Iran blijft Israël dreigen met vernietiging

Iran blijft Israël dreigen met vernietiging

De Amerikaanse president George W.Bush zei tijdens de internationale APEC-top in Santiago Chili, dat het Iraanse regiem met vuur speelt. Iran staat onder grote internationale druk om te stoppen met het verrijken van uranium maar de islamitische republiek stelt dat het net als andere landen recht heeft op vreedzame nucleaire technologie.

Atoombom

Verrijkt uranium kan worden gebruikt bij de fabricage van atoombommen maar Teheran beweert al maanden dat het slechts aan een vreedzaam nucleair programma werkt. De Ayatollah’s hebben gezegd wel bereid te zijn ‘alle garanties’ te geven dat de verrijking van uranium nooit zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van wapens, maar is absoluut niet bereid tot ontmanteling van de centrales. Ook Europa blijkt bezorgd over wat er in Iran gebeurt en bemoeit zich met de situatie door de dialoog met het islamitische bewind op gang te houden. Iran beloofde half november aan Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië om vanaf maandag 22 november te stoppen met alle activiteiten die met de verrijking van uranium te maken hebben maar dat blijkt een loze belofte te zijn geweest. In een gasfabriek in Isfahan is de productie van uraniumhexafluoride juist fors opgevoerd. Uraniumhexafluoride kan in centrifuges worden verrijkt tot uranium voor kernkoppen. Volgens Israël is Iran veel verder met de ontwikkeling van een atoombom dan tot dusver is gedacht.

Actie Amerika

De Amerikanen zeggen vooralsnog naar een vredige oplossing te streven maar haviken binnen het Pentagon pleiten voor een militaire aanpak. Bronnen binnen het Amerikaanse Departement van Defensie zeggen dat Amerika werkt een aanval op Irans nucleaire installaties. De aanval zou zich niet beperken tot een bombardement op deze faciliteiten, maar zou tevens gericht zijn op het islamitische leiderschap en de veiligheidsdienst. Onder de doelen bevinden zich moskeeën in Teheran, Qom en Isfahan. Deze worden gezien als de hoofdkwartieren van de mullah’s. Wat de Amerikanen zorgen baart is het grote aantal Russische geleerden dat werkt aan de verschillende objecten, waaronder het Natanz-complex in centraal Iran en een andere in Isfahan waar naar schatting duizend geleerden en technici werken, waaronder een groot aantal Russen. Een bombardement zou het leven kunnen kosten van Russische geleerden en dat zou tot een confrontatie tussen Washington en Moskou kunnen leiden. Bronnen binnen het Witte Huis melden dat het oorlogsschip de USS John F.Kennedy zich in de Arabische zee bevindt om de aanvallen te coördineren. Minister van Defensie Donald Rumsfeld heeft op 9 oktober een bezoek aan dit schip gebracht. De Amerikanen zouden met 18 landen in onderhandeling zijn voor samenwerking. Israël heeft drie van haar onderzeeërs naar de Golf van Oman gestuurd, ieder met twintig kruisraketten aan boord. Bronnen melden dat Amerika en Israël gezamenlijk tegen Iran zullen optreden waarbij Israël het uitschakelen van de belangrijkste nucleaire installaties voor haar rekening zal nemen.

Aanval op Israël

Israël vreest doelwit te worden als Iran eenmaal over atoomwapens beschikt want de Ayatollah’s hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze ‘Israël willen wegvagen van de aarde’. Het Iraanse nieuwsagentschap IRNA citeerde in oktober de voormalige president Akbar Hashemi Rafsanjani die zei dat Iran in staat is een raket te lanceren met een bereik van 2000 kilometer. De Ayatollah's hebben daarmee Israël, Zuidoost-Europa en diverse Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten binnen bereik. Deze raketten kunnen bommen van duizend kilo naar hun plaats van bestemming brengen. Het gaat om de Shihab-3 raket. Shihab is het Perzische woord voor meteoor. De raket is afgeleid van de Noord-Koreaanse Nodong-1 raket en gemoderniseerd met Russische technologie. Tijdens een militaire parade in Teheran trok een hele serie raketten aan het publiek voorbij. Er waren raketten bij met het opschrift 'Israël moet van de kaart verdwijnen' en 'Wij zullen Israël verpletteren'. Het is al enige tijd bekend dat Iran beschikt over een aantal atoomwapens. Deze zijn destijds door Rusland geleverd, nadat de voormalige Russische leider Jeltsin een samenwerkingsovereenkomst met Iran had gesloten. Een Russische generaal bevestigde dit bericht op 29 mei 2002. Ook zou het drie atoomkoppen van Kazakstan hebben gekocht.

