De kwestie Syrië – schimmig en grillig

De kwestie Syrië – schimmig en grillig

De kwestie Syrië is omgeven met allerlei schimmigheden. Waarom wil Obama c.s. zich zo nodig bemoeien met deze ´burgeroorlog´ in Syrië? Is dat alleen maar omdat Assad chemische wapens -hoe gruwelijk die ook zijn- zou hebben gebruikt? Of zit er meer achter?

Wat in Nieuwsuur gezegd werd

Er was onlangs één moment dat het programma Nieuwsuur dat suggereerde door een klein fragment uit te zenden (28 aug. 2013) van een interview met de Amerikaanse oud-generaal Wesley Clark.
Hij is een gepensioneerde 4-sterren generaal, voormalig presidentskandidaat, destijds opperbevelhebber bij de NAVO in de Kosovo-oorlog.
Nieuwsuur toonde een fragment uit 2007 waarin Clark spreekt over de ´blunder´ van oorlog in Irak en de val van Saddam Hoessein omdat er ´massavernietigingswapens zouden zijn´.
Hij zegt: “Ongeveer tien dagen na 9/11(de aanslag op de Twin Towers – red.) ging ik naar het Pentagon om minister Rumsfeld en secretaris Wolfowitz te zien. Ik ging naar beneden om wat mensen te begroeten die voor mij hadden gewerkt. En een van de generaals riep me in z´n kantoor en zei: Meneer, hebt u even tijd om binnen te komen en met me praten? … Hij zei: Er is besloten om oorlog te voeren tegen Irak. Dit was op of rond de 20e september. Ik zei: We gaan in oorlog met Irak? Waarom? Hij zei: Ik weet het niet, ze weten niets anders te doen, denk ik. Dus ik zei: Hebben ze dan nieuwe informatie over banden tussen Saddam en Al-Qaeda? Hij zei: Nee, ook niet. Ze hebben gewoon besloten Irak aan te vallen.”

Bekijk het fragment in Nieuwsuur en klik hier

Wat in Nieuwsuur NIET gezegd werd

Het belangrijkste van wat de generaal zei, werd helaas niet uitgezonden! Het interview was namelijk nog niet afgelopen. Zo gaat het verder: “Hij (die generaal in het Pentagon – red.) zei: Ik denk dat ze niet weten wat te doen in verband met terrorisme, maar ze kunnen wel landen aanvallen …Ik was tamelijk verontrust en later kwam ik hem weer tegen. We waren toen bezig Afganistan te bombarderen. Ik zei: Gaan we nog steeds in oorlog met Irak? En hij zei: O, het is erger dan dat. Hij boog zich voorover op zijn bureau en pakte een stuk papier. En hij zei: Ik heb deze memo hier van het kantoor van de Minister van Defensie; daarin staat dat we in vijf jaar tijd zeven landen gaan aanvallen en hun regeringen omver werpen: Irak, Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Soedan en tenslotte Iran…”
Later in het interview geeft Clark zijn mening over het waarom van die aanvallen: “Als er in het Midden-Oosten geen olie zou zijn, zou het gebied zijn als Afrika…”
Hieronder een paar links naar dit (Engels-talige) interview:
Wesley Clark 1
Wesley Clark 2
Zie voor oliebelangen ook deze link: Oliebelangen

PNAC

Generaal Clark is na zijn pensionering gaan nadenken over wat er in de loop der tijd is gebeurd en zijn eigen rol daarin. In een toespraak op 3 oktober 2007 in San Francisco verwoordde hij zijn bevindingen en conclusies: Er is in Amerika een (politieke) coup gepleegd door mensen (onder wie: Wolfowitz, Cheney, Rumsfeld) die achter de schermen werken aan de realisering van de doelstellingen van het Project for the New American Century (PNAC), Project voor de Nieuwe Amerikaanse Eeuw, een Amerikaanse, neoconservatieve denktank. Daaruit vloeit o.a. voort dat de oliebronnen in het Midden-Oosten ´beschermd´ moeten worden en de Russische invloed tenietgedaan. Aan Rusland gelieerde regimes moeten derhalve omvergeworpen worden… Zie deze toespraak: PNAC

Welnu, hierover is veel meer te zeggen. Op internet is er van alles over te vinden. Maar het is niet uitgesloten dat dit iets te maken heeft met de toestand in Syrië. Toch meer dan alleen een (interne) burgeroorlog…?

