In de greep van de griep

In de greep van de griep

In elke nieuwsuitzending wordt momenteel melding gemaakt van de griepgolf die zich steeds verder over de wereld verspreidt. Heette het eerst nog varkensgriep, later werd het even vogelgriep en inmiddels spreekt men van de Mexicaanse griep. Dit in aansluiting op eerdere griepepidemiën als de Spaanse griep en de Hong Kong griep.

Epidemie of pandemie?

De meningen lopen uiteen van ´het loopt zo´n vaart niet´ (een epidemie) tot een ´wereldbedreigende pandemie op komst´. De (nabije) toekomst zal uitwijzen waar het op uitloopt. Feit is, dat overheden koortsachtig bezig zijn de voorraden vaccinaties op orde te brengen. Er is overleg op Europees niveau en de WHO, de wereld gezondheidsorganisatie van de VN, houdt bij welke alarmfase bij deze griepgolf hoort. Eind april trad alarmfase 5 in werking. De hoogste aanduiding is 6. Dat is de een na hoogste alarmtoestand. Het betekent dat het griepvirus zich aanhoudend van mens tot mens verspreidt in minstens twee landen.
Dat was al het geval in Mexico, wellicht al weken of maanden, maar is nu ook vastgesteld in de Verenigde Staten. Ook uit Nieuw-Zeeland en Spanje kwamen inmiddels berichten dat de ziekte is gediagnosticeerd bij mensen die niet kort geleden in Mexico waren.
Alarmfase 5 betekent dat regeringen verplicht zijn om alle procedures die horen bij een pandemie op te starten. Op een persconferentie onlangs in Nieuwspoort zei minster Klink (Volksgezondheid, CDA) dat het outbreak management team die dag bijeen was geweest en dat ook het eerste bestuurlijk overleg had plaatsgevonden. Dat overleg gaat over openbare orde problemen bij een pandemie. Het managementteam bekijkt de volksgezondheidssituatie.

Kostenpost

Omdat de financiële crisis nog lang niet is bezworen, komt deze griepvariant uiterst ongelegen. Jay Bryson, econoom bij de Amerikaanse bank Wachovia, over de situatie in Mexico: "Dit is opnieuw een negatieve schok op een moment, dat de economie dit totaal niet kan gebruiken." Over de hele wereld worden vluchten van en naar Mexico geschrapt, en hebben Rusland, China en Zuid Korea de import van Noord Amerikaans varkensvlees verboden, ondanks het feit dat de Mexicaanse griep zich niet via varkens en varkensvlees zou verspreiden.
Neil MacKinnon, hoofdeconoom bij de ECU Group PLC in London, is het met Bryson eens: "Boven op de wereldwijde financiële en economische crisis, is een uitbraak van Mexicaanse griep het laatste wat we nu nodig hebben."
"Zelfs een milde pandemie zal aanzienlijke gevolgen hebben voor de wereldeconomie", schreven Australische onderzoekers in een rapport in 2006, dat overgenomen werd door de Wereld Bank. Vorig jaar becijferde de Wereld Bank, dat een uitbraak zoals van de Spaanse Griep in 1918, de wereld 3,1 biljoen dollar kan kosten.

Onnodig op te merken dat de farmaceutische industrie goede zaken doet. Het Britse farmaceutische bedrijf GlaxoSmithKline (GSK) is naarstig op zoek naar mogelijkheden om de productie van het medicijn Relenza op te voeren. GSK heeft al 100.000 verpakkingen Relenza aan de Mexicaanse autoriteiten ter beschikking gesteld. Ook stuurde het 170.000 doses van zijn reguliere griepvaccin en praat het nog met Mexico om te zien of er meer gedaan kan worden. Volgens Amerikaanse gezondheidsorganisaties zouden zowel Relenza als het door Roche geproduceerde Tamiflu effectief zijn in het bestrijden van de nieuwe griepvariant.
Ook Roche heeft al extra hoeveelheden Tamiflu naar Mexico gestuurd. Nederland heeft bij de farmaceutische industrie een optie genomen op 34 miljoen vaccins tegen Mexicaanse griep. Dat heeft minister Ab Klink (Volksgezondheid) donderdag in Rotterdam gezegd. Vaccineren is nog niet nodig, maar volgens hem moeten “tijdig stappen” gezet worden voor het geval dat.
Die 34 miljoen vaccins moeten voldoende zijn om zonodig de hele bevoking twee keer te behandelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Het vaccin moet nog ontwikkeld worden.

Internet

Uiteraard is ook het internet niet immuun voor het griepvirus. Op talloze websites wordt er aandacht aan besteed. Zo zijn er, naast de info op sites van de reguliere media, ook websites als vogelgriepforum.nl, degrotegriepmeting.nl, griep.blog.nl.
En zoals het vaker gaat bij wereldomvattende gebeurtenissen zijn de media verwarrend in hun berichtgeving over de vraag of de situatie ernstig is of niet. De ene avond verschijnt bij NOVA een wetenschapper die het allemaal nogal overtrokken vindt wat er gezegd wordt, de volgende avond waarschuwt een andere deskundige dat we heel alert moeten zijn. Die verwarring is er ook op internet. Het is daarom lastig een juist beeld te krijgen van de feitelijke situatie.

