Hoe geloofwaardig is de Bush-administratie?

Hoe geloofwaardig is de Bush-administratie?

Volgens een rapport van de Amerikaanse veiligheidsdiensten ´National Intelligence Estimate´ (NIE) zou Iran in 2003 haar atoomprogramma in de ijskast hebben gezet. In Israël is met verbazing gereageerd noemt men het rapport ronduit belachelijk en nergens op gebaseerd.

Mossad waarschuwt

Volgens Israëls minister van Defensie Ehud Barak hebben de Amerikaanse diensten geen volledig zicht meer op de Iraanse nucleaire activiteiten: “Wij hebben het over een specifiek onderdeel van het Iraanse bewapeningsprogramma dat de Amerikanen en andere inlichtingendiensten over het hoofd hebben gezien” aldus Barak. Israëlische defensiedeskundigen zeggen dat het rapport volledig in strijd is met Israëls bevindingen, die notabene uitvoerig met de Amerikaanse inlichtingendiensten zijn besproken. Israël zou harde bewijzen bezitten dat de Amerikanen ongelijk hebben, maar de Bush-administratie blijkt door wat voor reden dan ook, weinig zin te hebben de Israëlische bevindingen serieus te nemen. De geschiedenis lijkt zich te herhalen. In april 2001 werd in de VS een Israëlisch spionagenet ontmaskerd, verhoord en uitgewezen. De draagwijdte van hun aanwezigheid in de VS bleek pas na de aanslagen van 11 september. De Israëlische agenten bleken een aantal verdachten w.o. Mohammed Atta, één van de hoofddaders, te hebben geschaduwd. Meerdere keren zou de Mossad de CIA voor de terroristen gewaarschuwd hebben, maar daar werd niets mee gedaan. Volgens informatie van het Duitse blad Die Zeit zou de Israëlische geheime dienst de Amerikaanse autoriteiten zelfs enkele weken voor 11 september een lijst met namen van verdachten hebben doorgegeven. Pas na de aanslagen van 11 september gaf de Amerikaanse regering toe zulke waarschuwingen inderdaad ontvangen te hebben.
In augustus 2007 informeerde Mike McConnell, de directeur van nationale veiligheid de Bush-administratie nog, dat Iran een heimelijk wapenprogramma bezit en in oktober 2007 waarschuwde George W.Bush de wereld nog voor de mogelijkheid van een Derde Wereld Oorlog wanneer Iran niet een halt zou worden toegeroepen. Hij zei dat alle opties nog op de tafel lagen om dit gevaar te beëindigen, zelfs wanneer dat met militaire middelen zou moeten gebeuren. Een paar dagen later zei vice-premier Dick Cheney dat Amerika niet zou toelaten dat Iran nucleaire wapens ontwikkelt.

Uit beschikbare informatie van de Israëlische en Westerse inlichtingendiensten blijkt weliswaar dat Iran in 2003 is gestopt, maar reeds in 2005 het atoomwapenprogramma weer heeft hervat. Volgens de Amerikanen zou Iran nu pas rond 2013-2015 in staat zijn over een atoombom te beschikken. In Teheran lachen de Ayatollahs en hun apocalyptische leider Ahmadinejad zich waarschijnlijk een bult om zoveel onbenul van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Het rapport van de NIE blijkt een grote hoeveelheid hiaten te vertonen en Israëlische deskundigen zeggen niet te begrijpen op basis waarvan de Amerikaanse inlichtingendiensten nu plotseling kunnen beweren dat Iran in 2003 gestopt is.

Israël wijst er op dat de Iraanse leider Ahmadinejad bij herhaling heeft geroepen de Joodse staat van de aardbodem te willen verwijderen, en terecht gelooft men daardoor in Israël dat het Iraanse regiem onverminderd een bedreiging vormt voor de wereldvrede en het voortbestaan van de Joodse staat.