Check hier ook de geopolitieke betekenis van het conflict in Oekraine!    'Europeanen zijn vazallen geworden'

False Flag

De Republikeinse senator uit Texas, en presidentskandidaat in 2012, Ron Paul gaat nog een stap verder door te zeggen dat de chemische aanval in Damascus een zgn. False-flag-operatie was. Die zou zijn uitgevoerd door de door Amerika gesteunde Al-Nusra/Al-Qaeda rebellen. Vorig jaar al zei Paul in een toespraak te Austin (Texas) dat de Amerikaanse oorlogspropaganda tot een False-flag aanslag zou leiden. Daardoor zou een nieuwe oorlog ontstaan. Zijn zoon Rand die senator van Kentucky is, waarschuwde een Commissie van de Amerikaanse Senaat op 21 mei j.l. dat het bewapenen van de rebellen tot een nieuwe oorlog zou leiden (Bron: Thenewamerican.com).
Mocht dat inderdaad het geval zijn dan ligt een aanval van de VS voor de hand. En dan niet uit menswaardige motieven van medelijden, maar uit strategische e.a. overwegingen. Toch goed om rekening mee te houden…
Zoals gezegd, op het moment van schrijven is de uitkomst nog niet bekend. We wachten het af. Hoe dan ook, het is wel duidelijk dat er meer speelt dan wat er in het nieuws over het algemeen wordt gezegd. Dat kan misschien beangstigend zijn, maar het is zeker ook verhelderend als het gaat om de vraag waarom er zoveel reuring is in het Midden-Oosten. En dat dan nog los van het feit, dat het bestaan van Israël er natuurlijk ook alles mee te maken heeft. Want hoe verdeeld moslim-groepen onderling ook (kunnen) zijn, over één ding zijn ze het veelal grondig eens: de Joodse staat is een gezwel in hun regio en dient koste wat het kost vernietigd te worden. Waarvan akte!


Rebellen

Hoe dan ook, de hele kwestie Syrië is omgeven met schimmigheden. Inmiddels zijn er naar verluidt al meer dan 100.000 doden te betreuren en meer dan een miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven. Waarom niet eerder ingegrepen door de internationale gemeenschap?
In mei j.l. schreef de Engelse krant The Independent over Carla del Ponte, de voormalig hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal en nu o.a. lid van de Onafhankelijke Commissie voor Onderzoek in Syrië van de VN. Zij sprak namens deze Commissie op de Zwitserse tv over het gebruik van het gifgas sarin door… de rebellen! Daarvan had men voldoende bewijzen. Zo is door anderen in de afgelopen twee jaar vaker gemeld dat de rebellen chemische wapens gebruiken in hun strijd tegen het regime van Assad. Wat is waarheid? Waarom toen niet ingegrepen? Overigens zijn de ´rebellen´ ook onderling verdeeld en hebben allen hun eigen belangen. Eigenlijk is er (ook) sprake van een burgeroorlog, waarin diverse groepen elkaar bestoken.

Groeperingen

De opstand in Syrië wordt gevormd door een gewapende rebellie van zowel de democratische oppositie, soennieten en politieke islamisten, salafisten en andere radicale strijders onder de bevolking in Syrië.
De opstand werd na de eerste maanden gewelddadig. Vanuit NAVO-lidstaat Turkije, het noorden van Libanon en Tripoli, de hoofdstad van Libië, begonnen soennitische legerdeserteurs samen met Syrische islamisten uit de Moslimbroederschap en salafisten, een gewapende strijd tegen het Syrische leger, de politie en het bewind van president Bashar al-Assad. De regering zette hard in om de gewapende opstandelingen neer te slaan.
De heersende familie Al-Assad behoort tot de alawieten, een aftakking van sjiitische islam, die ongeveer 6 tot 12 procent van de Syrische bevolking omvat. De alawieten hebben, met steun van andere minderheidsgroepen in Syrië en van de seculiere Ba'ath-partij, de Syrische veiligheidsdiensten vast in hun greep. Dit veroorzaakt een diepe afkeer onder de islamistische soennieten in Syrië.
Een aantal religieuze en etnische minderheden is door de burgeroorlog in een moeilijke situatie terechtgekomen. Onder het Assad-regime konden christenen, druzen, Koerden, sjiitische moslims e.a. in relatieve vrede leven zonder te worden vervolgd. Daar is nu geen sprake meer van. Vooral christenen moeten het -net als in Egypte- ontgelden. De burgeroorlog in Syrië heeft dus ook heel duidelijk een godsdienstige kant!

