Olympische Spelen 2012

Olympische Spelen 2012

Nog even en het olympisch geweld barst los! Op 27 juli a.s. vindt de openingsceremonie in Londen plaats, ´s avonds van 9 tot 12 uur lokale tijd (bij ons: 8 tot 11 uur). Voor de één: flitsend spektakel, voor de ander: drie uren van duisternis…

Religie

Want, zoals vaker, speelt ook nu religie (sommigen spreken van occultisme) een grote rol in de openingsceremonie. Op zich niet vreemd, want de Spelen werden in de oudheid ook gehouden te ere van de Griekse goden, met name Zeus, de oppergod. Niet voor niets werden de Spelen bij de opkomst van het Christendom in het Romeinse Rijk in 393 onder keizer Theodosius verboden. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw werd de draad weer opgepakt, vooral door toedoen van Pierre de Coubertin, die als oprichter van de moderne Spelen wordt gezien. Hij nam een uitspraak van de bisschop van Pennsylvania over: “Het belangrijke in het leven is niet de triomf, maar de strijd, het essentiële is niet om te hebben gewonnen maar om goed te hebben gestreden.” Vandaag horen we vaak de verkorte versie daarvan: ´meedoen is belangrijker dan winnen´!

De Londense openingsceremonie wordt genoemd: ´Green and Pleasant´ (Groen en Aangenaam). Volgens een BBC-documentaire gaat het organisatiecomité een soort van Avalon-achtig landschap in het olympisch stadion bouwen met levende dieren (waarschijnlijk meer dan 120) en replica´s van mystieke plaatsen in Engeland. Zoals bijvoorbeeld van de Glastonbury Tor. Hier zou Jezus van Nazareth vroeger geweest zijn en op deze plaats zou o.a. de Heilige Graal verborgen zijn. Reden waarom men binnen de Britse kerk gelooft, dat de wederkomst van Jezus zal plaats vinden in Engeland.
Artistiek directeur Danny Boyle (bekend van films als Slumdog Millionaire en Trainspotting) zei dat de show is geïnspireerd door ´The Tempest´ (De Storm), een stuk uit 1611 van William Shakespeare. De storm waar het om gaat, wordt veroorzaakt door Prospero, met toepassing van magie. De geest Ariël (Hebreeuws: Leeuw van God) speelt een rol als vertolker van lyrische teksten om de andere personages te betoveren en te verleiden. Een belangrijke rol is weggelegd voor Caliban, de misvormde zoon van de heks Sycorax.

Grootste bel ter wereld
‘s Werelds grootste harmonisch afgestemde bel, met een gewicht van 23 ton en grootte van 2 meter hoog en 3 meter breed, zal de start inluiden van het spektakel.
De bel, gemaakt in Nederland, heeft een opschrift met een citaat uit het stuk van Shakespeare: “Be not afread, the isle is full of noises” (Wees niet bang, het eiland is vol van geluiden).

Regenwolk
De set zal beschikken over echt gras, een eik en ´wolken´, opgehangen aan kabels boven het stadion. Eén van die wolken zal regen produceren indien het Britse weer daar zelf niet in zal voorzien die avond. Ondertussen zullen de naties vertegenwoordigd worden door meibomen/bonenstaken, behangen met een distel, een prei, een roos en vlas.

Waarom ‘Groen en Aangenaam’?
De keuze van ‘Green and Pleasant’ is interessant. Het spreekt niet alleen van het prachtige Engelse landschap, maar ook van de lange geschiedenis van religie en mystiek op de Britse eilanden. Het ´Green and Pleasant´-thema is een zin uit het gedicht van William Blake (1808): ´And did those feet in ancient times´ (En deden deze voeten in aloude tijden), uit een verzameling van zijn geschriften, bekend als de profetische boeken.
Tegenwoordig is het gedicht bekend als Anthem Jerusalem (volkslied Jeruzalem), nadat de muziek is toegevoegd door Sir Hubert Parry in 1916.
Het gedicht is geïnspireerd op het oude verhaal dat een jonge Jezus, samen met Zijn oom Jozef van Arimathea, reisde naar het gebied dat nu Engeland is, en daar Glastonbury bezocht. Dit verhaal is verbonden met gedeelten in het boek Openbaring (3:12 en 21:2), dat Jezus’ wederkomst beschrijft, waarin Hij het Nieuwe Jeruzalem zal oprichten.
Hieronder de vertaling van Blake´s gedicht ´And did those feet in ancient times:

Liepen die voeten in oude tijd
op Engelands groene bergen?
En was het heilige Lam van God
gezien op de aangename weiden van Engeland?
En scheen het Goddelijke gelaat
voort op onze bewolkte heuvels?
En werd Jeruzalem hier gebouwd
tussen deze donkere satanische molens?

Breng me mijn boog van brandend goud:
Breng me mijn pijlen van verlangen:
Breng me mijn speer: O wolken ontvouw!
Breng me mijn wagen van vuur.
Ik zal niet ophouden met deze geestelijke strijd.
Nog zal mijn zwaard slapen in mijn hand
Totdat we Jeruzalem hebben gebouwd
In het mooie, groene Engeland.

