Israëls vijanden roeren de oorlogstrom

Israëls vijanden roeren de oorlogstrom

Er ging een golf van geestdrift door de Arabische wereld en ver daarbuiten na de vermeende overwinning van Hezbollah over wat men de zionistische entiteit noemt. Israëls islamitische doodsvijanden verkeren onder aanvoering van de apocalyptische Iraanse leider Ahmadinejad, in een soort overwinningsroes en geloven dat de tijd rijp is voor een definitieve vernietiging van de Joodse staat.

De Ayatollah’s gaan zelfs zover dat ze het leiderschap claimen over het Midden Oosten en verschillende Arabische staten waaronder Egypte, zijn bezig de relatie met Teheran te vernieuwen. Inmiddels is op internet een weblog van Mahmoud Ahmadinejad verschenen in het Perzisch, Engels, Frans en Arabisch. Op de weblog staat een lang verhaal over zijn jeugd, de Khomeini-revolutie, en de oorlog tegen Irak. Zeer opvallend is dat de domeinhouder op naam staat van Mahdi Ahmadi Nejad. Hier is iets merkwaardigs aan de hand. Terwijl de voornaam van de Iraanse leider “Mahmoud” is, staat onder de domeinregistratie “Mahdi”. Zoals bekend zal volgens de islamitische eschatologie, de Mahdi in toekomende tijd op aarde terugkeren om de wereld te veranderen in een perfecte islamitische samenleving. Is Ahmadinejad’s registratie een indicatie dat hij (of zijn staf) denken dat hijzelf de langverwachte Mahdi is?

In zijn eerste toespraak sinds het staakt-het-vuren tussen Israël en de “Partij van Allah”, zei de Syrische dictator Bashar al-Assad “Israël is de vijand en wij haten dit land. Verzet is de enige manier. Jullie wapens, inclusief jullie nucleaire wapens, zullen jullie niet kunnen beschermen.”. Volgens Assad is zijn land goed voorbereidt op een eventuele oorlog met Israël en zei dat er plannen bestaan om de Golan Hoogvlakte te bevrijden. In een interview met de Egyptische krant Al-Usbua zei Assad dat Israël een zware prijs zal moeten betalen, wanneer het land tot een oorlog met Syrië mocht besluiten. “In Libanon hebben ze alles verwoest, toch zijn ze er niet in geslaagd hun militaire doelen te bereiken. Militaire analisten zijn er vast van overtuigd dat in een volgende gevechtsronde tussen Israël en de Hels’bollah ook Syrië zal aanschuiven.

Saoedi-Arabië

De Saoedische koning Abdoellah waarschuwde de Israëlische leiders dat door hun toedoen het hele Midden-Oosten in oorlog kan geraken. “Als de optie van vrede faalt door Israëlische arrogantie, dan is de enige overgebleven keuze oorlog. En Allah alleen weet wat de regio zou meemaken in een conflict dat niemand spaart.” De leiders van Saoedi-Arabië zeggen voorstander te zijn van een nucleairvrij Midden-Oosten, en hebben daartoe opgeroepen tijdens een bezoek aan Tokio. Nu wil het feit dat Saoedi-Arabië zelf druk bezig met het opzetten van een nucleair programma. Volgens het Duitse tijdschrift Cicera probeert de Saoedische regering in snel tempo een eigen nucleaire afschrikkingsmacht op te bouwen en heeft het Pakistan gevraagd daarbij te helpen. Pakistaanse nucleaire deskundigen zijn tussen 2003 en 2005 in het geheim afgereisd naar Saoedi-Arabië, vermomd als pelgrims voor de jaarlijkse bedevaart naar Mekka. Naast een atoomprogramma ontwikkelt het land ook de bijbehorende rakettechnologie.

