Anti-Joods Europa

Anti-Joods Europa

Er is helemaal niets veranderd in Europa. Net als vroeger krijgen ook nu de joden de schuld van alle ellende in de wereld. In Europa dat zichzelf voor verlicht houdt, moet naast de haat die men jegens de joden koestert, ook Israël het ontgelden. Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid was de jodenhaat zo verspreid als nu. Met name in Europa is het aantal klachten over onvervalste jodenhaat angstwekkend aan het stijgen.

Juist van Europa zou men mogen verwachten dat het maatregelen neemt tegen het groeiende antisemitisme en het demoniseren van Israël, gezien de bedroevende geschiedenis die het jegens het joodse volk achter de rug heeft. Maar Europa onderneemt helemaal niets, erger nog, het doet er zelf volop aan mee. Daarnaast worden in talloze kerken de joden nog steeds beschouwd als goddeloze woekeraars en Godsmoordenaars. Europa is verantwoordelijk voor de verspreiding van de meest smerige laster en de meest afschuwelijke verdachtmakingen aan het adres van de Joden. Vandaag worden de Joden als een dodelijke kankergezwel gebrandmerkt in de Arabisch/islamitische wereld vanwege de verspreiding door Europa van onder meer christelijke literatuur waarin de Joden worden gebrandmerkt als de ‘pest’ onder de wereldbevolking. De smerige fabels over door Joden gepleegde rituele moorden komen praktisch allemaal uit de koker van geestelijk gestoorde Europeanen.Leugens in de vorm van documenten en boeken gaan een eigen leven leiden en hebben op den duur een vernietigend effect op het denken van de mensen. De onwetende massa verspreidt de leugens en heeft vaak geen flauw idee dat ze zodoende medeplichtig zijn aan de haat en de terreur tegen het joodse volk. De hele wereld lijkt vandaag aan deze weerzinwekkende hetze mee te doen. Kort geleden verscheen er een cartoon in de Britse krant The Independent die premier Ariel Sharon uitbeeldt terwijl hij een Palestijns babyhoofdje eet. ( Deze cartoon won de eerste prijs in een competitie van de Britisch Political Society) Ook was er een cartoon te zien waarop Sharon en Hitler elkaar omarmen. De media, nieuwszenders en actualiteitenrubrieken tonen eenzijdig Israëls daden tegen de Arabieren en schrijven zelden over de ellende die Arafats moordbrigades aanrichten onder de bevolking van Israël.

Er komt geen enkel protest uit Europa als de Arabische landen ronduit walgelijke TV-series vertonen waarin de Joden worden voorgesteld als slachters van kinderen. Het is opvallend hoe Europa probeert de Arabische moslimdespoten tevreden te stellen door hun daden en motieven te verklaren, ja zelfs goed te praten. Hoe men het kwalijke Saoedische koningshuis de hand boven het hoofd houdt. Het land dat figuren als Osama bin Laden heeft opgevoed en dat openlijk terreurorganisaties financieel ondersteunt. Dit zieke Europa doet mee aan de verbreiding van de anti-joodse hetze door de kant van barbaren als Arafat te kiezen. In werkelijkheid hebben ze geen enkele belangstelling voor de terreurbaas en het volk waar hij zogenaamd de president van is. Wat Europa drijft is ordinaire jodenhaat, daarom steunen ze Arafat. Maar ook andere massamoordenaars worden door Europa in bescherming genomen. De immorele Franse en Duitse leiders hebben er alles aan gedaan het gruwelijke regiem van Saddam Hoessein in stand te houden. Chirac voorzag een dertigtal naaste medewerkers van Saddam nog snel van een Frans paspoort, voordat de Amerikanen kwamen, zodat ze nog op tijd het land uit konden vluchten. De leiders van 'EuroBabel' willen de ‘religie van de vrede’ te vriend houden omdat ze bang zijn dat het oliewapen tegen hen gebruikt gaat worden en om te voorkomen dat het zelf met de islamitische terreur te maken krijgt. De duivel weet, dat zijn einde snel nadert. Daarom laat hij niets onbeproefd, om de Joden toch nog op de een of andere manier te vernietigen. Dat hij daarvoor in het bijzonder de islam en Europa gebruikt is niet toevallig. Het toenemende antisemitisme/antizionisme in Europa is voor de duivel een soort generale repetitie van de toekomstige wereldwijde veldtocht tegen de Joden. Europa zal zich tot een grote macht ontwikkelen maar deze macht zal van zeer korte duur zijn. De Europese Unie is een verzameling van landen die als los zand aan elkaar hangen.Het is als leem dat zich heeft vermengd met ijzer, om met de woorden van de profeet Daniël (2:33) te spreken.IJzer en leem laten zich niet vermengen. Dat zal het laatste rijk worden voor de terugkomst van Jezus Christus. Dit Europa gaat nog barre tijden tegemoet omdat het zich openlijk heeft gekeerd tegen de God van Israël en Zijn volk.

