5 jaar na Nine Eleven: Verbijsterend!

5 jaar na Nine Eleven: Verbijsterend!

De mensen in de wereld hebben niet geweten wat hen overkwam toen op dinsdag 11 september 2001 (´9/11´) gruwelijke beelden op de televisie te zien waren van complete vliegtuigen die verdwenen in de twee flatgebouwen van het World Trade Centre in New York. Iedereen is het er wel over eens, dat de wereld er sinds die dag heel anders uitziet. En de grote vraag is: wat betekent dit en wat staat ons nog te wachten in de (nabije) toekomst?

Verbijsterend! - De toestand in de wereld anno 2006
Inmiddels zijn we dus vijf jaar verder en kunnen we vaststellen dat de gebeurtenissen van destijds inderdaad grote gevolgen hebben gehad.
De directe basis voor de huidige situatie in de wereld is gelegd door twee belangrijke standpunten die na 9/11 zijn uitgesproken:

 1. Staatshoofd George Bush jr. verklaarde een dag later dat de aanslagen gericht waren geweest tegen de grondslagen van Amerika en de democratie in het algemeen. Dit standpunt is echter strijdig met de beschuldiging, dat Osama Bin Laden en zijn organisatie Al Qaida de aanslagen hadden gepleegd. Bin Laden neemt namelijk geen aanstoot aan het binnenlandse politieke stelsel van Amerika, maar aan twee onderdelen van zijn buitenlandse beleid, namelijk de aanwezigheid van Amerikaanse militaire bases in het heilige land der moslims, Saoedi-Arabië, en de structurele steun aan de staat Israel. Hoe twijfelachtig het waarheidsgehalte van het Amerikaanse standpunt ook was, het vormde de basis voor de schier onvoorwaardelijke steun van westerse landen als Groot-Brittanië, Frankrijk, Duitsland en zelfs Spanje aan het agressieve Amerikaanse buitenlandse beleid. De Europese landen delen immers met Amerika hetzelfde maatschappelijk-politieke stelsel, de democratie.
 2. Het tweede standpunt dat door president Bush, de toenmalige minister van Buitenlandse zaken Colin Powell en anderen werd geponeerd, was de staat van oorlog. Bush verklaarde dat de VS waren aangevallen en in oorlog verkeerden. Powell sprak van de noodzaak van een langdurig conflict op meerdere fronten. Oorlog is echter een gewapend conflict tussen twee of meer staten. Hoe tragisch en schokkend de aanslagen op het WTC en het Pentagon ook waren, het bleven terroristische aanslagen en geen oorlogsdaden. Niettemin vormt dit oorlogsstandpunt de rechtvaardiging voor de inzet van alle militaire middelen, nationale hulpbronnen en toekomstige machtsmiddelen. De Amerikaanse ‘oorlogsverklaring’ werd door de Britse en Nederlandse premiers overgenomen, zonder dat zij hun volksvertegenwoordigingen geraadpleegd hadden.

Deze standpunten houden in dat de (democratische) wereldgemeenschap in het algemeen, en de Amerikaanse in het bijzonder bedreigd worden, waardoor adequaat optreden noodzakelijk is. En: het gebruik van het woord ´oorlog´ verschaft een vrijbrief om bijzondere maatregelen te treffen, die boven het democratisch beginsel uitstijgen. Immers: elke noodtoestand geeft de overheid meer macht om te doen wat nodig is in haar ogen, uiteraard altijd bedoeld om de ´gewone´ burger te beschermen. Zo heeft president Bush onmiddellijk na de aanslagen van 9/11 de FEMA geinstalleerd: Federal Emergency Management Agency. Dit orgaan kan van de regering alle macht toegewezen krijgen ingeval van een noodtoestand!