Alle militaire inspanningen van Riyad zijn gericht op vernietiging van Israël.In zijn boek “De Nieuwe Orde in opkomst” identificeert de schrijver Robert de Telder, Saoedi Arabië met Dedan uit Ezechiël 38:13. Volgens de profeet Ezechiël zal Dedan net als Iran, deel uitmaken van Gogs horden die in toekomende tijd zullen oprukken naar de bergen van Israël, en daar hun einde vinden. In de volkerenlijst van Genesis 10 is Dedan een nakomeling van Cham, één van de zonen van Noach. In Jeremia 49:8 staat dat Dedan grenst aan Edom dat ligt in het zuiden van het huidige Jordanië.De Israëlische krant Yediot Aharonot publiceerde op 27-3-2002 foto’s van een geheime raketbasis in Saoedi-Arabië. Volgens de krant zijn de foto’s begin maart van dat jaar genomen door de satelliet Ikonos. De raketbasis is gelokaliseerd in de Al-Sulayil-oase, zo’n 500 kilometer verwijdert van de hoofdstad Riyad. De basis bevat raketten van Chinese makelij met een reikwijdte van 2500 tot 3500 kilometer. Terwijl de Saoedische oliebaronnen oorlogszuchtige taal spreken jegens Israël, heeft de Franse leider Jacques Chirac op 21 juli 2006 een overeenkomst gesloten met de Saoedische kroonprins Sultan Bin Abdul Aziz voor de levering van wapens.

Libië

Een volk dat volgens de profeet Ezechiël ook tot Gogs krijgsbenden zal behoren zijn de Puteeërs. Het zou gaan om de bewoners van de huidige landen Algerije, Tunesië en Libië. Put is een nakomeling van Cham, de zoon van Noach. De Libische leider Moammer Gadhaffi. verraste de wereld begin 2004 met de mededeling af te zien van de ontwikkeling van massavernietigingswapens. Gadhaffi, verantwoordelijk voor de bom die het Pan Am vliegtuig boven het Schotse Lockerbie opblies, waarbij 270 doden te betreuren waren en het neerhalen van het Franse toestel boven Niger met 170 doden, is sinds zijn uitspraak door de wereldleiders gebombardeerd tot vredesduifje. Maar Gadhaffi staat er om bekend de boel regelmatig te belazeren en ook dat hij Israël wil vernietigen. Gadhaffi zei dat zijn land het voortouw wil nemen bij het tot stand komen van "een nieuwe wereld zonder massavernietigingswapens en terrorisme" zo meldde het Libische persbureau Jana. Maar Gadhaffi’s plannen stroken niet met zijn reputatie van sponsor van het wereldwijde terrorisme. Het lijkt er op dat de ‘ontmanteling’ van massavernietigingswapens door zijn regiem niets anders is dan om Israël een loer te draaien. De door de Libische overheid gecontroleerde krant Al-Jamahiri schreef dat Libië de eerste stap heeft gezet en dat het nu de beurt is aan Israël om zich van haar nucleaire arsenaal te ontdoen.

Egypte

Een Egyptische diplomaat reageerde op de beslissing van Libië door te zeggen dat andere landen in het Midden-Oosten het voorbeeld van Libië moeten volgen, daarmee indirect verwijzend naar Israël. De Egyptische dictator Hosni Moebarak noemde Israël wel bij naam en riep het land op het voorbeeld van Libië te volgen. Tijdens een bijeenkomst van de nucleaire ‘waakhond’ van de VN het IAEA, eiste Egypte dat Israël zijn nucleaire arsenaal ontmanteld. De voorzitter van het Internationale Atoomagentschap (IAEA) ElBaradei, zei dat Israël er goed aan zou doen haar kernwapens op te geven, als onderdeel van een totale vredesregeling voor het Midden-Oosten. Hij riep Israël op het non-proliferatieverdrag te tekenen dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan. Maar als Israël zich moet ontwapenen, waarom dan ook niet Engeland, Frankrijk, China, Pakistan, India, Rusland en Amerika? Tot zolang Engeland en Frankrijk atoomwapens nodig hebben in Europa, dan heeft Israël ze zeker nodig als preventieve dreiging naar haar agressieve Arabische buren die het streven om Israël uit het Midden Oosten te verwijderen nooit hebben opgegeven. Egypte dat zo vurig pleit voor ontmanteling van Israël’s nucleaire arsenaal, blijkt zelf over een grote hoeveelheid dodelijk Sarin en VX-zenuw gas te beschikken.