Psychologische oorlogsvoering

Het Pentagon is bezig met de levering aan Israël van 5000 satelliet-gestuurde precisiebommen en heeft in november al 500 zogenaamde ‘bunker-busters’geleverd, bommen van 1000 kilo die bunkers tot op vijf meter diepte kunnen vernietigen en die door twee meter dik gewapend beton kunnen dringen. Als mogelijke doelen voor dergelijke zware projectielen worden in de Israëlische pers de nucleaire faciliteiten in Iran genoemd: “Het is duidelijk dat we dergelijk zwaar materieel niet nodig hebben voor onze verdediging tegen de ‘Palestijnen”, aldus een bron bij het Israëlische ministerie van Defensie. In een reactie op deze aanschaf zei een zegsman van het Iraanse ministerie van Defensie “dat dit onderdeel kan uitmaken van de psychologische oorlogsvoering van de Amerikanen en Israël tegen ons.” Ook vele anderen geloven dat de Amerikaanse retoriek is bedoeld om Iran bang te maken. Israël beschikt over een zeer geavanceerd elektronisch wapen waarmee het Iraanse communicatiesysteem grote schade kan toebrengen. Militaire deskundigen zeggen dat om Irans nucleaire programma volledig uit te schakelen, maar liefst 350 goed gecamoufleerde doelen moeten worden bestookt, waarvan een aantal diep onder de grond.
Als antwoord op een eventuele Amerikaanse aanval zou een door Iran gesteunde terreurcel van plan zijn Canadese lijnvliegtuigen te kapen en deze te pletter te laten vliegen op de kernreactor in New Hampshire. Een Canadese krant de 'Ster van Toronto' meldde onlangs de arrestatie van 19 ‘figuren’ in Canada die verdacht worden van het voorbereiden van terreuracties. Eén van de gearresteerden was vlieglessen aan het nemen en zou een ’testvlucht’ boven een kerncentrale van Ontario hebben gemaakt.
Betrouwbare bronnen uit Iran melden dat de opperste leider van Iran, Ayatollah Ali Khameini, een bijzondere afdeling heeft opgericht die internationale terreurgroepen waaronder Al-Qaeda, begeleidt in de voorbereiding voor terreuraanslagen.

Escalatie

De ontwikkeling die zich thans voor onze ogen voordoet in de regio van het Midden-Oosten heeft profetische trekjes. Iran heeft gedreigd met een tegenaanval indien het de Iraanse nucleaire faciliteiten door Amerika of Israël aangevallen wordt. Een dergelijke situatie kan gemakkelijk escaleren tot een groot conflict waarbij het hele Midden-Oosten betrokken raakt, en misschien zelfs de hele wereld. Israëls vijanden, Syrië en de terreurbeweging Hezbollah, zullen niet aarzelen hun Iraanse vrienden te hulp te komen. De Egyptische president Hosni Moebarak zei op zaterdag 18 december in een gesprek met het Duitse weekblad 'Der Spiegel' dat hij hoopt dat de spanningen over het kernprogramma van Iran niet zullen leiden tot een aanval van de Verenigde Staten op dat land. Dat zou volgens hem een fatale vergissing zijn. "Als de Verenigde Staten werkelijk besluiten Iran aan te vallen, zou dat wel eens zeer catastrofale gevolgen kunnen hebben. Het zal tot terreur en geweld leiden in het Midden-Oosten en daarna in de gehele wereld. Het zal alles overtreffen wat wij tot nu toe in de wereld gezien hebben", aldus Moebarak. Ook de CIA meldt dat een Amerikaans-Israëlische actie dusdanig kan escaleren dat de zaak uit de hand loopt.

Bronnen: www.haaretzdaily.com 20 oktober 2004. http://aoreport.com/news84_nuklrwar_postelection.html Steve Quayle News Alerts “Israel to deal with Iran’s nucleair treat”door Gordon Thomas, 7 oktober 2004.ZionsCryNews, 28 september en 20 november 2004. The Guardian, 21 november 2004, “Pentagon turns heat up on Iran”. http://www.lebanonwire.com Middle East Newsline, 12 december 2004. “U.S stages simulated attack on Iran.The New York Sun, 14 december 2004, Congreslid waarschuwt voor Iraanse aanval op de VS.WorldNetDaily, 4 en 6 december 2004.Israelinsider,18 december 2004.
Uit: Nieuwsbrief 'Hij komt' (www.homepages.hetnet.nl/~fm-ter-horst)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Paulus, leermeester der heidenen

Op twee plaatsen in de Bijbel schrijft Paulus dat hij door God is aangesteld als "prediker, apostel en leraar van de heidenen" (1 Tim. 2:7 en 2 Tim. 1:11). In zijn nagenoeg laatste woorden schrijft hij: "Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen" (2 Tim. 4:17). Het valt meteen op: hij zegt dit in zijn allerlaatste brieven - anders gezegd: hij zegt dit aan het einde van zijn bediening. Het laatste - of tweede - deel van zijn bediening stond in het teken van het heil dat naar de heidenen gezonden was. In het licht daarvan mocht Paulus tot dan toe verborgen dingen bekendmaken, die alle te maken hebben met het ene lichaam van Christus, waar Christus Zelf als Hoofd deel van uitmaakt. Hierdoor deelt de gelovige van nu - in één lichaam onlosmakelijk met Hem verbonden - in de positie van Christus Zelf en daarmee in alle geestelijke zegen.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Bestel 'Paulus - Leermeester der heidenen'

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Het voornemen van de eeuwen'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het Bijbelboek ESTHER

Het Bijbelboek Esther spreekt tot de verbeelding vanwege het mooie en soms spannende verloop van de geschiedenis die erin staat. Toch is dit boek niet bij iedereen even bekend, dan wel populair. Mogelijk heeft dit te maken met het gegeven dat de hoofdpersoon een vrouw is? Of is het vanwege de schijnbare afwezigheid van God?

Nu is het inderdaad zo dat je de Naam van God - in het Oude Testament altijd weergegeven met "HEERE" - in dit Bijbelboek niet terugvindt. En toch is Zijn verborgen aanwezigheid 'zichtbaar' en van doorslaggevend belang in de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk. In de redding van het volk is er voor Esther - en ook voor haar neef Mordechai - een hoofdrol weggelegd.

Tot op de dag van vandaag wordt - onder het Joodse volk - deze wonderlijke redding gevierd tijdens het Purimfeest.

Bestel 'Het Bijbelboek Esther'