Europa onder het zwaard van de islam

Het is nog slechts een kwestie van tijd voordat ook Europa met islamitische terreur te maken krijgt. De bevolking van Europa wordt beslist niet tot de vriendenkring van de islam gerekend, maar behoort net als de Joden tot hun doelwit. Iedereen kan zien hoe door geld, terrorisme, propaganda en omkoperij het moslimextremisme steeds meer macht krijgt. Het oude westen loopt grote kans af te stevenen op een vervelende confrontatie met haar islamitische bewoners. Islamitische geestelijken hebben al openlijk verkondigd dat invoeringen van islamitische wetten in Europa in de toekomst tot de mogelijkheden gaan behoren. In een boek, dat onlangs uitkwam ter gelegenheid van een internationale conferentie in Jeruzalem, met de titel "Gids voor antisemitisme en terreur voor Joden in de diaspora", staat de waarschuwing dat een dialoog met moslims in Europa geen enkele zin heeft, zelfs niet met gematigde moslims, omdat de islam niets gemeenschappelijks kent met de joods-christelijke wortels van het democratische Europa. Wat veertig jaar geleden begon als onschuldige immigratie van gastarbeiders is uitgegroeid tot actie, om de ‘decadente westerse wereld’ te veranderen en de geschiedenis te verdraaien. In het bijzonder de goed opgeleide jonge moslims, die de taal van Europa spreken en die extremistische opvattingen aanhangen, vormen het gevaar. Eén van de wapens in de heilige oorlog tegen het westen is rapmuziek dat verspreid wordt op internet. De Londense hiphoppers Sheikh Terra and the Soul Salah Crew roepen in het nummer ‘Dirty Kuffar’(Vuile ongelovigen) (zie afbeelding) jonge moslims op zich aan te sluiten bij het terreurnetwerk van Osama bin Laden. Het hiphopnummer, ook wel verspreid onder de titel ‘Dirty Infidels’ is op diverse websites te zien. De muziek gaat vergezeld van een videoclip waarin rapper Sheikh Terra ( straattaal voor Terror), met een pistool en de Koran in z’n handen, oproept tot een heilige oorlog tegen het westen. De video is te zien op www.ipnews.planetgac.com .

Dit soort muziek weet zich verzekerd van een grote aanhang onder jongeren in de islamitische gemeenschappen overal in Europa.In het westen van Europa wonen thans rond de 20 miljoen moslims. Moslims die in een groot aantal moskeeën worden opgehitst tegen de ‘ongelovigen’. Er zijn steeds meer moskeeën waarin anti-Israëlische en antiwesterse preken gehouden worden en antizionistische denkbeelden worden verspreid. De toenemende hetze vanuit de islamitische hoek, het negeren hiervan door de overheden en de verwerpelijke rol van media, veroorzaken een problematische sfeer die uit de hand dreigt te lopen. Landen als Duitsland, Frankrijk, Spanje, Engeland en ook Nederland worden overspoeld met een groot aantal islamitische netwerken opgezet door Al-Qaeda en aanverwante groepen.