Rusland heeft aangeboden Egypte te helpen bij de ontwikkeling van een nucleaire infrastructuur voor, jawel, burgerdoeleinden, inclusief een kernreactor. Hetzelfde verhaal als in Iran. Het Egyptische regiem heeft reeds in 2001 een programma ontworpen voor de bouw van maar liefst 11 atoomcentrales. In een radio-interview, uitgezonden op de Hebreeuwse internetsite van Arutz-Sheva op 27 december 2005, zegt Yuval Steihnitz, een voormalige prof. in politieke wetenschap aan de Universiteit van Haifa, dat het een vergissing is de aandacht enkel op Iran en Syrië te vestigen, als potentiële vijanden. Gezaghebbende bronnen melden dat de Egyptische bewapeningsinspanning inderdaad voor een belangrijk deel gericht zijn op offensief handelen en dat Egypte binnen afzienbare tijd is voorbereid op een aanvalsoorlog tegen Israël. De Egyptische militaire oefeningen van de laatste jaren, zijn altijd gericht op een aanval op Israël. Naar verwachting zal Israël’s ‘vredesverdrag’ met Egypte spoedig ten einde zijn. Ook in het verleden hebben koningen van Israël hun vertrouwen op Egypte gesteld. De Here heeft dit vertrouwen steeds veroordeeld. In Jesaja 30 is te zien hoe de geschiedenis zich herhaalt en in Ezechiël 29:6 wordt Israël gewaarschuwd niet op de geknakte rietstaf te vertrouwen.

Israël

Israël heeft zich altijd op de vlakte gehouden wat betreft haar nucleaire wapenarsenaal. Het was voormalig Israëlisch nucleair technicus Mordechai Vanunu die in 1985 gevarieerde informatie over Israël’s kernwapen bezit bekend maakte. Vanunu werd hiervoor door de Israëlische geheime dienst Mossad opgepakt en in Israël berecht. Ook Simon Perez liet zich een paar jaar geleden ontvallen dat Israël een nucleaire bom bezit. In een interview met de journalist Patrick Sil van de in Londen verschijnende Arabische krant Al Hayet, zei Perez dat Israël over een atomair gevechtspotentieel beschikt. Perez vertelde dat het plan voor de bouw van een atoomcentrale in Dimona is genomen in de tijd dat hij nog directeur van het Ministerie van Defensie was. Het is volkomen duidelijk waarom de landen die Israël bedreigen, mee doen aan het "Ban de Bom" theater. De schijnheiligheid druipt ervan af. De ‘ontwapeningsplannen’ van Libië hebben slechts tot doel de internationale gemeenschap te mobiliseren de druk op Israël op te voeren om ook af te zien van haar nucleaire programma. Als de afschrikking van Israël’s kernwapenarsenaal is weggevallen, is er niets meer dat de Arabische wereld ervan weerhoudt om Israël opnieuw aan te vallen.
De Arabische buren die door Israël in de vorige oorlogen volledig in de pan zijn gehakt, hebben hun les niet geleerd.De Bijbel maakt duidelijk dat ze nogmaals op avontuur zullen gaan, in de veronderstelling dat ze een volgende oorlog kunnen winnen.

Zacharia 12:6 Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven, dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren.

Joël 3:19 Egypte zal tot een woestenij worden, en Edom (Jordanië) tot een woeste wildernis, vanwege het geweld de kinderen van Juda (Israël) aangedaan, in wier land zij onschuldig bloed hebben vergoten. Maar Juda zal blijven tot in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht.

Vandaag voert Israël een oorlog tegen een onverzoenlijke vijand, een vijand die een altaar predikt van haat en vernietiging en die alleen maar tevreden zal zijn wanneer de staat Israël is verdwenen en er geen Jood meer op aarde te bekennen is. De Iraanse terreurleider Ahmadinejad gaat daarin voorop. Hij verwoordt precies wat in zeer brede kring in de islamitische wereld leeft want er komt geen enkele tegenreactie uit die omgeving wanneer de ‘Mahdi’ dood en verderf kraait. Een vijand die ook streeft naar volledige uitwissing van de Bijbel, van de Bijbelse God en Jezus Christus als Messias.De Bijbel maakt echter duidelijk dat Israël’s vijanden, de volgelingen van de cynische islamitische doodscultuur, genadeloos vervolgd zullen worden.

De God die nu nog de God van Joden en Bijbelgetrouwe christenen is, zal eens de Enige Echte God zijn voor alle volkeren. Dat is de tijd waarin Jezus de Messias zal zorgen dat alle zielen ten volle kunnen genieten van Gods aanwezigheid op aarde. Dat is de tijd waarin zij die zijn overgebleven, van jaar tot jaar naar Jeruzalem zullen optrekken om zich voor de Koning, de Here der Heerscharen neer te buigen, en het Loofhuttenfeest samen met Hem vieren.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'