Kwaliteitsmedia zwijgen over Putin

Kwaliteitsmedia zwijgen over Putin

5 november 2014 - door Peter A. Slagter

Labels: , ,

In AMEN Actueel van het komende nummer (117 –verschijning 14 nov. ) is een item opgenomen over het onthullende en spraakmakende Duitse boek ‘Gekaufte Journalisten’.  Daarin gaat het om vragen als: Wie bepaalt de inhoud van het nieuws wereldwijd? Wie bepaalt wat we wel en niet te horen krijgen? Wie is er verantwoordelijk voor het nieuws in de zgn. meanstream media (MSM): krant, radio en tv?

De schrijver, Dr. Udo Ulfkotte, die zo’n 17 jaar werkzaam was bij de Frankfurter Algemeine Zeitung, stelt dat de (Duitse) media corrupt zijn en het nieuws manipuleren. Uit schuldgevoel schreef hij een boek dat binnen enkele weken al een bestseller werd. Hij roept andere MSM-journalisten op zich te beraden om naar buiten te treden en te stoppen met manipuleren, in het belang van de waarheidsvinding. De ondertitel van het boek luidt: ‘Hoe politici, geheime diensten en de Haute Finance de massamedia aansturen’.

Ik heb het boek gelezen en kan maar één woord bedenken: bizar!
Natuurlijk wist ik het wel, maar om nog eens zwart op wit te lezen, dat vooraanstaande journalisten in Duitsland en de rest van de Westerse wereld gecontroleerd en beïnvloed worden door de CIA en politieke lobby-organisaties, is echt schokkend. Zwart op wit betekent hier ook, dat alle beweringen en/of aantijgingen ondersteund worden door het noemen van bronnen. Alles is gedocumenteerd. Niemand kan er onderuit. Bovendien noemt hij man en paard in de Duitse journalistiek. Zou ook wel eens leuk zijn om zoiets over het Nederlandse journaille te vernemen. Want ja, Nederland wil vaak zo graag het braafste jongetje van de klas zijn, en waarom zou dat niet gelden voor het journalistenwereldje. Onlangs hoorde ik van een jongeman die z’n opleiding Journalistiek had afgebroken, want hij had al gauw in de gaten dat je in dat vak nauwelijks je eigen mening mag weergeven…

Het is grappig om bijvoorbeeld de mensen van Nieuwsuur, Twan Huys c.s., regelmatig te horen spreken over ‘kwaliteitsmedia’. Daaronder worden dan verstaan de bekende media in Amerika en andere Westerse landen, de msm dus. Wel, om een lang verhaal kort te maken, die media zijn verworden tot doorgeefluiken van het establishment en propagandakanalen van de zgn. elite, wat daar ook onder verstaan moet worden.
En ja, journalisten van die media verschijnen veelal in veelbekeken programma’s, zoals het NOS-journaal, Nieuwsuur, De wereld draait door, Pauw, e.d. Gevolg is dat miljoenen gewone mensen allerlei dingen zien en horen waarbij de waarheid niet zelden twijfelachtig is, gemanipuleerd en soms gewoon verkracht wordt.
De feiten zijn, dat de kwaliteit van de reguliere media al jarenlang met rasse schreden achteruit holt. Tenminste, als je onder kwaliteit dingen verstaat als: betrouwbaar, onafhankelijk, kritisch, op basis van (eigen) onderzoek, et cetera.

Het boek van Ulfkotte toont de feiten aan. Zie daarvoor de website van zijn boek. Overigens deed een nieuwsveteraan van CBS News, Sharyl Attkisson, na 20 jaar trouwe dienst onlangs ook een boekje open over de censuur en propaganda in de mainstream media. Er is dus wel degelijk iets aan de hand.