Zoals in het verleden maar al te vaak is gebleken zijn Israëls bevindingen heel wat betrouwbaarder gebleken dan die van de Amerikaanse geheime diensten. Ook de Britse geheime dienst twijfelt ernstig of Iran de ontwikkeling van haar nucleaire wapenprogramma in 2003 in de mottenballen heeft gestopt. Zij geloven dat de NIE op de een of andere manier flink door Iran is belazerd. Londen twijfelt ook omdat de Amerikaanse geheime diensten de laatste jaren aan de lopende band op blunders zijn betrapt. De National Counsil of Resistance of Iran, een groep Iraanse dissidenten die in ballingschap leven, stellen dat het rapport van de NIE is gebaseerd op valse informatie. De groep stelt dat Teheran de ontwikkeling van kernwapens in 2003 slechts tijdelijk heeft opgeschort, maar reeds een jaar later op een andere lokatie de ontwikkeling weer heeft opgestart. Volgens NCRI-woordvoerder Mohammad Mohaddessin zou Teheran d.m.v. dubbelagenten de Amerikaanse inlichtingendiensten van valse informatie hebben voorzien. De groep heeft ook in het verleden heel betrouwbare informatie verstrekt over bepaalde gebeurtenissen in Iran. Zij baseren zich op bronnen binnen de Islamitische Republiek.

Iran heeft recent bekend gemaakt dat het inmiddels 3000 ultracentrifuges in gebruik heeft voor de verrijking van uranium. Dat wordt zelfs bevestigd door het Internationaal Atoomagentschap. Deze centrifuges zetten uraniumgas om in verrijkt materiaal dat kan worden gebruikt voor het opwekken van energie maar ook voor de productie van atoombommen. EDe Amerikaanse bevindingen zijn lachwekkend temeer daar zowel Pakistan als Noord-Korea zich al jaren bezig houden met Irans wapenprogramma*). Ook de hulp van Iran aan het Syrische nucleaire programma doet meer vermoeden dan het rapport van de NIE de wereld wil doen geloven. Israël blijft beweren dat Iran eind 2008 begin 2009 een nucleaire bom zal bezitten. Zoals bekent bezit Iran eveneens ballistische raketten waarmee atoomwapens vervoerd kunnen worden.

Waarom deze ommezwaai?

Wat de exacte beweegredenen van de Amerikaanse veiligheidsdiensten zijn om nu plotseling met dit ongeloofwaardige rapport naar buiten te komen, is nochtans een raadsel. Door dit rapport komt de Iraanse dreiging ineens in een ander daglicht te staan. Het kan zijn dat de Amerikaanse regering tot de conclusie is gekomen dat een oorlog met Iran een brug te ver is. Daarbij kan de opstelling van de Russische president Vladimir Poetin wel eens de belangrijkste rol hebben gespeeld, want deze heeft verklaard niet werkeloos te zullen toezien wanneer Iran mocht worden aangevallen. De oorlogszuchtige taal van Bush heeft Iran nadrukkelijk in de armen gedreven van Rusland. Poetin waarschuwde een paar weken geleden nog dat een aanval op Iran gelijk zou staan met een aanval op Rusland. Deze waarschuwing kan voor Bush een reden zijn geweest een ommezwaai te maken omdat Washington een militaire confrontatie met Rusland liever uit de weg wil gaan.

Na zijn uitleg over de bevindingen van de geheime diensten verraste Bush zijn toehoorders plotseling met de opmerking dat Iran desondanks nog steeds een gevaar vormt voor de wereldvrede en dat de wereld daarom niet werkloos kan blijven toezien. Hij noemde Iran weer een schurkenstaat die uiteindelijk over een atoomwapen zal willen beschikken. “Mijn opinie is onveranderd en ons beleid is eveneens ongewijzigd. Ik zie een gevaar en een groot deel van de wereld ziet hetzelfde gevaar”, aldus Bush.

Bush vindt dat het bewind in Teheran de nucleaire activiteiten volledig moet stoppen en alles moet vernietigen en daarna Amerikaanse inspecteurs moet toelaten om dit te controleren. De leiders van Duitsland en Frankrijk, Angela Merkel en Nicolas Sarkozy, lieten in een rapport weten niet van gedachten te zijn veranderd met betrekking tot hun positie jegens Iran. De NIE staat trouwens geheel onder controle van de CIA, die direct rapporteert aan de president. Er wordt dus door de heren in Washington een zeer duister spel gespeeld. Iran weigert overigens om toezichthouders toe te laten tot een zwaarwaterreactor, waar in de toekomst plutonium kan worden verrijkt.

