Op vakantie met God - Gods hart gaat met ons mee

Op vakantie met God - Gods hart gaat met ons mee

De vakantie is voor mij altijd een afsluiting van een gemeenteseizoen. Ik kijk dan terug naar het afgelopen jaar. Ik ga wat mijmeren. Ik ben nog eens wat preken gaan na lezen. En ik haalde uit iedere preek iets wat we kunnen meenemen als wij op vakantie gaan (hoewel we er ook veel aan hebben als we thuis blijven).

Mijn vrede geef Ik u - Johannes 14:27

Een definitie van vrede is: een toestand waarin men vrij is van alles wat de rust verstoort, zowel naar buiten toe - geen vijand, geen oorlog - als naar binnen toe: innerlijke rust.
Laten we eerlijk zijn: een vredig gevoel in een toestand van innerlijke rust hebben we zelden wanneer we op vakantie gaan. Het is zeker in de dagen voordat we weggaan vaak een toestand van stress. En in de eerste dagen van de vakantie hebben we tijd nodig om te acclimatiseren en bij te komen. En dan maar hopen dat het zonnetje schijnt. Het is een tijd die voorafgaat aan hoge verwachtingen, maar die niet zelden een tijd wordt van teleurstellingen. Het weer zit tegen, één van de kinderen (of jij zelf) wordt ziek. Op die momenten kun je knap balen. Je hebt er ook zo naar uitgekeken!
Aan de andere kant kan een vakantie ook een tijd zijn van nieuwe en opwindende ervaringen. Prachtige vergezichten tijdens wandelingen. Een warm zonnetje waarin je je kunt koesteren. We hebben het dan over ´het opladen van de accu´.

Wanneer zullen we meer de vrede van God ervaren? Als het tegenzit of meevalt? En wat als je niet op vakantie kunt? Door ziekte, financiële problemen, gebrek aan een reisgenoot en geen zin in een reisgezelschap… Hoe voel je je als vrienden allemaal een paar weken weg zijn? Vredig of opstandig? Waar we ook naar toe gaan of waar we ook blijven. Gods hart gaat met ons mee! En Hij heeft ons Zijn vrede beloofd. Weet u, dat is toch meer een zaak van de binnenkant. Iets wat ons bezit mag zijn temidden van allerlei tegenzittende omstandigheden. De vrede van Christus beschermt je hart tegen allerlei (negatieve) gedachten (Filipp. 4). Daarom is het goed, misschien zelfs meer dan anders, in de vakantie je hart op Gods hart af te stemmen. Misschien proef je dan alvast iets… van de hemel!

Opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben - Johannes 17:13

Over de blijdschap van Christus heb ik het volgende eens gezegd: “Wanneer wij ons leven dan ook afstemmen op de ander, om daadwerkelijk een lach op het gelaat van de ander te brengen, zullen we ons van Zijn blijdschap bewust worden”.
In Johannes 15:11 gaat het ook over de blijdschap van Christus. Die tekst staat ingeklemd tussen vers 10 en 12. En die twee teksten gaan over liefhebben, d.i. afstemmen op het welzijn van de ander. De vakantie kan een tijd zijn dat we wat meer aandacht besteden aan onze partner en wat meer investeren in onze kinderen. Blij worden we als we niet steeds op onzelf zijn gefocust. Dus concentreer je niet alleen op wat jij nodig hebt in je vakantie, maar ook wat de ander nodig heeft. Het wordt dan misschien tijd voor een goed gesprek. Of een potje voetballen of badmintonnen of… vul maar in. God maakt jou blij als je anderen blij wilt maken.
En als je thuis bent en je je alleen voelt? Wat let je om eens om te zien naar andere alleenstaanden? Wat dacht je van een etentje dat je kunt organiseren? Een wandeling die je kunt gaan maken? Thuis zitten kniezen omdat iedereen weg is, zal jou niet de blijdschap van Christus doen ervaren!

Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht - 2 Korintiërs 12:9a

Sommigen noemen de vakantie de tijd om de accu weer eens wat op te laden! Om op krachten te komen. Laten we eerlijk zijn, als we alleen in de vakantietijd weer op krachten kunnen komen, is er iets mis met onze planning. Die tijd moeten we regelmatig creëren.
Maar de vakantietijd kan een tijd zijn dat je weer wat meer van Gods kracht gaat ervaren. Niet als een nieuwe stroom energie voor al je werkzaamheden na de vakantie, maar een openstellen voor het werk van God in jou. Neem maar eens de tijd aan God te vragen om je hart te onderzoeken. En Gods kracht ervaren is dan het ervaren van Gods genade die zegt: ´Mijn genade is u genoeg en mijn kracht zal in jouw zwakheid zichtbaar worden´.
Het woord kracht is dikwijls de vertaling is van het Griekse woord dunamis. Veel gelovigen willen Gods kracht zien als dynamiet. Van binnenuit verandert plotseling met grote kracht het hele leven. In mijn eigen leven zie ik meer de werking van een dynamo. Gaandeweg ga ik meer verstaan van God en ontstaat er meer licht in mijn vragen en op mijn wegen. Gods kracht brengt geleidelijk aan het leven van Zijn Zoon in mij voort. Misschien dat in de vakantie je hart er weer voor open zal gaan.