Misleiding

Volgens de Texaanse arts dr. Marcus Gitterle is de uitbraak van Mexicaanse griep in de VS veel erger dan officieel gerapporteerd wordt. Hij zegt dat 10 tot 25 keer meer mensen getroffen zijn door de griep dan autoriteiten melden. Volgens hem worden de werkelijke aantallen bewust achtergehouden voor het publiek. Gitterle: "Nadat ik gisteren terugkwam van een vergadering met plaatselijke overheden en vertegenwoordigers van scholen in Coman County en Hays County over de publieke gezondheid, stelde iemand voor dat ik een email zou sturen aan mijn patiënten in dat gebied, omdat wat ons in privé verteld wordt door het CDC (Centers for Disease Control) en het ministerie van Volksgezondheid, anders is dan wat we in de media horen."
Mogelijk nog erger is het feit, dat de mensen volgens Gitterle doelbewust misleid worden, dat degenen die besmet zijn, weer snel herstellen. Veel Amerikanen zijn, na geïnfecteerd te zijn, volgens hem juist ernstig ziek geworden: "Ze draaien er om heen door te zeggen dat het 3 dagen kost om een bevestiging van het CDC te krijgen, dat het inderdaad om Mexicaanse griep gaat, maar gebaseerd op epidemiologische gegevens weten we dat er voor ieder officieel besmette persoon nog zeker 10 anderen ziektegevallen zijn."
De arts vreest dat ziekenhuizen de toestroom van zieken de komende weken niet meer aan zullen kunnen. Gitterle zegt dat de situatie zo ernstig is, dat de drempel van de definitie van een alarmfase 6-pandemie, zoals vastgesteld door de WHO, al overschreden is: "In het leven van ons allemaal is dit nog nooit voorgekomen. We komen in onbekend gebied terecht." President Obama zou binnenkort zelfs mogelijk de staat van beleg aankondigen door de virusuitbraak.

Twijfel

Onderzoeksjournalist en voormalige medewerker van de Amerikaanse NSA (National Security Agency) Wayne Madsen verklaarde in een nieuwsuitzending van Russia Today dat een belangrijke VN-wetenschapper, die onder andere de uitbraak van het dodelijke Ebola virus in Afrika onderzocht, eerdere vermoedens dat het virus mogelijk biogenetisch gefabriceerd is door mensen, bevestigt. Wadsen sprak met twee journalistieke bronnen in Mexico en Indonesië, dat recent nog te maken had met een uitbraak van vogelgriep. “Beide journalisten hebben contact met officials bij de Wereld Gezondheids Organisatie en de VN, inclusief een wetenschapper die al eerder te maken had met het Ebola Virus en HIV/AIDS in Afrika. Volgens deze wetenschapper is het Mexicaanse virus zeer ongewoon, en lijkt de samenstelling het resultaat van genensplitsing. De griep bevat elementen van vogelgriep, twee vormen van menselijke griep, en verschillende varianten van varkensgriep. Dit lijkt niet op een natuurlijke manier tot stand te zijn gekomen.”
Een andere aanwijzing dat er kwade opzet in het spel is, is het ‘doelwit’ van het virus. In tegenstelling tot andere vormen van griep, waardoor vooral hele jonge en oudere mensen worden getroffen, worden vooral mensen tussen de 20 en de 45 met het virus besmet. Madsens bronnen zijn er dan ook van “overtuigd dat de uitbraak… het resultaat is van de introductie van een door mensen gefabriceerd pathogeen (= ziekteverwekker van biologisch oorsprong), die zou kunnen ontaarden in een wereldwijde pandemie, met potentieel catastrofale konsekwenties voor de internationale handel, verkeer en economie.”