Vragen na 9/11
Inmiddels zijn er veel vragen gerezen over de gebeurtenissen in 2001. Wat is er nu eigenlijk precies gebeurd? Daarbij komt ook de dubieuze rol van de Amerikaanse overheid naar voren. Ook in de officiële media bleef het angstvallig stil ten opzichte van vragen die door de alternatieve pers (via internet, e.d.) en onafhankelijke onderzoekers worden gesteld over de gebeurtenissen van 11 september. Het rapport dat door de ´onafhankelijke´ Commissie 9/11 is opgesteld vertoont allerlei missers en laat essentiële vragen onbeantwoord.
Ondertussen zijn opmerkelijke feiten boven tafel gekomen en op het internet geplaatst op diverse websites met 9/11 als thema, vaak voorzien van autenthiek foto- en filmmateriaal. Daaruit blijkt dat er veel meer aan de hand (geweest) is, dan menigeen vermoedt. Hieronder een lijst van 30 punten over de gebeurtenissen destijds met vragen, waarop tot op de dag van vandaag nog geen officieel antwoord is gegeven door de autoriteiten.

 1. Alle vliegtuigen (honderden) die op 9/11 aan de oostkust rondvlogen waren voor 80% of meer volgeboekt, behalve de vier gekaapte vliegtuigen (20%).
 2. Geen van de 19 kapers stond op de officiële passagierslijsten of op welke vluchtlijst dan ook. Hoe is dat mogelijk?
 3. Op het officiële autopsie rapport van vlucht 77 komen geen Arabieren voor, terwijl volgens Armed Forces Institute of Pathology alle slachtoffers zijn geïdentificeerd.
 4. Er zijn mensen gewaarschuwd niet te vliegen die dag of niet op het werk in het WTC te verschijnen. Alle medewerkers van het Israëlisch bedrijf Odigo kregen 4 uur voor de aanslagen een sms-je niet op het werk te verschijnen. Auteur Salman Rushdie was gewaarschuwd. Burgermeester van San Fransisco Willy Brown was gebeld die dag beter niet te vliegen.
 5. Burgemeester Giuliani vertelt in een interview dat hij gewaarschuwd was dat de Zuidelijke Toren op instorten stond. Hoe is dit mogelijk, nog nooit in de geschiedenis van moderne staal en beton bouw is een gebouw ingestort door brand?
 6. Amerika heeft het zwaarstbewaakte luchtruim van de wereld. Tientallen keren zijn vliegtuigen onderschept door F-16 gevechtstoestellen nadat ze 15 minuten van hun koers afweken. Op de dag van 9/11 vliegen vier gekaapte vliegtuigen 2 uur rond zonder ook maar één onderschepping van een F-16.
 7. Hoe is het mogelijk dat niemand van de inlichtingendiensten iets wist van de aanslagen volgens verklaringen van president Bush en Condoleezza Rice, maar kon men wel in recordtijd 19 foto's presenteren van de daders? (die overigens op geen enkele passagierslijst staan).
 8. De BBC ontdekte dat een aantal van de 19 aangewezen terroristen nog in leven is.
 9. Een enorme hoeveelheid goud (honderden miljoenen dollars) dat opgeslagen lag onder het WTC is verdwenen.
 10. Alle video-opnamen in en rondom het Pentagon van tientallen camera's zijn nooit vrijgegeven en als staatsgeheim opgeborgen.
 11. Er is op foto's direct na de aanslag op het Pentagon geen enkel stukje vliegtuig te bekennen, geen stoelen, geen bagage, geen wielen, geen stukje vleugel, helemaal niets anders dan een rond gat van ongeveer 2 meter doorsnede. Daar zou dan een 65 ton zware Boeing in grvlogen moeten zijn.
 12. De eerste mensen op de plek in Shanksville waar vlucht 93 neergestort zou zijn, ontdekken tot hun verbijstering geen enkel stukje vliegtuig, helemaal niets, alleen een gat van 6 meter in de grond.
 13. Ondanks dat er geen druppel bloed wordt gevonden en de aangetroffen menselijke resten in een luciferdoosje passen, worden alle 40 passagiers middels hun DNA geïdentificeerd. Hoe is het mogelijk dat van alle 40 passagiers medische gegevens bestaan met DNA informatie?
 14. De vastgelegde vluchtgegevens bij de FAA zijn allemaal vernietigd als het gaat om vlucht 11, 175, 77 en 93.
 15. De kapingen begonnen op de morgen van 9/11 om 08:30. Precies op dezelfde tijd en exact op dezelfde dag had het Pentagon een militaire oefening genaamd ´OPERATION VIGILANT GUARDIAN´. Deze oefening werd met echte ´drone´-vliegtuigen (zogenaamde commerciële vliegtuigen, maar militair) gevlogen. Het scenario was dat mannen met messen de vliegtuigen hadden gekaapt en in het WTC en Pentagon wilde vliegen. De kans dat een oefening tot in detail op exact dezelfde dag en exact hetzelfde uur plaatsvindt in het echt is ongeveer 1 op 48.000.000.000.000.000.000, oftewel onmogelijk.1