De islamitische terreur heeft als doel, de islamisering van de wereld-door destabilisatie van de democratische wereld, Europa niet uitgezonderd. Europa kijkt slechts toe zonder daadwerkelijk iets tegen dit gevaar te ondernemen. De Europese leiders lijken te leven met het gevoel, dat de islamitische terreur nog ver weg is, en in geen geval bedoeld voor Europa. Publicisten, politici en de anti-Israël lobby in Europa werken krachtdadig mee aan het in stand houden van de haat tegen Israël en het zodoende in de kaart spelen van de Arabische massamoordenaars en het vermeerderen van de rijkdom van de Arabische oliepotentaten die zwelgen in rijkdom en overvloed. De Arabische media hersenspoelen de eigen massa met smerige leugens en de internationale media speelt daar gretig op in. Ook zijn de stemmen van de immorele anti-Israël wolven steeds luider en duidelijker te horen.

Het is opmerkelijk te zien hoe de Arabische moslimwereld voortdurend bezig is de Joden voor praktisch alles verantwoordelijk te maken. Het decadente Saoedische prinsengebroed financiert met vele miljoenen dollars terreurorganisaties, die de vernietiging van Israël in hun vaandel dragen. Overal in de Arabische wereld en ook daarbuiten worden moslimbroederschappen financieel ondersteund door de Saoedische koningen. Antisemitische geschriften uit Europa worden massaal in de islamitische wereld verspreidt. Maar het gaat niet alleen om Israël. Zoals bekend waren 15 van de 19 terroristen van de 11e september waarbij 3000 onschuldigen het leven verloren, uit Saoedie-Arabië afkomstig. Van de 650 gevangenen die door de Amerikanen worden vastgehouden in Guantanamo, Cuba, komen er maar liefst 162 uit Saoedi-Arabië. Sinds tientallen jaren worden de zogenaamde Palestijnen door hun Arabische broeders bewust in ellende en armoede gehouden. De Arabische staten persten de vluchtelingen in kampen, waar zij onder erbarmelijke omstandigheden, zonder politieke rechten, onder zorg van het VN-vluchtelingenwerk, tot op vandaag verblijven. Noch de Arabische despoten noch de Europese leiders geven helemaal niets om het lot van de vluchtelingen. Sinds 1948 hebben Arabische leiders de vluchtelingen slechts voor hun misdadige anti-Israëlische politieke doeleinden gebruikt. Jordanië wat de ‘Westelijke Jordaanoever’ ( het bijbelse land Samaria en Judea) bezet heeft gehouden van 1948 tot 1967 is nooit gedwongen dit land aan de ontwortelde vluchtelingen af te staan. Ook de Europese Unie dat zogenaamd met de vluchtelingen meeleeft ,heeft hier nooit een agendapunt van gemaakt. Europa heeft nooit bij de Arabische dictators geprotesteerd tegen het opeenpersen van Arabieren in de kampen.

God heeft de kinderen van Israël geformeerd, om met Zijn verlossingsplan tot Zijn doel te komen. God waakt over Zijn volk en zal niet toelaten dat het van de kaart van het Midden-Oosten wordt verwijderd. Niemand zal daar ooit in slagen. Als ‘vorst’ van deze wereld misbruikt satan de volken als werktuigen in de strijd tegen Gods volk en het is opmerkelijk hoeveel meelopers hij heeft. Hoe gedwee miljoenen, zelfs weldenkende mensen, de duivel volgen. De strijd tegen Israël en het joodse volk is tenslotte altijd een rebellie tegen God. Ieder mens die zich verbonden voelt met Jezus Christus en met de God van Abraham, Isaäk en Jacob, kan deze strijd niet onverschillig laten.

Uit: 'Uit het Nieuws' - www.homepages.hetnet.nl/~fm-ter-horst.
Bronnen: Fragmenten uit Israel Magazine en. Zions Cry News.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'