Geen bewijs

De Duitse viroloog en epidemicus Dr. Stefan Lanka, in wetenschappelijke kringen omstreden wegens zijn ongebruikelijke publicaties, vecht al jaren tegen de in zijn ogen ´misleiding in wetenschap en media´. Lanka: “Ik heb moleculaire biologie gestudeerd. In mijn studietijd heb ik het eerste virus in de zee, in een alg, aangetoond. Het bewijs hiervan is conform de gangbare procedure in de natuurwetenschappen gepubliceerd in 1990. Het door mij aangetoonde virus vermeerdert zich in de alg, kan die alg verlaten en zich in andere algen van dezelfde soort opnieuw vermeerderen zonder enige negatieve invloed. Dit virus heeft geen enkel verband met welke ziekte dan ook.
In een liter zeewater bevinden zich bijvoorbeeld meer dan 100 miljoen verschillende virussen... Biologische structuren daarentegen die iets negatiefs zouden uitrichten zijn nimmer gezien… Tijdens mijn studies hebben ik noch anderen enig bewijs gevonden voor het bestaan van ziekteverwekkende virussen. Later hebben we dit openlijk bekend gemaakt en mensen opgeroepen ook ons niet te geloven, maar zelf te controleren of er ziekteverwekkende virussen bestaan.
Daaruit is de klein-klein-Aktion ontstaan, die autoriteiten op geneeskundig gebied gedurende 5 jaren gevraagd heeft naar bewijzen en uiteindelijk instemming en zekerheid verkreeg: er bestaat geen bewijs voor het bestaan van ziekteverwekkende virussen, evenmin als voor het nut van vaccinaties.”
Over het aanbevolen en veelgebruikte middel Tamiflu zegt Lanka: “Dat dit middel tegen griep beschermt beweert niemand. Tamiflu werkt alleen als neuramidaseremmer. Het remt in het organisme de werking van het suiker neuraminezuur, dat mede voor de oppervlaktespanning van de cellen verantwoordelijk is.
De op de bijsluiter aangegeven bijwerkingen van Tamiflu komen vrijwel geheel overeen met de symptomen van een zware griep…
Als Tamiflu aan zieke mensen wordt toegediend moet met aanzienlijk ernstiger symptomen rekening worden gehouden dan die welke bij een zware griep optreden. Wanneer de pandemie bij mensen uitgeroepen wordt, zullen veel mensen op dat moment dit medicijn gaan gebruiken. Dan zien we daadwerkelijk de ondubbelzinnige symptomen van een Tamiflu-epidemie. Dan vallen er ook Tamiflu-doden en dat zal dan als bewijs worden gezien voor de gevaarlijkheid van het griepvirus en voor de grote zorgvuldigheid van de overheid voor de gezondheid van de mensen.”
(Een lang interview met Dr. Lanka is te lezen (in het Nederlands) op: www.faktuell.de/content/view/63/33/)

Naast de verwarring die er is, komt -zoals dat wel vaker het geval is bij belangrijke gebeurtenissen in de wereld- ook de vraag op: Wat is waarheid? We zullen het moeten afwachten. Ondertussen kan het geen kwaad je zo breed mogelijk te (laten) informeren, zowel door de reguliere en de alternatieve media.

Bronnen: griep.blog.nl, foknieuws.nl, bnr.nl, fatuell.de, trouw, medicalfacts.nl, youtube.com

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

NIEUWSTE UITGAVE: Psalm 23

Het KIND en de kinderen

"Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen" (Psalm 103:13).

In de inleiding schrijft de auteur: 'Bijbelse woorden zijn zuiver. Ze komen van God, Die heilig is. Ze vertellen geen leugens, ze zijn waar en betrouwbaar. Zijn Woord is door Zijn Geest op doordachte wijze tot zinnen gevormd. Aan de formulering is veel aandacht besteed. Het is Zijn goddelijke manier van 'zeggen' om tot ons hart te spreken'.
Vanuit deze overtuiging is dit boekje geschreven. Het bevat een boeiende en verrassende woordstudie over het woord 'kind' in met name het Nieuwe Testament. Maar behalve dat is dit boekje ook een handleiding van hoe je Bijbelstudie kunt doen. De schrijfster geeft de lezer of lezeres een kijkje in haar overwegingen en - als het ware hardop denkend - neemt zij hem of haar mee op de weg naar het resultaat van haar onderzoek.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Belangrijke Bijbelwoorden

Geloof - gerechtigheid - genade - uitverkiezing - verzegeling

Er zijn veel bekende woorden in de Bijbel die vaak door gelovigen worden gebruikt. Voor dit boekje hebben we er vijf uitgekozen: geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling. Wat voor betekenis hebben ze in de Bijbel en welke plaats hebben ze in onze persoonlijke relatie met God?

In elk van de vijf hoofdstukken in dit boekje wordt één van deze onderwerpen bestudeerd. De lessen die ze ons leren, hebben onderling met elkaar te maken en draaien om een schitterend middelpunt: de genade van God. Het zicht op de werking van Gods genade in je leven - in je redding, in je praktische leven nu en in je hoop op de toekomst - doet je groeien in het begrip van Wie God voor je is.

Bekijk hier de inhoudsopgave

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Recente uitgaven Everread Uitgevers

Naast de boekjes uit de Morgenroodreeks geeft Everread ook andere boeken uit. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt naast de uitgaven in de reeks óók elke nieuwe uitgave van Everread (jaarlijks 2 á 3) met een korting van 25%!

Teken nu in op 'Schatten uit Gods Woord - 4'

Dit vierde deel uit de serie Schatten uit Gods Woord bevat - evenals de eerste drie delen - vele uiteenlopende en interessante onderwerpen. Wie de inhoudsopgave van dit boek bekijkt, heeft meteen een overzicht daarvan. Het is niet noodzakelijk om de hoofdstukken van begin tot einde te lezen. Elk hoofdstuk staat op zichzelf en kan daarom ook afzonderlijk gelezen worden.

Het algemene motto voor het uitgeven van deze serie is te lezen in Spreuken 16:20. Hier staat:

“Wie verstandig omgaat met het Woord,
zal het goede vinden,
en wie op de HEERE vertrouwt:
welzalig is hij”.

Schatten uit Gods Woord - 4 verschijnt rond 24 november 2018.

Teken hier in