 16. Vice President Dick Cheney had drie maanden voor 9/11 het commando weggenomen bij de generaals om zelfstandig in te grijpen bij calamiteiten, een unieke verandering in de geschiedenis van Amerika. Op de dag van 9/11 waren in totaal vier tot zes militaire oefeningen tegelijkertijd gaande. Hierdoor waren er maar 14 gevechtsvliegtuigen beschikbaar om de gehele oostkust te beschermen. Door al deze gelijktijdig lopende oefeningen, wisten de mensen bij NORAD niet wat echt was en wat oefening.
 17. Veertig jaar lang mogen piloten van commerciële vluchten een wapen bij zich dragen, maar een paar maanden voor de kapingen wordt hen dit recht afgenomen.
 18. Er zou door diverse passagiers vanuit vlucht 93 met hun mobiele telefoon met familie gebeld zijn. Tests wijzen uit dat een mobiele telefoon in 1 op de 10 pogingen tijdelijk werkte op een hoogte van 3 kilometer. Op een hoogte van 10 kilometer is het nooit gelukt verbinding te krijgen en vlucht 93 vloog tijdens de gesprekken op 10 kilometer hoogte.
 19. Er werd een paspoort gevonden van een van de kapers die in het WTC was gevlogen. Dit paspoort was dus tijdens de crash uit de zak van de kaper gevlogen, door de enorme vuurbal van 35.000 liter brandende kerosine, dwars door het WTC gebouw om vervolgens zonder ook maar een schroeiplekje op de grond gevonden te worden.
 20. Beide 110 verdiepingen tellende gebouwen (WTC-1 en WTC-2) zijn ingestort met de snelheid van een vrije val (binnen 10 seconden). Dus zonder dat ook maar een stukje staal of beton weerstand bood.
 21. WTC-gebouw 7 is niet geraakt door een vliegtuig en niet geraakt door brokstukken van WTC-1 en 2, maar stort later die dag toch in, hoe is dit mogelijk? Een 47 verdiepingen modern gebouw opgetrokken uit staal en beton, geen schade, hooguit enkele kleine branden.
 22. Een paar weken voor de aanslagen koopt Larry Silverstein alle zeven WTC-gebouwen en sluit een recordbedrag in verzekeringsgeld af, totaal $3 miljard. Opvallend is een clausule die dekking garandeert bij een daad van terrorisme, uniek in de verzekeringswereld.
 23. De eigenaar van alle zeven WTC-gebouwen, Larry Silverstein, heeft in een documentaire over 9/11 van PBS voor de camera verklaard dat hij samen met de brandweercommandant besloten had gebouw 7 (47 verdiepingen) gecontroleerd op te blazen. Hoe is dit mogelijk een paar uur na de aanslagen? Het kost weken om de explosieven te plaatsen!
 24. Nog nooit in de geschiedenis van moderne gebouwen opgetrokken uit staal en beton is een gebouw ingestort door brand (zoals de officiële verklaring luidt). Gebouwen hebben dagen als een vuurzee gebrand en bleven overeind (bijv. de Winsor Tower in Madrid).
 25. Tientallen brandweerlieden, agenten, verslaggevers en publiek verklaarden meerdere explosies gehoord te hebben voor en tijdens het instorten van de torens.
 26. Het staal van de torens zou gesmolten zijn (de officiële verklaring), er stonden echter tientallen mensen in de opengereten gaten te zwaaien en te roepen om hulp. Staal smelt bij temperaturen van 1.650 graden Celsius, kan iemand dan op die bewuste plek minuten lang staan te zwaaien?
 27. Al het constructiestaal van de ingestorte WTC-gebouwen is direct van de plek van het misdrijf afgevoerd. Vrachtwagens reden 24 uur per dag af en aan; al het staal is naar China verscheept en direct omgesmolten. Hierdoor kon er onmogelijk nog vastgesteld worden waarom de gebouwen zijn ingestort. Dit alles is gedaan in opdracht van de New Yorkse burgemeester Giuliani.
 28. Niemand werd toegelaten op de plek waar de gebouwen waren ingestort, niet eens de FEMA. Onder zware bewaking zijn vervolgens alleen mensen van Controlled Demolition toegelaten. Zij hebben vervolgens er op toegezien welk staal onder zware bewaking in GPS gecontroleerde vrachtwagens afgevoerd werd. Controlled Demolition is een bedrijf gespecialiseerd in het gecontroleerd slopen van gebouwen met gebruik van explosieven.
 29. De Amerikaanse commissie die de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 heeft onderzocht, vermoedde al direct na haar onderzoek dat functionarissen van het Pentagon tijdens hoorzittingen hebben gelogen. Er lopen twee onderzoeken naar de vraag of zij de commissie en het publiek moedwillig hebben misleid.
 30. Zes maanden voor de aanslagen valt er op de website van PNAC (Project voor het Nieuwe Amerika) te lezen, vrij vertaald; "Om het Amerikaanse volk achter de nodige oorlogen te krijgen, zou een gebeurtenis zoals tijdens Pearl Harbor behulpzaam zijn." Dit is de denktank-website van onder andere mensen als Jeb Bush (broer van president Bush), Dick Cheney, Paul Wolfowitz en Donald Rumsfeld.

