Amerikaanse bakker bakt geen 'transgender-taart'

Amerikaanse bakker bakt geen 'transgender-taart'

Na eerst onder vuur te hebben gelegen omdat hij geen huwelijkstaart wilde bakken voor een homostel, herhaalt de geschiedenis zich voor bakker Jack Phillips.

Hij wil geen ‘transgender-taart’ maken. Opnieuw beschuldigt de staat Colorado hem van discriminatie. Phillips is het daar niet mee eens en wil voor de tweede keer zijn gelijk halen bij de rechter, meldt The DailySignal.

‘De staat is vijandig’
Philips: “Het lijkt erop dat ik de enige persoon in de staat Colorado ben die niet naar zijn geloofsovertuigingen kan leven. Ik bedien alle klanten, maar weiger taarten te maken die boodschappen uiten of evenementen vieren die in strijd zijn met mijn diepgewortelde overtuigingen."

Onterecht doelwit
De advocaat die hem bij de eerste rechtszaak verdedigde, vindt dat Jack en andere creatieve professionals niet het doelwit van de overheid mogen zijn, omdat zij in overeenstemming met hun geloof leven. Masterpiece Cakeshop levert ook geen taarten voor Halloween en evenmin taarten met seksuele thema’s of smadelijke boodschappen. LHTB-onderwerpen vallen daar voor de bakker ook onder. Bron: visie.eo.nl

Update 17 oktober 2018: ‘Terecht dat christelijke bakker homohuwelijk-taart mocht weigeren…’

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'