Op vakantie met God - Gods hart gaat met ons mee

Op vakantie met God - Gods hart gaat met ons mee

De vakantie is voor mij altijd een afsluiting van een gemeenteseizoen. Ik kijk dan terug naar het afgelopen jaar. Ik ga wat mijmeren. Ik ben nog eens wat preken gaan na lezen. En ik haalde uit iedere preek iets wat we kunnen meenemen als wij op vakantie gaan (hoewel we er ook veel aan hebben als we thuis blijven).

Mijn vrede geef Ik u - Johannes 14:27

Een definitie van vrede is: een toestand waarin men vrij is van alles wat de rust verstoort, zowel naar buiten toe - geen vijand, geen oorlog - als naar binnen toe: innerlijke rust.
Laten we eerlijk zijn: een vredig gevoel in een toestand van innerlijke rust hebben we zelden wanneer we op vakantie gaan. Het is zeker in de dagen voordat we weggaan vaak een toestand van stress. En in de eerste dagen van de vakantie hebben we tijd nodig om te acclimatiseren en bij te komen. En dan maar hopen dat het zonnetje schijnt. Het is een tijd die voorafgaat aan hoge verwachtingen, maar die niet zelden een tijd wordt van teleurstellingen. Het weer zit tegen, één van de kinderen (of jij zelf) wordt ziek. Op die momenten kun je knap balen. Je hebt er ook zo naar uitgekeken!
Aan de andere kant kan een vakantie ook een tijd zijn van nieuwe en opwindende ervaringen. Prachtige vergezichten tijdens wandelingen. Een warm zonnetje waarin je je kunt koesteren. We hebben het dan over ´het opladen van de accu´.

Wanneer zullen we meer de vrede van God ervaren? Als het tegenzit of meevalt? En wat als je niet op vakantie kunt? Door ziekte, financiële problemen, gebrek aan een reisgenoot en geen zin in een reisgezelschap… Hoe voel je je als vrienden allemaal een paar weken weg zijn? Vredig of opstandig? Waar we ook naar toe gaan of waar we ook blijven. Gods hart gaat met ons mee! En Hij heeft ons Zijn vrede beloofd. Weet u, dat is toch meer een zaak van de binnenkant. Iets wat ons bezit mag zijn temidden van allerlei tegenzittende omstandigheden. De vrede van Christus beschermt je hart tegen allerlei (negatieve) gedachten (Filipp. 4). Daarom is het goed, misschien zelfs meer dan anders, in de vakantie je hart op Gods hart af te stemmen. Misschien proef je dan alvast iets… van de hemel!

Opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben - Johannes 17:13

Over de blijdschap van Christus heb ik het volgende eens gezegd: “Wanneer wij ons leven dan ook afstemmen op de ander, om daadwerkelijk een lach op het gelaat van de ander te brengen, zullen we ons van Zijn blijdschap bewust worden”.
In Johannes 15:11 gaat het ook over de blijdschap van Christus. Die tekst staat ingeklemd tussen vers 10 en 12. En die twee teksten gaan over liefhebben, d.i. afstemmen op het welzijn van de ander. De vakantie kan een tijd zijn dat we wat meer aandacht besteden aan onze partner en wat meer investeren in onze kinderen. Blij worden we als we niet steeds op onzelf zijn gefocust. Dus concentreer je niet alleen op wat jij nodig hebt in je vakantie, maar ook wat de ander nodig heeft. Het wordt dan misschien tijd voor een goed gesprek. Of een potje voetballen of badmintonnen of… vul maar in. God maakt jou blij als je anderen blij wilt maken.
En als je thuis bent en je je alleen voelt? Wat let je om eens om te zien naar andere alleenstaanden? Wat dacht je van een etentje dat je kunt organiseren? Een wandeling die je kunt gaan maken? Thuis zitten kniezen omdat iedereen weg is, zal jou niet de blijdschap van Christus doen ervaren!

Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht - 2 Korintiërs 12:9a

Sommigen noemen de vakantie de tijd om de accu weer eens wat op te laden! Om op krachten te komen. Laten we eerlijk zijn, als we alleen in de vakantietijd weer op krachten kunnen komen, is er iets mis met onze planning. Die tijd moeten we regelmatig creëren.
Maar de vakantietijd kan een tijd zijn dat je weer wat meer van Gods kracht gaat ervaren. Niet als een nieuwe stroom energie voor al je werkzaamheden na de vakantie, maar een openstellen voor het werk van God in jou. Neem maar eens de tijd aan God te vragen om je hart te onderzoeken. En Gods kracht ervaren is dan het ervaren van Gods genade die zegt: ´Mijn genade is u genoeg en mijn kracht zal in jouw zwakheid zichtbaar worden´.
Het woord kracht is dikwijls de vertaling is van het Griekse woord dunamis. Veel gelovigen willen Gods kracht zien als dynamiet. Van binnenuit verandert plotseling met grote kracht het hele leven. In mijn eigen leven zie ik meer de werking van een dynamo. Gaandeweg ga ik meer verstaan van God en ontstaat er meer licht in mijn vragen en op mijn wegen. Gods kracht brengt geleidelijk aan het leven van Zijn Zoon in mij voort. Misschien dat in de vakantie je hart er weer voor open zal gaan.