Dubieus
Zoals gezegd is de rol van de Amerikaanse overheid (en diensten als CIA, FBI, e.a.) op z´n minst dubieus te noemen. President Bush blokkeerde aanvankelijk de onderzoeken naar 9/11 en toen later de ´Commissie 9/11´ werd ingesteld, weigerde hij te getuigen. Kritiek bewijs van de aanvallen en gebeurtenissen kort daarna werden vernietigd. De regering heeft slechts 25 procent van de door de commissie gevraagde documenten vrijgegeven. Had men iets te verbergen?
Begin augustus van dit jaar zijn de eerste tapes vrijgegeven van gesprekken in de controletorens van vliegvelden, gesprekken van hulpdiensten onderling en met mensen in de Twin-Towers. Uit alles blijkt dat er van enige coördinatie nauwelijks sprake was en er gewerkt moest worden met verouderde apparatuur. Het was een chaotische vertoning.

Complot-theorieën
Steeds meer onafhankelijke media en onderzoekers vragen zich steeds nadrukkelijker af of er geen sprake zou kunnen zijn van een complot met betrekking tot de gebeurtenissen op 9 september 2001. Was Osama Bin Laden wel de kwade genius achter 9/11? Vreemd dat hij tot op de huidige dag nog steeds ´spoorloos´ is! Wat is de rol van de Amerikaanse inlichtingdienst CIA hierin en van andere geheime diensten, zoals de Mossad (Israël), de Securité Nationale (Frankrijk) en de M15 (Engeland). Wisten zij van de op handen zijnde aanslagen? En: Wist de Amerikaanse overheid er al van? Met andere woorden: hebben de autoriteiten ervan geweten en de daders ongemoeid gelaten, zodat ze hun snode plan konden uitvoeren? En zo ja, waarom mochten ze dat doen? Of, sterker nog, speelde de overheid of leden daarvan zelf een rol in de voorbereiding en uitvoering van de verwoestende aanslag? Zo ja, waarom dan? Welk belang had men daarbij? Kortom: wat is de waarheid achter 9/11?
Het is daarom niet alleen belangrijk antwoord te krijgen op de vraag wat er nu precies gebeurd is op 9/11, maar ook te letten op wat er daarna allemaal heeft plaatsgevonden:

