazing te wekken.’ Na het drie maanden volgen van het Nederlandse internet stellen de onderzoekers dat ‘het klimaat rond het publieke debat op het internet rond Israël en het conflict in het Midden Oosten verslechtert.’

Het gezamelijke rapport, getiteld ‘Anti-Israël en anti-Semitische activiteiten op het Internet in Nederland’, geeft voorbeelden en trends van het demoniseren van , hevige onverdraagzame haattirades tegen de Joden en tegelijkertijd Holocaust-ontkenning, het vergelijken van de Israëli’s met de Nazi’s en het oproepen tot het ‘terugsturen van de Joden naar de doodskampen’, met andere woorden: het pleiten voor een nieuwe Holocaust.

‘Klus van Hitler moet afgemaakt worden’

Om een goed en algemeen beeld te krijgen bekeken de onderzoekers onder andere zowel open als besloten groepen op Hyves -dat naar eigen zeggen zo’n 9 miljoen leden heeft- als de commentaren van het publiek op de online versie van de Volkskrant. In Nederland zijn er op Hyves zo’n 35 groepen die specifiek ‘pro-Palestijns’ of ‘anti-Israël’ zijn. De meerderheid van deze groepen ‘wordt geleid door in Nederland levende jonge Arabische immigranten of nakomelingen van Arabische immigranten,’ en hebben duizenden leden. Het grootste pro-Israël Hyves forum heeft 900 leden.

‘Posts waarin wordt oproepen om de Joden te vermoorden komen vaak voor. Anderen roepen op om Israëlische vlaggen te verbranden. Ook waren er oproepen om Hitler’s ‘klus af te maken’ of de ‘Joden te vergassen’.’ Een Nederlandse pro-Palestijnse Hyves groep noemt zichzelf ‘De jihad strijders’ en prijst openlijk zelfmoordaanslagen op burgers aan.

Hoewel racisme en misbruik door Hyves verboden wordt, concludeert het rapport dat ‘het waarschuwingssysteem dat racistische commentaren moet stoppen anti-Semitische opmerkingen en posts niet weet te voorkomen, noch de overduidelijke haat tegen Israël.’

Volgens het rapport verwijdert de ‘gerespecteerde, links georiënteerde’ Volkskrant na klachten vaak en zorgvuldig anti-Semitische haatopmerkingen op de online site van de krant, die maandelijks door meer dan 200.000 mensen wordt bekeken. Toch werd geconstateerd dat in 8 van de 9 online discussies anti-Semitische opmerkingen worden gemaakt, omdat de ‘meeste anti-Israël activitisten nu oppassen met het maken van rechtstreekse anti-Semitische opmerkingen. Daarom gebruiken ze nu vaak jargon afkomstig uit de tijd van Nazi-Duitsland, en worden Israëli’s vaak met de Nazi’s vergeleken.’ Ook worden er vaak toespelingen gemaakt op het ontkennen van de Holocaust en worden er leugens geplaatst over de geschiedenis van Israël of de Joodse cultuur.

Afgelopen week besloot het Openbaar Ministerie in Utrecht om de Arabische Europese Liga te gaan vervolgen wegens het opnieuw plaatsen van een cartoon, waarin ontkent werd dat er tijdens de Holocaust 6 miljoen Joden zijn vermoord. Volgens het OM beledigt de cartoon de Joden als een groep en is deze daarom verboden voor publicatie.

Hamas zoekt conflict over Holocaust-lessen

In de Gazastrook lopen de gemoederen deze dagen hoog op vanwege het gerucht dat VN-hulporganisatie Unrwa scholieren wil onderwijzen over de Holocaust. De radicaalislamitische Hamasbeweging is woedend over het voornemen.

Hamas, dat de baas is in de kuststrook die grenst aan Israël, noemt de Holocaust "een leugen die is verzonnen door de zionisten". In een open brief krijgt het hoofd van Unrwa het dringende advies om niet over te gaan tot de aanschaf van geschiedenisboeken met informatie over de vernietiging van miljoenen joden in de Tweede Wereldoorlog.

VN-onderwijs

De VN-organisatie verzorgt onderwijs voor circa 200.000 kinderen in de Gazastrook. Unrwa-woordvoerder Adnan Abu Hasna zei vandaag in een reactie dat de geschiedenisboeken die nu worden gebruikt, geen melding maken van de Holocaust. Op de vraag of de VN-organisatie daarin verandering gaat brengen, wilde de zegsman geen antwoord geven.

Verafschuwing

Palestijnen verafschuwen de reactie van de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog op de Holocaust. De creatie van de staat Israël in 1948 had als bijeffect dat de helft van de Arabische bevolking van het toenmalige Britse Palestina als vluchteling belandde in de Gazastrook, op de Westelijke Jordaanoever en in andere landen, zoals Jordanië.

Israël is op haar beurt woedend over ontkenningen van de Holocaust. In het Midden-Oosten maken veel partijen en landen zich daaraan schuldig.

Bronnen: DTJ media, Brabantsdagblad

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'