Welkom!

Hartelijk welkom op de website van AMEN Bijbelmagazine.
Hier kunt u de artikelen lezen die in het blad zijn verschenen. Rechts ziet u het nieuwste nummer, met een voorproefje van een paar artikelen. Als u op de cover klikt, komt u direct bij de inhoud.

Onder het menu-item ARTIKELEN (zie boven) vindt u het archief van eerder verschenen nummers.
Rechts op de menubalk ziet u AMEN ACTUEEL. Deze knop brengt u naar de bijlage van AMEN over actuele onderwerpen in kerk en wereld.

Om de artikelen volledig te kunnen lezen, moet u geabonneerd zijn op AMEN. Onder SERVICE vindt u het item 'Abonnementen'. Daar kunt u desgewenst kiezen uit drie abonnementsvormen en vindt u verdere info over inlog-gegevens, etc.

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

In de band van het verbond

Cover Geestelijke Machten

Over het verbond is veel te doen. Zo is het voor veel gelovigen een uitgemaakte zaak dat zij deelhebben aan het verbond. Daar hoef je bij wijze van spreken niet eens over na te denken. In vele liederen en gebruiken in christelijke kerken en gemeenten komt dit uitgangspunt tot uitdrukking. Opvallend, omdat er nergens in de Bijbel wordt gezegd dat God met het lichaam van Christus een verbond heeft gesloten ...

Wat is een verbond eigenlijk? Met wie is het (oude, dan wel nieuwe) verbond gesloten? Antwoorden op deze en andere vragen komen in dit boekje naar voren.


Nu ook als e-book!

Gegevens:

Titel :In de band van het verbond
Auteur : Hoite Slagter
Formaat : Paperback - 20x12,5 cm
ISBN : 978-90-6694-3117
Omvang : 64 bladzijden
Prijs : € 5,50    (als E-book: € 3,30)

Klik hier voor meer info.

Recente uitgave Everread Uitgevers

Getallen in de Bijbel

Cover Getallenboek

´Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.
Nu, in 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver), is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen!

Het boek is in tweeën verdeeld. Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Gegevens:

Titel : Getallen in de Bijbel
Auteur : Dr. E.W. Bullinger
ISBN : 978-90-6694-3094
Formaat : Gebonden - 21 x 14,7 cm
Omvang : 304 pagina's
Prijs : € 17,50

Klik hier voor meer info.

Speciale actie

 De late brieven van Paulus

Cover De late brieven van Paulus

Opnieuw en letterlijk vertaald

De late brieven zijn geschreven toen Paulus zich in gevangenschap te Rome bevond, zoals vermeld wordt in Handelingen 28. Zij bevatten de bijzonderheden over wat nu aan de orde is in Gods plan. Aan Paulus is het geheimenis van de Gemeente, het Lichaam van Christus, geopenbaard. De brieven die hij in zijn gevangenschap schreef, bevatten dan ook waarheden voor de gelovige van nu, behorend tot de Gemeente van Christus.

Deze letterlijke en toch goed leesbare vertaling voert de lezer naar de oorspronkelijke tekst en de rijkdom die daarin vermeld staat!

Als AMEN-abonnee kunt u dit boekje gratis ontvangen en wel op de volgende wijze:

U kunt een geschenkabonnement (of meerdere) voor 2014 weggeven en ons zo helpen aan nieuwe abonnees! Als dank ontvangt u dit boekje geheel gratis.

Klik op: 'Geschenkabonnement AMEN 2014' en vul uw gegevens in. Zo snijdt het mes aan twee kanten: u helpt ons heel concreet met de uitbreiding van ons lezersbestand en wij zenden u dit boekje!

Nog geen abonnee?
Speciale actie: Als u zich nu abonneert op AMEN dan ontvangt u gratis dit boekje!   Klik hier voor info en een abonnementsvorm te kiezen!


Boekentips

Kijk voor (engels-talige) boeken op everread.nl

Nieuwe Bijbeluitgave

Zoals inmiddels wel bekend is, wordt de 1951-vertaling van het NBG niet meer gedrukt. Deze vertaling werd tot voor twee jaar overwegend gebruikt in de artikelen van AMEN.

Met ingang van 2011 zijn we overgestapt op de Herziene Statenvertaling. Deze Bijbelvertaling is gebaseerd op de Statenvertaling, maar dan wel meer in de taal van deze tijd. We menen dat we met deze vertaling in ieder geval weer een flinke tijd 'vooruit' kunnen.

U kunt desgewenst een HSV-Bijbel bestellen bij Everread Uitgevers.

Klik hier voor meer info.


Op zoek ...

... naar een goed Bijbelstudieboek?

Ga snel naar:


De nieuwste AMEN

Nr. 113 – maart/april 2014

Nicodemus, een wijze Farizeeër!

De nieuwste AMENVaak is hij gezien als een bangerik, die overdag niet op bezoek durfde te gaan bij Jezus, en daarom maar stiekem 's nachts ging. Een soort huichelaar dus. De titel van dit artikel doet vermoeden dat de Bijbel een verrassing in petto heeft! Hoe zit dat?

Lees verder ...

Ons aan de waarheid houdende

Wie van u kent de waarheid? Enerzijds lijk je daar als gelovige gauw klaar mee te zijn. Als je gelooft in de Heere Jezus en Hem kent als je Verlosser, ken je de waarheid. Hij heeft immers gezegd: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven" (Joh. 14:6). Dus: als je Hem kent, ken je de waarheid!

Lees verder ...

Denken aan je eigen hachje maakt niet gelukkig

In de huidige fase van Gods plan kunnen wij niet rekenen op aardse voorspoed en vrijwaring van allerlei tegenslagen. Er is geen vanzelfsprekend geluk, ook niet als wij maar voldoende en goed bidden. God wil ons juist daardoor leren dat er een groter geluk is… in Hemzelf!

Lees verder ...

De vierde beker

Wat is er zo bijzonder aan de drinkbeker van het zogeheten 'laatste Avondmaal'? Er zijn in de loop der eeuwen zelfs theologische twisten over ontstaan. Is dit nu een 'Joodse' beker of juist een 'christelijke' beker? We gaan het uitzoeken.

Lees verder ...

AMEN Actueel