Syrië

Hoe goed Israël op de hoogte is van wat er zich zoal in de Arabische moslimdictaturen afspeelt, werd nog eens bevestigd door de ontdekking dat Syrië in het geheim bezig was met een nucleair programma op een locatie in het Noord-Oosten van het land. Israël heeft deze locatie maandenlang geobserveerd en er vervolgens een commando-eenheid op afgestuurd. Deze commando’s van de elite-eenheid Sayeret Matkal hebben in een werkelijk spectaculaire actie kans gezien onopgemerkt in de locatie door te dringen en nucleair materiaal buit te maken. Dit materiaal bleek na onderzoek afkomstig te zijn uit Noord-Korea en bracht een samenwerking aan het licht tussen Syrië, Iran en de communistische Noord-Koreaanse dictatuur. De commando’s, gekleed in Syrische uniformen, waren door helikopters gedropt en na hun gedane arbeid, weer opgehaald. Dat is allemaal gebeurd zonder door de door Rusland geplaatste radarsystemen met bijbehorende Pantsyr-S1 luchtafweerraketten te zijn opgemerkt.

Volgend op deze zeldzame commando actie, hebben Israëlische vliegtuigen op 6 september 2007 in een al even nauwkeurig geplande en werkelijk briljant uitgevoerde aanval, de betrokken locatie met de grond gelijk gemaakt. Ook deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden zonder dat de vliegtuigen zijn opgemerkt. De Israëlische toestellen werden begeleid door een met elektronische apparatuur uitgerust vliegtuig om de radarapparatuur te storen. Niet alleen de radar werd door Israël buiten werking gesteld, maar ook allerlei andere communicatiesystemen zoals computers en mobiele telefoons, tot in Libanon toe. Syrische commentatoren wisten aanvankelijk niet eens te vertellen van waaruit de Israëlische toestellen het Syrische luchtruim waren binnengedrongen.

De Russen staan voor een raadsel hoe Israël er in is geslaagd onopgemerkt het Syrische luchtruim binnen te dringen. De Israëlische actie heeft niet alleen een enorme opschudding veroorzaakt in Syrië, maar ook in Iran en Rusland. Dat de leiders in Iran zich grote zorgen maken over wat er in Syrië is gebeurt, is logisch, want ook dit land heeft haar vertrouwen gesteld op deze Russische radarsystemen. Men vraagt zich af of ze wel in staat zijn het Iraanse luchtruim te verdedigen tegen mogelijke Amerikaanse en of Israëlische aanvallen.

Volgens verschillende bronnen zouden er bij het bombardement op de Syrische lokatie , een aantal Noord-Koreanen om het leven zijn gekomen. Het is al langer bekend dat Syrië voor het verkrijgen van allerhande oorlogstuig, samenwerkt met Noord-Korea. Volgens een Japanse krant zijn op 22 april 2004 bij een explosie in een trein in Noord-Korea een tiental doden gevallen waaronder een aantal Syrische technici die werkten aan een massavernietigingprogramma. De krant meldt dat Noord-Koreaanse militairen onmiddellijk ter plekke waren om alle sporen van Syrische aanwezigheid te verwijderen. De doden werden op hun reis naar Damascus vergezeld door mannen in beschermende pakken. Syrië wordt er al langer van verdacht nucleaire technologie te bemachtigen en is daarbij ook actief op de zwarte markt. Noord-Korea is wat dat betreft een dankbare partner. Het is trouwens al lang geen geheim meer dat Syrië beschikt over een groot aantal raketten waarmee het heel Israël kan treffen en dat het land tevens beschikt over massavernietigingswapens.

*) Voetnoot
Inmiddels heeft The New York Times in december j.l. onthuld, dat Amerika met twee maten meet: in een geheim programma werd de afgelopen jaren bijna 100 miljoen dollar besteed aan de beveiliging van de kernwapens van Pakistan!

Bronnen: DEBKAfile, 5 oktober 2007. Timesonline, 23 september 2007.Arutz Sheva, 11 november 2007. Zions Cry News, 3 oktober 2007.Jerusalem Post, 6 december 2007.
Zie ook: www.franklinterhorst.nl

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'