Moet Mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? - Exodus 33:14

In de vakantie gaat God mee. Wanneer Hij in je woont, is Hij altijd nabij. Je kunt God niet thuislaten. Innerlijke rust zul je in de vakantie vinden wanneer je God ook nabij laat zijn. Wanneer we Zijn aangezicht zien, zien we Hem. Iemands gelaat zien, is de persoon zelf zien. God vraagt ons, net als aan Mozes: Moet Ik Zelf met je meegaan om je rust te geven? Feitelijk mag je deze vraag ook zien als een belofte: Ik zal met je meegaan om je rust te geven! Je mag zijn in Mijn tegenwoordigheid om rust te vinden.
Wat we ook doen in de vakantie, God is erbij. En Hij wil erbij zijn om ons rust te geven. Ook als de vakantie niet voor jou de mooiste tijd is van het jaar. God belooft Zijn tegenwoordigheid. Wij mogen ook daar zijn waar Hij is. Hij wil en zal nabij zijn!

Mijn trouw en Mijn goedertierenheid zullen met hem zijn - Psalm 89:25

De eerste brief aan de Korintiërs beschrijft dat God in Zijn trouw niet zal toelaten dat wij boven vermogen in de problemen zullen komen. Hij zal met de problemen ook voor de uitkomst zorgen, opdat wij gedurende de tijd van onze moeilijkheden sterk leren worden en leren er tegen te kunnen. Dat is de strekking van 1 Korintiërs 10:13. Wanneer je nu in je tentje, caravan, hotelkamer of waar dan ook zit in je vakantie, wil je dan eens tijd vrij maken om te bidden voor hen die midden in de zorgen van hun leven zitten? Je kunt je er in de vakantie niet voor afsluiten.
Maar misschien mag je zelf ook ervaren dat God trouw voorziet in dat wat je innerlijk nodig hebt, temidden van de moeilijkheden. Temidden van de zorgen die je hebt over je zwakke lichaam of de werksituatie of je huwelijk, je kinderen...
Overdenk juist in je vakantie eens regelmatig de belofte uit 1 Korintiërs 10:13. Misschien mag je God dan op een bijzondere manier ontmoeten!

Ik vaar op naar Mijn Vader en Uw Vader - Johannes 20:17b

God mogen we onze Vader noemen. Dat is het voorrecht voor hen die de Jezus Christus hebben aanvaard in hun leven als Heer. In de vakantie gaat Gods vaderhart met je mee. En dat is een hart van vaderlijke liefde, zorg en ontferming.
In die vaderlijke liefde mag je God benaderen als een pappa, voor wie je niet bang hoeft te zijn. Het is de pappa die jou aan Zijn hart drukt. Die ons Zijn Geest heeft gegeven waardoor we pappa kunnen zeggen. Die pappa zorgt, ook al voel je misschien alleen thuis, omdat iedereen om je heen op vakantie is. Die pappa ontfermt zich, laat zijn liefde voelen, juist in je gemis. En wanneer je dat allemaal toch niet ervaart, zul je gaan ervaren waar je naar verlangt; om het dan uit te kunnen roepen naar God.

De wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd - Jakobus 3:17

Ik heb een keer stilgestaan bij de ‘wijsheid van boven’, zeg maar de wijsheid van God! Ik ervaar de vakantietijd als een tijd waarin ik God kan zoeken en Hem raad kan vragen over veel zaken. Over de Bijbelstudies in het nieuwe seizoen, over de koers van de gemeente, over de dingen thuis in mijn eigen gezin, over allerlei zaken die zo op mijn pad komen en waarover ik keuzes moet maken. Steeds opnieuw heb ik dan de wijsheid van boven nodig. De tekst uit Jakobus 3 is een soort checklist om te kunnen onderzoeken of je echt God zoekt in de keuzes die je moet maken.
Zo kun je dat ook met betrekking tot de vakantie stellen. Word je in je vakantie wijzer of eigenwijzer? Word je trouwer of ontrouwer. Word je meer vader of minder vader? Komt God dichterbij of dwaal je verder af? Kom je tot rust of word je meer onrustig. Word je sterker in God en zwakker in jezelf of zwakker in God en sterker in jezelf? Kom je tevreden en blij terug of voel je je onvoldaan?

Als Gods hart mee gaat, kan de vakantietijd, of je nu thuis blijft of weggaat, een goede tijd worden! Een gezegende vakantie toegewenst!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'