Inval in Afghanistan om de vermeende kracht achter de aanslagen, Osama Bin Laden, te zoeken en het Taliban-regime om zeep te helpen.

Verklaring dat Amerika een land in oorlog is: The War on Terrorism (De oorlog tegen het terrorrisme).

Vorming van een internationale coalitie om de terreur te bestrijden.

Verscherping van veiligheidsmaatregelen met grote vrijheid van handelen door overheden.

Opstellen van zwarte lijst met landen die een gevaar vormen voor de wereldvrede, o.a. Irak, Iran, Noord-Korea.

Oorlog in Irak om regime van Saddam Hoessein omver te werpen en democratie te vestigen.

Betere toerusting van geheime diensten en meer onderlinge samenwerking en coördinatie.

Strengere controle van de burgers, teneinde potentiële terrorristen op te sporen

Etc.

Was 9/11 inderdaad een nieuwe ´Pearl Harbor´? 2

Verborgen krachten
Met andere woorden: heeft de Amerikaanse overheid 9/11 toegelaten, misschien wel uitgelokt of zelfs geënsceneerd?
Het antwoord op deze vraag is van groot belang, want als dat inderdaad zo is dan plaatst dat de aanslag op de Twin-Towers in een heel ander, en vooral breder perspectief. Dan is het niet zomaar een ´terrorristische aanslag´ geweest, maar een bewust geplande gebeurtenis die een groter doel moet dienen. Paerl Harbor leidde tot Amerikaanse deelname aan de oorlog, waardoor het een wereldoorlog werd. Volgense diverse onderzoekers had Amerika daar belang bij uit geo-politieke overwegingen (de machtsverhoudingen in de wereld) en financiële (olie, wapenindustrie, e.d.).
Het belang van de gebeurtenis op 9/11 wordt gaandeweg duidelijker. Amerika (en bondgenoten) krijgen de mogelijkheid de gang van zaken in de wereld behoorlijk te beinvloeden en andere landen, overheden, burgers, hun wil op te leggen.

Dat brengt ons langzamerhand bij de moraal van dit verhaal. Want uiteraard heeft die beinvloeding alles te maken met het creëren van macht en (wereld)heerschappij. En dat thema is al heel oud en heeft ook zeer zeker bijbelse raakvlakken.
Meer en meer mensen zetten vraagtekens bij de escalerende problemen in de wereld. Steeds meer zelfbewuste leden van de mensheid beginnen naar de werkelijke redenen te zoeken van de toenemende onrust en disharmonie. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Zijn er (verborgen) krachten werkzaam die de mensheid manipuleren en hun plannen met alle mogelijke middelen willen realiseren? Wat of wie zijn die krachten?
De Bijbel spreekt duidelijk over de satan en zijn opstand tegen God. Hij wordt genoemd de ´god dezer eeuw´ (2 Kor. 4:4). Hem behoren momenteel de koninkrijken der aarde toe. Hij werkt in het geheim toe naar de komst van de ´mens der wetteloosheid´ ( 2 Tess. 2). Hoe krijgt zijn plan gestalte in onze wereld? Wie gebruikt hij daarvoor? Satan heeft immers zijn dienaren!
Vele boeken zijn al geschreven over de invloed van de vrijmetselarij en allerlei geheime genootschappen. Hun macht is terug te vinden in de veiligheidsdiensten, bankwereld, media, politiek, multinationals, leger en politie, wapenindustrie, medische wetenschap, etc. Hoe groot is die invloed en hoe werkt dat dan in de praktijk? Moeten we hierin de handlangers van satan zoeken, die in het geheim bezig zijn de mensheid te onderwerpen? Is het toeval dat diverse oud-presidenten van de VS (en andere politieke leiders) lid waren van de vrijmetselaars of andere genootschappen?
En als het boek Openbaring zegt in hoofdstuk 18:23 “…want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde”, wie zijn dan die kooplieden in onze tijd? Zijn zij te achterhalen?
En… welke rol speelt het christendom hierin, de kerk? En welke invloed heeft satan in dat zelfde christendom?
Welke raakvlakken hebben of krijgen de ontwikkelingen van de laatste tijd met het profetisch Woord? Vragen, vragen, vragen.