Moet Mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? - Exodus 33:14

In de vakantie gaat God mee. Wanneer Hij in je woont, is Hij altijd nabij. Je kunt God niet thuislaten. Innerlijke rust zul je in de vakantie vinden wanneer je God ook nabij laat zijn. Wanneer we Zijn aangezicht zien, zien we Hem. Iemands gelaat zien, is de persoon zelf zien. God vraagt ons, net als aan Mozes: Moet Ik Zelf met je meegaan om je rust te geven? Feitelijk mag je deze vraag ook zien als een belofte: Ik zal met je meegaan om je rust te geven! Je mag zijn in Mijn tegenwoordigheid om rust te vinden.
Wat we ook doen in de vakantie, God is erbij. En Hij wil erbij zijn om ons rust te geven. Ook als de vakantie niet voor jou de mooiste tijd is van het jaar. God belooft Zijn tegenwoordigheid. Wij mogen ook daar zijn waar Hij is. Hij wil en zal nabij zijn!

Mijn trouw en Mijn goedertierenheid zullen met hem zijn - Psalm 89:25

De eerste brief aan de Korintiërs beschrijft dat God in Zijn trouw niet zal toelaten dat wij boven vermogen in de problemen zullen komen. Hij zal met de problemen ook voor de uitkomst zorgen, opdat wij gedurende de tijd van onze moeilijkheden sterk leren worden en leren er tegen te kunnen. Dat is de strekking van 1 Korintiërs 10:13. Wanneer je nu in je tentje, caravan, hotelkamer of waar dan ook zit in je vakantie, wil je dan eens tijd vrij maken om te bidden voor hen die midden in de zorgen van hun leven zitten? Je kunt je er in de vakantie niet voor afsluiten.
Maar misschien mag je zelf ook ervaren dat God trouw voorziet in dat wat je innerlijk nodig hebt, temidden van de moeilijkheden. Temidden van de zorgen die je hebt over je zwakke lichaam of de werksituatie of je huwelijk, je kinderen...
Overdenk juist in je vakantie eens regelmatig de belofte uit 1 Korintiërs 10:13. Misschien mag je God dan op een bijzondere manier ontmoeten!

Ik vaar op naar Mijn Vader en Uw Vader - Johannes 20:17b

God mogen we onze Vader noemen. Dat is het voorrecht voor hen die de Jezus Christus hebben aanvaard in hun leven als Heer. In de vakantie gaat Gods vaderhart met je mee. En dat is een hart van vaderlijke liefde, zorg en ontferming.
In die vaderlijke liefde mag je God benaderen als een pappa, voor wie je niet bang hoeft te zijn. Het is de pappa die jou aan Zijn hart drukt. Die ons Zijn Geest heeft gegeven waardoor we pappa kunnen zeggen. Die pappa zorgt, ook al voel je misschien alleen thuis, omdat iedereen om je heen op vakantie is. Die pappa ontfermt zich, laat zijn liefde voelen, juist in je gemis. En wanneer je dat allemaal toch niet ervaart, zul je gaan ervaren waar je naar verlangt; om het dan uit te kunnen roepen naar God.

De wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd - Jakobus 3:17

Ik heb een keer stilgestaan bij de ‘wijsheid van boven’, zeg maar de wijsheid van God! Ik ervaar de vakantietijd als een tijd waarin ik God kan zoeken en Hem raad kan vragen over veel zaken. Over de Bijbelstudies in het nieuwe seizoen, over de koers van de gemeente, over de dingen thuis in mijn eigen gezin, over allerlei zaken die zo op mijn pad komen en waarover ik keuzes moet maken. Steeds opnieuw heb ik dan de wijsheid van boven nodig. De tekst uit Jakobus 3 is een soort checklist om te kunnen onderzoeken of je echt God zoekt in de keuzes die je moet maken.
Zo kun je dat ook met betrekking tot de vakantie stellen. Word je in je vakantie wijzer of eigenwijzer? Word je trouwer of ontrouwer. Word je meer vader of minder vader? Komt God dichterbij of dwaal je verder af? Kom je tot rust of word je meer onrustig. Word je sterker in God en zwakker in jezelf of zwakker in God en sterker in jezelf? Kom je tevreden en blij terug of voel je je onvoldaan?

Als Gods hart mee gaat, kan de vakantietijd, of je nu thuis blijft of weggaat, een goede tijd worden! Een gezegende vakantie toegewenst!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'