Al-Qaeda

Onder de opstandelingen bevindt zich ook een gewapende, radicaal islamitische groepering, Al-Nusra, die gelinkt wordt aan Al-Qaeda, de aartsvijand van de VS. Al-Nusra is een groepering die te situeren is bij de radicale islam, jihadisten, die de strijd voor de islam voor ogen hebben met de stichting van een kalifaat als einddoel. Hierbij is de val van Bashar al-Assad slechts een tussenstap.
De USA, Australië, de Verenigde Naties en het Verenigd Koninkrijk beschouwen hen ronduit als terroristen.
De soennitische burgerbevolking van Syrië wordt door hen ongemoeid gelaten, waardoor ze een zekere populariteit genieten. Bij alawitische, sjiitische, koerdische en christelijke burgers zijn ze dan weer minder populair en er zijn meldingen van wreedheden tegenover deze burgers.

Het Reformatorisch Dagblad van 31 augustus meldde, dat de rebellen in Syrië van plan zijn een offensief in te zetten als de Amerikanen een militaire aanval uitvoeren. Dat heeft een bevelhebber van de Opperste Militaire Raad zaterdag gezegd. “De aanval begint zodra de eerste raket wordt afgevuurd”, zei Qassem Saadeddine, een overgelopen kolonel uit het Syrische leger.
Zo kan het dus gebeuren, dat als de VS ingrijpen en raketten afvuren, zij indirect zij aan zij strijden met Al-Qaedaterroristen… Hoe wrang kan het zijn! En hoe grillig!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

NIEUWSTE UITGAVE: Psalm 23

Het KIND en de kinderen

"Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen" (Psalm 103:13).

In de inleiding schrijft de auteur: 'Bijbelse woorden zijn zuiver. Ze komen van God, Die heilig is. Ze vertellen geen leugens, ze zijn waar en betrouwbaar. Zijn Woord is door Zijn Geest op doordachte wijze tot zinnen gevormd. Aan de formulering is veel aandacht besteed. Het is Zijn goddelijke manier van 'zeggen' om tot ons hart te spreken'.
Vanuit deze overtuiging is dit boekje geschreven. Het bevat een boeiende en verrassende woordstudie over het woord 'kind' in met name het Nieuwe Testament. Maar behalve dat is dit boekje ook een handleiding van hoe je Bijbelstudie kunt doen. De schrijfster geeft de lezer of lezeres een kijkje in haar overwegingen en - als het ware hardop denkend - neemt zij hem of haar mee op de weg naar het resultaat van haar onderzoek.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Belangrijke Bijbelwoorden

Geloof - gerechtigheid - genade - uitverkiezing - verzegeling

Er zijn veel bekende woorden in de Bijbel die vaak door gelovigen worden gebruikt. Voor dit boekje hebben we er vijf uitgekozen: geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling. Wat voor betekenis hebben ze in de Bijbel en welke plaats hebben ze in onze persoonlijke relatie met God?

In elk van de vijf hoofdstukken in dit boekje wordt één van deze onderwerpen bestudeerd. De lessen die ze ons leren, hebben onderling met elkaar te maken en draaien om een schitterend middelpunt: de genade van God. Het zicht op de werking van Gods genade in je leven - in je redding, in je praktische leven nu en in je hoop op de toekomst - doet je groeien in het begrip van Wie God voor je is.

Bekijk hier de inhoudsopgave

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Recente uitgaven Everread Uitgevers

Naast de boekjes uit de Morgenroodreeks geeft Everread ook andere boeken uit. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt naast de uitgaven in de reeks óók elke nieuwe uitgave van Everread (jaarlijks 2 á 3) met een korting van 25%!

Teken nu in op 'Schatten uit Gods Woord - 4'

Dit vierde deel uit de serie Schatten uit Gods Woord bevat - evenals de eerste drie delen - vele uiteenlopende en interessante onderwerpen. Wie de inhoudsopgave van dit boek bekijkt, heeft meteen een overzicht daarvan. Het is niet noodzakelijk om de hoofdstukken van begin tot einde te lezen. Elk hoofdstuk staat op zichzelf en kan daarom ook afzonderlijk gelezen worden.

Het algemene motto voor het uitgeven van deze serie is te lezen in Spreuken 16:20. Hier staat:

“Wie verstandig omgaat met het Woord,
zal het goede vinden,
en wie op de HEERE vertrouwt:
welzalig is hij”.

Schatten uit Gods Woord - 4 verschijnt rond 24 november 2018.

Teken hier in