We willen in AMEN in de komende tijd meer aandacht te besteden aan deze kwesties, want als één ding steeds duidelijker wordt dan is het dit: ´Satan leeft onder ons´!
De laatste tijd hebben we ons wat verdiept in de ´geheimen´ achter 9/11 en andere belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis, alsmede de mensen die daarin een rol spelen. We kunnen onze bevindingen maar het beste met één woord weergeven: Verbijsterend!
Daarom zullen we (nog meer) acht geven op de toestand in het christendom en in de wereld, en daarbij ongetwijfeld ontdekken wat de Bijbel zegt: “… het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking…” (2 Tess. 2). De verleider en misleider is druk doende zijn greep op de mens(heid) te verstevigen. Vergeet niet dat zijn duivelse plannen uiteindelijk zullen leiden tot een complot, een samenzwering van de leiders der volkeren om ten strijde te trekken “tegen de HERE en Zijn Gezalfde” ( Ps. 2:2).

God zij dank weten wij –en dat geeft ons de nodige rust- dat de overwinning zal zijn aan de Here der heren en de Koning der koningen. Hem alleen zij alle eer!

Voetnoten:
1. Pikant detail: de aanslagen in Londen op 7 juli 2005 vonden plaats exact op het moment dat er met honderden mensen een oefening plaatsvond in de metro. Deze oefening beschreef zelfmoord operaties door mensen met bommen. De plekken waar de bommen afgingen waren exact de vier plekken waar de oefening plaatsvond op exact de zelfde tijd als de oefening. Een kopie van wat er op 9/11 in Amerika plaatsvond.

2. Op 7 december 1941 viel de Japanse luchtmacht een Amerikaanse marinebasis op Hawaï aan, zonder oorlogsverklaring. De admiraal van de daar gestationeerde vloot was hierdoor verrast: er vielen ruim 2800 doden en vele schepen en vliegtuigen werden vernietigd of zwaar beschadigd. De Tweede Wereldoorlog was op dat moment al ruim twee jaar aan de gang maar de VS waren er nog niet bij betrokken. De aanval op Pearl Harbor veranderde dat. President F.D. Roosevelt kreeg van het Congres toestemming om Japan de oorlog te verklaren. Robert A. Stinnett had de mogelijkheid om archieven te onderzoeken die na 50 jaar geopend werden. Hij kon met nieuw bewijsmateriaal aannemelijk maken dat Roosevelt de aanval op Pearl Harbor doelbewust heeft uitgelokt. Want de wil was er, de wil tot oorlog en misleiding. Er lag sinds 1940 een geheim plan om Japan tot een oorlog te verleiden, tot een "openlijke daad van oorlog" en alle maatregelen zijn in overeenstemming met dit plan.
Robert A. Stinnett, Day of Deceit. The truth about FDR and Pearl Harbor (New York 2001)

Lees meer over 9-11, bijvoorbeeld via www.waarheid911.nl    

Prof. Dr. Ir. Coen Vermeeren heeft in 2017 een boek geschreven met overvloedig (en wetenschappelijk) bewijs, over 9/11, met al titel: 'Het is gewoon een complot


Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'