Rabbijn vindt de Joodse staat geen visitekaartje van het jodendom

Rabbijn vindt de Joodse staat geen visitekaartje van het jodendom

 Deze woorden zijn afkomstig van rabbijn Lody van de Kamp. Hij begrijpt niet dat de Joodse staat wordt gezien als "een soort goddelijke Openbaring", schrijft hij op NieuwWij.nl.

"Het huidige Israël, dat zeker deels een opvangplek was voor de overblijfselen van een vernietigde Europees Joodse gemeenschap na de Tweede Wereldoorlog, blijkt geen voortzetting te kunnen zijn van het Bijbels Israël van vóór de diaspora", maakt de rabbijn duidelijk. Hij ziet dat het religieus Joods Israël nauwelijks lukt om te leven "volgens de regels zoals deze in de Thora op de berg Sinaï aan Zijn Volk door God zijn geopenbaard". "De dramatische secularisatie van de afgelopen zeven decennia daar is slechts een getuigenis hiervan."
Van de Kamp: "De stem van Zijn Thora is de vertegenwoordigende stem van het jodendom. Iets anders is er niet. Rabbijnen en geestelijk leiders zullen deze taak ook in ons land weer op hun schouders moeten nemen. Te lang hebben zij dat overgelaten aan hen die met de rug naar de goddelijke Openbaring van het jodendom staan." (Bron: CIP.nl)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'