Presidentskandidaat Egypte: Vredesverdrag Israël is 'dood'

Presidentskandidaat Egypte: Vredesverdrag Israël is 'dood'

Amr Moussa, koploper bij de Egyptische presidentsverkiezingen en voormalig hoofd van de Arabische Liga, zei maandag dat het Egyptische vredesverdrag met Israël alleen over de oprichting van een Palestijnse Staat ging, en nu 'dood' is. Hij wil vrede op basis van het voorstel van de Arabische Liga uit 2002.

In een gesprek met kiezers in het zuiden van Egypte, verklaarde Moussa: 'De Camp David-akkoorden bestaan niet meer. Ze zijn een historisch document dat in het archief thuishoort. Het doel van die overeenkomst met Israël was om een onafhankelijke Palestijnse staat te vestigen'.

Moussa benadrukte dat dit niet betekent dat hij als president het vredesverdrag met Israël zou annuleren. In plaats daarvan, zo benadrukte hij, worden de Israëlisch-Egyptische relaties geregeld door het in 2002 door Saoedi-Arabië opgestelde vredesvoorstel van de Arabische Liga, dat Israël vrede met zijn buren belooft in ruil voor het voldoen aan alle Arabische eisen voor grondgebied.

Met andere woorden, als Israël adequaat voldoet aan de eisen, dat het Judea, Samaria en de gehele oostelijke helft van Jeruzalem overdraagt, zal Egypte de koude vrede, die sinds 1979 tussen beide naties bestaat, handhaven.

Bron: Israëltoday.nl

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De Spruit

Een viervoudig getuigenis van Jezus Christus

De Heere Jezus Christus wordt in de Bijbel vaak op viervoudige wijze beschreven: Knecht, Mens, Koning en God. Ook wanneer we het woord "Spruit" (loot, uitloper) bestuderen in de Schrift, komen die vier zijden naar voren.

Dit boekje laat de verschillende - in de Bijbel vermelde - aspecten zien, zoals ze verbonden zijn aan die viervoudige beschrijving. Samengevoegd geeft dit een machtig getuigenis en een geweldige beschrijving van onze Heere Jezus Christus!

Hij is Degene, Die tweeduizend jaar geleden (Bethlehem - Golgotha) als de Vernederde op aarde was (de Knecht), maar Die Zich in de (nabije) toekomst zal openbaren als de Verhoogde (de Koning). Hij is het ook, Die op gelijke wijze als wij aan vlees en bloed deel had (de Mens), maar Die boven alles is: God, te prijzen tot in eeuwigheid! 

Ook verkrijgbaar als e-book!

Info & Bestellen

Belangrijke Bijbelwoorden

Geloof - gerechtigheid - genade - uitverkiezing - verzegeling

Er zijn veel bekende woorden in de Bijbel die vaak door gelovigen worden gebruikt. Voor dit boekje hebben we er vijf uitgekozen: geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling. Wat voor betekenis hebben ze in de Bijbel en welke plaats hebben ze in onze persoonlijke relatie met God?

In elk van de vijf hoofdstukken in dit boekje wordt één van deze onderwerpen bestudeerd. De lessen die ze ons leren, hebben onderling met elkaar te maken en draaien om een schitterend middelpunt: de genade van God. Het zicht op de werking van Gods genade in je leven - in je redding, in je praktische leven nu en in je hoop op de toekomst - doet je groeien in het begrip van Wie God voor je is.

Bekijk hier de inhoudsopgave

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Bestel 'Schatten uit Gods Woord - 4'

Dit vierde deel uit de serie Schatten uit Gods Woord bevat - evenals de eerste drie delen - vele uiteenlopende en interessante onderwerpen. Wie de inhoudsopgave van dit boek bekijkt, heeft meteen een overzicht daarvan. Het is niet noodzakelijk om de hoofdstukken van begin tot einde te lezen. Elk hoofdstuk staat op zichzelf en kan daarom ook afzonderlijk gelezen worden.

Het algemene motto voor het uitgeven van deze serie is te lezen in Spreuken 16:20. Hier staat:

“Wie verstandig omgaat met het Woord,
zal het goede vinden,
en wie op de HEERE vertrouwt:
welzalig is hij”.

Info & Bestellen