Klik hier: Kijk en luister naar dit lied (met tekstvermelding), dat ook gezongen werd tijdens het Koninklijke Huwelijk van prins William en Kate Middleton. Klik hier.

´Duizend bommen en granaten´

Zo foeterde Kapitein Haddock, de stripfiguur in Kuifje, het regelmatig. Vandaag zou dit door velen op internet herhaald kunnen worden, want ja, er wordt druk gespeculeerd op (terroristische) aanslagen tijdens de Spelen. En ook doen allerlei complottheorieën de ronde.

Aanslagen
* Al in 2008 zond de BBC een programmaserie uit onder de titel ´Spooks: Code 9´. Daarin werd o.a. een nucleaire aanslag op het olympisch stadion in Londen in 2012 geënsceneerd.

* In maart 2010 drukte The Daily Mail deze foto af van een kernexplosie in het nieuwe Olympische Stadion in Londen.

* 'Minister van Veiligheid, Lord West, waarschuwde dat er een reëel gevaar bestaat dat Al Qaeda terroristen een vuile nucleaire bom met een boot over de Thames vervoeren, en deze in het hart van Londen tot ontploffing brengen,' kopte de Daily Mail op 31 maart 2010.

* In een BBC Nieuwsitem werd zelfs gewaarschuwd voor een UFO-invasie. Nick Pope, die 20 jaar werkte voor het Ministerie van Defensie en gezien wordt als UFO-expert, merkte op dat de overheid ook is voorbereid op het ergste scenario, zoals bijvoorbeeld een buitenaardse invasie. Dan zou de luchtmacht Eurofighter Typhoons en Rapier raketten inzetten.

* De Jerusalem Post maakte in januari 2011 melding van Iran, dat verklaarde de Olympische Spelen in Londen in 2012 mogelijk te boycotten vanwege het 'racistische' logo dat behalve de cijfers '2 0 1 2' ook het woord 'Zion' zou voorstellen. Tevens riep Teheran andere islamitische landen op om gezamenlijk 'de Olympische spelen in de wereld in gevaar te brengen.'
Dit logo werd op 31 oktober 2009 bekendgemaakt, precies 1000 dagen voor de openingsceremonie.

* De Telegraph schreef in mei 2011 dat uit een officieel onderzoek bleek dat Londen buitengewoon slecht is voorbereid op een aanslag tijdens de Olympische Spelen in 2012

* Op de voorpagina van het blad Private Eye stond in augustus 2011 de kop 'Olympische Oefening', met daaronder een afbeelding van chaos in een Britse straat en een tekstballonnetje bij iemand die zegt: 'Dit is de ergste openingsceremonie ooit'.

Complotten
* En wat te denken van de olympische mascottes? Volgens velen ´rare gedrochten´, mede omdat ze beide slechts één oog hebben. Eén van de twee cyclopische figuren heeft zelfs een mini-piramide, met daarin overduidelijk een 'alziend oog' op zijn hoofd, één van de tekenen van de Illuminati.

* David Rockefeller zei op 23 september 1994 tijdens een diner van de United Nations Ambassadors: “De gelegenheid om een werkelijk vreedzame en onderling afhankelijke wereldorde op te bouwen, zal niet altijd blijven bestaan... We staan aan de vooravond van een wereldwijde transformatie. Alles wat we nodig hebben is de juiste grote crisis, en de volken zullen de Nieuwe Wereld Orde accepteren." In 2010 publiceerde de Rockefeller Foundation een rapport met toekomstscenario's voor de jaren 2010-2020, die het 'doem decennium' werden genoemd. Op pagina 34 wordt letterlijk gesproken over een bomaanslag op de Olympische Spelen in 2012, waarbij 13.000 mensen om het leven komen.

* En, last but not least, British Airways heeft op 19 juni j.l. een TV-commercial gelanceerd -als promotie voor de Olympische Spelen- waarin mensen worden opgeroepen niet te gaan vliegen, maar de Britse sporters te gaan aanmoedigen. Klik hier
En om het feest compleet te maken is de muziek (en tekst!) bij deze commercial van wijlen Joe Strummer en Mick Jones van de Engelse punk-rock band The Clash (De Botsing): ´London Calling´ (Hier spreekt Londen). In het refrein komt o.a. de angst voor schokkende gebeurtenissen tot uitdrukking:

The ice age is coming, the sun is zooming in
(De ijstijd komt eraan, de zon gaat feller branden)
Engines stop running and the wheat is growing thin
(De motoren stoppen en de tarwe dunt uit)
A nuclear error, but I have no fear
(Een nucleaire fout, maar ik heb geen angst)
London is drowning-and I live by the river
(Londen verdrinkt – en ik woon bij de rivier)

Paulus

Nou goed, we zullen wel zien wat het wordt. En ja, het gaat bij de Olympische Spelen vooral ook om sport. Zwemmen, roeien, ballen, judo, boksen, (hard)lopen, etc.
De apostel Paulus had waarschijnlijk de Spelen in zijn tijd voor ogen, toen hij aan de Korinthiërs schreef: “Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt” (1 Kor. 9:24).
En aan Timotheüs schrijft hij aan het eind van zijn leven: “En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen” (2 Tim. 2:5).
Waarvan akte!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'