Daarom is het goed, dat het internet er is. Niet dat daar alles per definitie waar is, maar het geeft in ieder geval de mogelijkheid verder te kijken dan wat ons in de ‘kwaliteitsmedia’ wordt voorgeschoteld. En soms ook niet wordt voorgeschoteld. Want ook dat gebeurt regelmatig. Zwijgen is tenslotte ook een vorm van nieuws brengen…

Putin
Eén voorbeeld. President Obama hoeft zijn lippen slechts te bewegen of men zit aan zijn voeten. Hoewel zijn beleid in de afgelopen jaren voornamelijk ellende teweeggebracht heeft, in Amerika en daarbuiten, is hij de grote Westerse leider… en dus goed. Altijd aandacht voor in de kwaliteitsmedia. 
Aan de andere kant van de wereld bevindt zich de Russische president, Vladimir Putin. De ‘Oosterse’ leider… en dus slecht. Derhalve komt het nauwelijks in de gedachten van mainstream journalisten op, dat de man -wat je verder ook van hem vindt- soms misschien ook wel eens goeie, nuttige of zelfs ware dingen zegt. In ieder geval dingen om op z’n minst even aandacht aan te schenken.

Eind oktober vond in Sochi een belangrijke conferentie plaats van de Valdai Discussions Club. Deze jaarlijkse bijeenkomst van Russische leiders en Rusland-kenners uit de hele wereld had dit jaar als thema: ‘De wereldorde, nieuwe regels of een spel zonder regels?’ Naast zijn eigen visie op dat thema uitte Putin ook scherpe kritiek op de in zijn ogen agressieve politiek van Amerika, die bondgenoten voor haar karretje spant. Met voorbeelden erbij. Naast de videobeelden heeft de Club het transcript van zijn slotrede op haar website gezet. Inmiddels is er ook een vertaling in het Nederlands verschenen op internet.
Interessant om te zien hoe de leider van een wereld- en kern(!)macht, bovendien het grootste land ter wereld, aankijkt tegen de ontwikkelingen van de laatste tientallen jaren. Tegen het optreden van de Westerse elite onder aanvoering van Amerika in het Midden-Oosten, de vernietiging van onafhankelijke staten als Irak, Lybië, Afganistan en nu Syrië, soms zelfs zonder goedkeuring van de VN. Ook belicht hij hun invloed en medeplichtigheid aan de val van Oekraïne.

Hier een paar quotes van Putin uit zijn toespraak:

Over Big Brother:

Het is niet voor niets dat ‘big brother’ miljarden dollars besteedt aan het onder toezicht houden van de hele wereld, met inbegrip van zijn eigen naaste bondgenoten.

Over ISIL:

Hoe is het de beruchte ISIL gelukt om zo’n krachtige groep, in wezen een echte bewapende macht te worden? President Obama sprak over de Islamitische Staat als reële dreiging... Maar wie heeft ze bewapend in de strijd tegen Assad in Syrië? Wie creëerde een gunstig politiek en informatief klimaat voor hen? Wie zorgde voor de wapenleveranties?

Over de 'dollar-welvaart':

De welvaart van de Verenigde Staten berust voor een groot deel op het vertrouwen van de investeerders, buitenlandse dollar holders en Amerikaanse effecten. We zien nu al dat steeds meer landen op zoek zijn naar manieren om minder afhankelijk van de dollar te worden en deze zijn bezig met het opzetten van alternatieve financiële en betalingssystemen en reserve valuta. Ik denk dat onze Amerikaanse vrienden simpelweg bezig zijn de tak af te snijden waar ze zelf op zitten.

Over de wapenwedloop:

En dit gevaarlijke proces werd gelanceerd door de Verenigde Staten van Amerika, toen zij zich eenzijdig terugtrok uit het ABM-verdrag (Anti-Ballistic Missile Treaty, red.) in 2002, en vervolgens overgaat tot het vervaardigen van haar wereldwijde raketafweersysteem. Collega’s, vrienden, ik wil jullie erop wijzen dat wij dit niet begonnen zijn.

Mooi onderwerp voor Nieuwsuur zou je zeggen, maar nee, de Westerse media, en dus ook de Nederlandse, zwegen, en dat zegt meer dan genoeg over hun vermeende kwaliteit!

De toespraak van Vladimir Putin is te zien op onderstaande video.
De vertaling in het Nederlands is hier te lezen.

Deel dit bericht